Németországban több tízezer szintó és roma él. * Nemrég Jehova Tanúi bibliai tájékoztatólapokat, füzeteket és videókat készítettek az anyanyelvükön, a romani nyelven. *

2016 szeptemberében és októberében Jehova Tanúi több németországi városban is fokozott erőfeszítést tettek, hogy eljuttassák ezeket a cigány nyelvű kiadványokat a szintóknak és romáknak, így például Berlinben, Bremerhavenben, Freiburgban, Hamburgban és Heidelbergben. Ezenkívül cigány nyelvű bibliai előadásokat is tartottak a királyságtermekben.

Fantasztikus volt a fogadtatás

A legtöbb szintó és roma nagyon örült a Tanúk kezdeményezésének. „Nagy hatással volt rájuk, hogy erőfeszítéseket tettünk értük” – mesélte Andre és Esther, egy házaspár, akik részt vettek a programban. Megérintette a szívüket, hogy az anyanyelvükön hallották és olvasták a Biblia üzenetét. Egy fiatal nőnek levetítették romani nyelven a Miért jó tanulmányozni a Bibliát? című videót. Alig akarta elhinni, hogy az anyanyelvén hallja. Ezt mondogatta: „Ez az én nyelvemen van!”

Matthias, aki Hamburgban kereste fel a szintókat és a romákat, ezt mondja: „A feleségemmel egy nyolcfős csoportba voltunk beosztva, és egy olyan városrészbe mentünk, ahol körülbelül 400 szintó és roma él. Mindenki kért kiadványt, akivel csak beszéltünk.” Bettina, aki szintén Hamburgban vett részt az önkéntes munkában, hozzáteszi: „Voltak, akik könnyekre fakadtak, amikor meglátták a cigány nyelvű kiadványokat.” Sokan azonnal elkezdtek felolvasni a kiadványokból, és a barátaiknak is kértek belőlük.

Sok szintó és roma elment valamelyik bibliai előadásra. Hamburgban 94-en vettek részt az összejövetelen, sokan közülük még sosem voltak királyságteremben. A Heidelberghez közeli Reilingenben 123-an hallgatták meg az egyik előadást, és 5-en kértek bibliatanulmányozást romani nyelven.

Jehova Tanúi közel 3000 cigány nyelvű tájékoztatólapot és füzetet terjesztettek el ebben az időszakban. Több mint 360 szintó és roma személlyel beszéltek, és közülük 19-en elkezdték tanulmányozni a Bibliát. Többen is ezt mondták: „Olyan jó, hogy Isten velünk is törődik!”

^ 2. bek. A szintó egy Nyugat- és Közép-Európában élő cigány népcsoport neve. Ebben a cikkben a roma kifejezéssel a Kelet- és Délkelet-Európából származó romákra utalunk.

^ 2. bek. Az Encyclopædia Britannica Online megjegyzi, hogy a romani nyelvnek „60 vagy még annál is több sajátos nyelvjárása van”. Az egyszerűség kedvéért ebben a cikkben „romaninak” nevezzük a Németországban élő szintók és romák által beszélt nyelvet.