Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Ámós 3:1–15

3  „Halljátok ezt a szót, melyet Jehova szól felőletek,+ Izrael fiai, az egész család felől, melyet felhoztam Egyiptom földjéről:+  »Csak benneteket ismertelek+ a föld minden családja+ közül. Ezért vonlak számadásra titeket összes vétketekért.+  Jár-e együtt két ember, ha nem beszélték meg, hogy találkoznak?+  Ordít-e az oroszlán az erdőben, ha nincs zsákmánya?+ Hallatja-e hangját a fiatal sörényes oroszlán a rejtekhelyéről, ha semmit sem fogott?  Beleesik-e a madár a kelepcébe a földön, ha nem állítottak neki csapdát?+ Felmegy-e a kelepce a földről, ha egyáltalán nem fogott semmit?  Ha kürtöt fújnak a városban, nem rezzen-e össze a nép?+ Ha szerencsétlenség történik a városban, hát nem Jehova cselekszik-e?  Mert a legfőbb Úr, Jehova semmit sem tesz úgy, hogy ki ne nyilatkoztatná bizalmas ügyét szolgáinak, a prófétáknak.+  Oroszlán ordított+ — ki ne félne? A legfőbb Úr, Jehova szólt — ki ne prófétálna?«+  »Hirdessétek a lakótornyokon Asdódban, és a lakótornyokon Egyiptom földjén,+ és mondjátok: ,Gyűljetek össze Szamária hegyei ellen,+ és lássátok a nagy zűrzavart és a csalásokat benne.+ 10  Nem tudták, hogyan kell tisztességesen cselekedni+ — ez Jehova kijelentése —, ők, akik halmozzák az erőszakot,+ és fosztogatnak lakótornyaikban.’« 11  Ezért ezt mondja a legfőbb Úr, Jehova: »Ellenség veszi körül a földet,+ és elveszi erődet, és kifosztja lakótornyaidat.«+ 12  Ezt mondja Jehova: »Ahogy a pásztor két lábszárat vagy éppen egy füldarabot ragad ki az oroszlán szájából,+ így fogják Izrael fiait is kiragadni, akik Szamáriában pompás ágyon+ és damaszkuszi pamlagon+ ülnek.« 13  »Halljátok és tanúskodjatok+ Jákob házában! — ez a legfőbb Úrnak, Jehovának, a seregek Istenének kijelentése. — 14  Mert az Izrael lázongása miatti számonkérésem napján+ számadásra vonom Bétel oltárait is,+ és az oltár szarvai letöretnek, és a földre hullanak.+ 15  Lerombolom a téli házat+ a nyári házzal+ együtt.« »Elvesznek az elefántcsont házak+, és sok ház lesz semmivé«+ — ez Jehova kijelentése.”

Lábjegyzetek