Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Ézsaiás 29:1–24

29  „Jaj Árielnek+, Árielnek, a városnak, ahol Dávid táborozott!+ Adjatok évet az évhez, forogjanak az ünnepek+.  Megszorongatom+ Árielt, és lesz majd kesergés meg siralom.+ Olyanná lesz előttem, mint Isten oltártűzhelye.+  Minden oldalról tábort ütök ellened, és ostrom alá veszlek cölöpfallal, és ostromműveket állítok ellened.+  Lealacsonyodsz, úgyhogy a földből szólsz majd, és mintha a porból szólnál, olyan halkan fog hallatszani beszéded.+ Hangod a földből szól majd, mint a szellemidézőé, és a porból fog csipogni beszéded.+  A számodra idegenek sokasága olyanná lesz, mint a finom por,+ és a zsarnokok sokasága,+ mint az elszálló polyva.+ Egy szempillantás alatt, hirtelen következik ez be.+  A seregek Jehovája rád fordítja figyelmét mennydörgéssel, rengéssel és erős hanggal, szélvésszel, fergeteggel és emésztő tűz lángjával.”+  És úgy lesz az Áriel ellen hadakozó összes nemzet sokaságával,+ igen, minden őellene hadakozóval, és az ellene emelt ostromtornyokkal és a szorongatóival+, mint az álomban, az éjjeli látomásban.  Igen, úgy lesz, mint amikor álmodik az éhező, és íme, eszik, ámde fölébred és a lelke üres;+ mint amikor álmodik a szomjazó, és íme, iszik, ámde fölébred, és íme, fáradt, és a lelke ki van száradva; így lesz ez mindazon nemzetek sokaságával, amelyek Sion hegye ellen hadakoznak.+  Rökönyödjetek meg és ámuljatok;+ vakítsátok magatokat és legyetek vakok.+ Megmámorosodtak,+ de nem a bortól; támolyognak, de nem a mámorító italtól.+ 10  Mert mély álom szellemét árasztotta rátok Jehova,+ és bezárja szemeiteket: a prófétákat+, és betakarta fejeiteket+ is: a látnokokat+. 11  És olyan lesz nektek a látomás mindenről, mint a lepecsételt könyv szavai,+ amelyet odaadnak egy íráshoz értő embernek, ezt mondva: „Olvasd fel, kérlek”, és ő így szól: „Nem tudom, mert le van pecsételve”;+ 12  és a könyvet odaadják egy olyannak, aki nem ért az íráshoz, és valaki ezt mondja: „Olvasd fel, kérlek”, és ő így szól: „Nem értek én az íráshoz.” 13  És Jehova ezt mondja: „Mivel ez a nép a szájával közeledik, és csak ajkukkal dicsőítenek engem,+ szívüket pedig messze eltávolították tőlem,+ és irántam való félelmük betanított emberi parancsolat,+ 14  ezért itt vagyok én, aki ismét csodálatosan fogok bánni ezzel a néppel,+ csodálatos módon, és csodálatosat cselekedve, és elvész bölcseik bölcsessége, és elrejtőzik értelmeseik értelme.”+ 15  Jaj azoknak, akik jó mélyen elrejtik szándékukat Jehova elől,+ és akik sötét helyen viszik véghez tetteiket,+ és közben ezt mondják: „Ugyan ki lát minket, és ki tud rólunk?”+ 16  Ó, mennyire elferdültetek! Hát olyannak kell tekinteni a fazekast, mint az agyagot?+ Mert mondja-e a készítmény a készítőjéről: „Nem készített engem.”+ És mondja-e a megformált dolog a megformálójáról: „Nem volt benne értelem.”+ 17  Nemde nagyon kis idő még, és a Libanon gyümölcsöskert lesz,+ a gyümölcsöskertet pedig erdőnek fogják tartani?+ 18  Azon a napon a süketek meghallják a könyv szavait,+ sőt a homályból és a sötétségből látni fognak a vakok szemei.+ 19  A szelídeknek+ egyre nagyobb örömük lesz Jehovában, és az emberiség szegényei is vigadni fognak Izrael Szentjében,+ 20  mert a zsarnokot eléri a vég,+ és a hencegőnek vége lesz,+ és mind kivágatnak azok, akik csak azt lesik, hogy hol árthatnak,+ 21  akik bűnbe viszik az embert a szava által,+ és tőrt vetnek annak is, aki feddően szól a kapuban,+ és üres kifogásokkal félretolják az igazságost.+ 22  Ezért így szól Jákob házához Jehova, aki megváltotta Ábrahámot:+ „Jákob most már nem szégyenül meg, és arca sem fog már elsápadni;+ 23  mert amikor meglátja gyermekeit, kezem munkáját körében,+ megszentelik a nevemet,+ és meg fogják szentelni Jákob Szentjét,+ és tiszteletteljes félelemmel tekintenek Izrael Istenére.+ 24  A szellemükben tévelygők megismerik majd az értelmet, és a zúgolódók is oktatásban részesülnek.”+

Lábjegyzetek