Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Ézsaiás 30:1–33

30  „Jaj a makacs fiaknak+ — ez Jehova kijelentése —, akik hajlanak arra, hogy tervet vigyenek véghez, de nem tőlem valót,+ és hogy italáldozatot öntsenek ki, de nem az én szellememmel, csak hogy bűnre bűnt halmozzanak;+  akik meg se kérdezve a számat+ útnak indulnak, hogy lemenjenek Egyiptomba+, hogy oltalmat találjanak a fáraó erődjében és menedéket keressenek Egyiptom árnyékában!+  A fáraó erődje bizony szégyenetekre lesz,+ és az Egyiptom árnyékában való menedék megaláztatásotokra.+  Mert a fejedelmek Coánban+ vannak már, sőt a küldöttek egészen Hánesig jutnak.  Mindenki megszégyenül a nép miatt, amely senkinek sincs hasznára, amely nem segít, nem használ, csak szégyent hoz, és gyalázatot.”+  Kijelentés dél állatai+ ellen: Keresztül a nyomorúság és a nehéz körülmények földjén,+ az oroszlán és a morgó leopárd, a vipera és a repülő tüzes kígyó földjén,+ kifejlett szamarak hátán viszik javaikat, és tevék púpján+ készleteiket. Mit sem fognak használni a népnek.  Az egyiptomiak merő hiábavalóság, és semmit nem ér a segítségük.+ Ezért nevezem őt így: „Ráháb+ — csak ülnek a helyükön.”  „Most jöjj, írd fel egy táblára a jelenlétükben, és könyvbe jegyezd fel,+ hogy meglegyen egy bizonyos eljövendő napig, tanúságul időtlen időkre.+  Mert lázongó nép ez,+ hazug fiak,+ fiak, akik nem akarják hallani Jehova törvényét,+ 10  akik azt mondják a látóknak: »Ne lássatok«, és a látnokoknak: »Ne lássatok nekünk igaz dolgokat.+ Beszéljetek nekünk hízelgéseket, lássatok megtévesztéseket.+ 11  Térjetek le az útról, hagyjátok el az ösvényt.+ Vigyétek már előlünk Izrael Szentjét!«”+ 12  Azért így szól Izrael Szentje: „Mivel megvetitek ezt a szót,+ és a csalásban meg a csalárdságban bíztok, és arra támaszkodtok,+ 13  ezért olyan lesz nektek ez a vétek, mint egy már-már leeső, megrepedt faldarab,+ egy kitüremkedés a magasba nyúló falon, amely hirtelen, egy pillanat alatt leomolhat.+ 14  És össze fogják törni, ahogy a fazekasok nagy korsóját törik össze,+ kíméletlenül darabokra zúzva, úgyhogy nem találni törmelékei között olyan cserépdarabot, amellyel tüzet lehetne kaparni a tűzhelyből vagy vizet lehetne merni a mocsaras helyről.”+ 15  Mert ezt mondta a legfőbb Úr, Jehova, Izrael Szentje+: „Visszatérés és megnyugvás által nyertek megmentést. Erősségetek abban mutatkozik meg, hogy nyugodtak maradtok és bizakodók vagytok.”+ De ti nem akartátok.+ 16  Így szóltatok: „Nem, hanem lovakon menekülünk!”+ Hát menekülni is fogtok! „És gyors lovakon nyargalunk majd!”+ Hát gyorsak is lesznek üldözőitek.+ 17  Ezer fog remegni egynek a dorgálásától;+ ötnek a dorgálásától menekültök, mígnem úgy maradtok, mint a pózna a hegy tetején, és mint jel a dombon.+ 18  És ezért várni fog Jehova, hogy kegyes legyen hozzátok,+ és ezért felkel, hogy irgalmazzon nektek.+ Mert Jehova az ítélet Istene.+ Boldogok+ mindazok, akik várnak reá.+ 19  Ha majd Sion+ népe Jeruzsálemben lakik,+ semmiképpen sem fogsz sírni.+ Ő kegyes lesz hozzád kiáltásod hangjára; mihelyt meghallja, válaszol neked.+ 20  Jehova nyomorúságot ad nektek kenyérként, és elnyomást vízként;+ ámde nem rejtőzik el többé nagy Oktatód, és szemeid látni fogják nagy Oktatódat+. 21  Füleid meghallják a szót, amely mögötted szól: „Ez az út.+ Ezen járjatok!”, ha jobbra térnétek, vagy ha balra térnétek.+ 22  És beszennyezitek majd ezüstből készült faragott képmásaid+ borítását és öntött+ aranyszobrod+ testhez álló ruházatát. Kiszórod őket.+ A havivérzéses asszonyhoz hasonlóan ezt mondod neki: „Merő szenny!”+ 23  És Ő esőt ad magodra, amellyel beveted a földet,+ és a föld terméseként kenyeret, amely tápláló és kövér lesz.+ Jószágod azon a napon tágas legelőn fog legelészni.+ 24  A földet megművelő marhák és kifejlett szamarak sóskával ízesített takarmányt esznek majd, amelyet lapáttal+ és villával szórtak. 25  Minden magas hegyen és minden kiemelkedő dombon patakok,+ vizesárkok lesznek a nagy öldöklés napján, amikor a tornyok leomlanak.+ 26  A telihold fénye olyan lesz, mint az izzó nap fénye, és az izzó nap fénye is hétszerte erősebb lesz,+ olyan, mint a hétszeres nappali fény, azon a napon, amelyen Jehova bekötözi népének törését,+ sőt a verése miatti súlyos sebet is meggyógyítja+. 27  Íme, Jehova neve messziről jön, az ő lángoló haragjával+ és súlyos felhőkkel. Ajkai megteltek ítélethirdetéssel, és nyelve, mint az emésztő tűz.+ 28  Szelleme, mint az áradó patak, amely egészen nyakig ér,+ hogy megrostálja a nemzeteket a hitványság rostájában+; és tévelygésbe vivő zabla+ lesz a népek állkapcsán.+ 29  Éneket zengtek,+ mint amilyen azon az éjszakán szól, amikor az ember megszenteli magát az ünnepre,+ és szívbéli örömötök lesz, mint amilyen azé, aki fuvolával megy,+ hogy Jehova hegyére jusson,+ Izrael Kősziklájához.+ 30  És Jehova hallatni fogja hangja+ méltóságát, és megláttatja karja lesújtását+ a harag hevében,+ az emésztő tűz lángjában,+ felhőszakadás, zivatar+ és jégverés+ közepette. 31  Mert Jehova hangjától megretten Asszíria;+ bottal fogja verni azt.+ 32  Minden csapást, amelyet Asszíriára mér Jehova fenyítő vesszeje, tamburinok és hárfák kísérnek majd;+ fegyvert suhogtatva harcol ellenük a csatákban.+ 33  Mert már régóta készen áll a Tófetje+; elő van készítve a királynak is.+ Mélyre készítette annak máglyáját. Tűz és fa bőven van. Úgy ég ellene Jehova lehelete, mint a kénes patak.+

Lábjegyzetek