Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Jehova Tanúi

magyar

Beszámoló a 2014-es évi közgyűlésről

100 éve uralkodik a Királyság!

Beszámoló a 2014-es évi közgyűlésről

2014. október 4-én mintegy 19 000-en gyűltek össze, hogy részt vegyenek a Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania 130. évi közgyűlésén. A program Jehova Tanúi Jersey Cityben lévő kongresszusi termében zajlott, és számos további helyen videoközvetítés segítségével lehetett nyomon követni.

Az elnöklő Mark Sanderson volt, aki Jehova Tanúi vezetőtestületének a tagja. A bevezető szavaiban kiemelte, hogy ez a közgyűlés történelmi jelentőségű, hiszen a messiási Királyság immár 100 éves lett.

Sanderson testvér beszélt arról, hogy mit valósított meg a Királyság a fennállása első 100 évében. Három példát említett:

  • Világméretű prédikálómunka. Jehova áldásával a népe mindig is fáradhatatlanul terjesztette a Királyságról szóló jó hírt. Míg 1914-ben csupán néhány ezren voltunk, a 2014-es szolgálati évben már nyolcmillióan. Egészen addig buzgón fogunk prédikálni, amíg Jehova azt nem mondja, hogy a munka el lett végezve.

  • A Királyság megvédi az alattvalóit mint csoportot. Vallási és politikai szervezetek ádázul üldözték Jehova Tanúit, sőt egyenesen el akarták törölni őket. Jehova azonban megvédte a népét. Számos jogi győzelem, melyet az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságán vagy az Emberi Jogok Európai Bíróságán értünk el, bizonyítja, hogy Jehova a mai napig óv minket.

  • A Királyság mindenféle hátterű embert egyesít. Függetlenül attól, hogy ki milyen körülmények között nőtt fel, milyen nemzetiségű, vagy milyen nyelven beszél, Isten Királysága képes egyesíteni az embereket, és segíteni nekik, hogy mindenféle nehézséget le tudjanak küzdeni. Így egységes népként tudják imádni Istent. „Ez egy olyan csoda, melyre csak Jehova Isten képes” – jegyezte meg Sanderson testvér. Aztán ismét elmondta, hogy mennyire nagy megtiszteltetés jelen lenni ezen a történelmi jelentőségű évi közgyűlésen.

Legyél Jehova barátja!

A közgyűlés következő programja erről a gyerekeknek készült sorozatról szólt, melynek az első része több mint két éve jelent meg. Sanderson testvér először egy olyan videót mutatott be, melyben a világ különböző részeiről származó gyerekekkel készítettek interjút. A közönség nagyon meghatódott, amint láthatta, hogy a gyerekek szívből megköszönik ezeket a tanulságos animációs filmeket.

Ezután egy újabb videót mutattak be Jehova segít, hogy bátor legyél címmel. Ez a 12 perces kisfilm az izraelita kislányról szóló bibliai történetet kelti életre, aki bátran beszélt Jehováról Naámán feleségének (2Királyok 5:1–14). 2014. október 6-án, hétfőn a jw.org honlapon is megjelent, és most már több mint 20 nyelven elérhető.

JW Language.

Sanderson testvér bejelentette egy elektronikus eszközökre letölthető új alkalmazásnak a megjelenését. A JW Language sokat segíthet Jehova Tanúinak, ha szeretnének megtanulni egy másik nyelvet, hogy még több embernek tudjanak prédikálni. Az alkalmazás több mint 4000 szót és kifejezést tartalmaz 18 nyelven. Tervezik, hogy további szavakkal és kifejezésekkel, valamint szántóföldi bevezetőkkel és más funkciókkal bővítik.

Új tévécsatorna.

A hallgatóság izgatottan fogadta a hírt, hogy elindult egy új internetes tévécsatorna, melyet Jehova Tanúi működtetnek. Kísérleti jelleggel, csak angol nyelven nézhető. A műsort a főhivatalból sugározzák, és a csatornán folyamatosan elérhetők a filmjeink, a zenéink és a hangjátékaink. Ezenkívül minden hónapban lesz egy egyórás program, melyet vagy a vezetőtestület egyik tagja fog levezetni, vagy a vezetőtestület bizottságainak az egyik segítője.

Sanderson testvér lejátszott egy rövid részletet az első adásból, melyben Stephen Lett, a vezetőtestület tagja bemutatja, hogyan készült az új tévécsatorna stúdiója. 2014. október 6-án életre kelt az új tévé. Bárki hozzáférhet a tv.jw.org címen.

„A Királyság első 100 éve.”

Samuel Herd, a vezetőtestület tagja volt a narrátora annak a filmnek, mely áttekintette, hogyan segített Isten Királysága, hogy egyre többen legyünk, és egyre ügyesebben prédikáljunk. A film korabeli felvételeket, eljátszott jeleneteket és régóta hűséges Tanúkkal készített interjúkat mutatott be. Felelevenített olyan újításokat, mint A teremtés története képekben című fotodráma elkészítése és széles körben történő vetítése, a gramofon, a bizonyságtevő kártyák, a plakátos felvonulások, a hangszórós autók, valamint a szolgálatra felkészítő iskolák.

Miért jó, ha elgondolkodunk rajta, hogy mit valósított meg a Királyság az elmúlt 100 év során? Mert így sokkal valóságosabbá válik számunkra, és még nagyobb várakozással tekintünk előre arra, amit a jövőben fog megvalósítani.

Új énekeskönyv.

David Splane, a vezetőtestület tagja mindenki nagy örömére bejelentette, hogy tervben van az Énekeljünk Jehovának című énekeskönyv átdolgozása. Ugyanúgy fog kinézni, mint az Új világ fordítás: a borítója szürke lesz, a széle pedig ezüstszínű. A rendkívül jó minőségű anyagok felhasználása jelzi, hogy milyen fontos szerepet tölt be az imádatunkban a zene.

Splane testvér arról is beszélt, hogy az énekeskönyv néhány újabb énekkel bővül majd. De ahhoz, hogy énekelhessük ezeket, nem kell megvárnunk az új énekeskönyv megjelenését, ugyanis a jw.org honlapon már előbb elérhetők lesznek.

Három új éneket a Bétel-család a közgyűlés hetében már korábban gyakorolt, majd a közgyűlésen jelenlevők is elénekelték őket. Splane testvér vezénylésével egy kórus elénekelte a „Jöjjön el a Királyság!” című új éneket, melyet a Királyság létrejöttének a 100. évfordulójára írtak. Ezután a hallgatóság a kórussal együtt ismét elénekelte. Később az „Adj nekünk bátorságot!” című éneket is elénekelték.

Interjú.

Gerrit Lösch, a vezetőtestület tagja egy korábban felvett videobejátszásban három olyan házaspárral készített interjút, akik már évtizedek óta a Bételben szolgálnak. Arról beszéltek, hogy milyen változásokat éltek meg az évek folyamán, amelyek bizonyítják, hogy Isten népe folyamatosan előrehalad. Lösch testvér elmondta, hogy a Bibliában meg lett jövendölve, hogy lesznek szervezeti változtatások, és arra buzdított mindenkit, hogy tartson lépést Jehova szervezetével (Ézsaiás 60:17).

„Előképek és ellenképek.”

Splane testvér ebben az előadásban kifejtette, hogy az utóbbi években a kiadványaink miért nem írnak annyit az előképekről és az ellenképekről, mint korábban.

Régebben a Bibliában szereplő sok hűséges férfiról és nőről azt gondoltuk, hogy a mi időnkben élő hűséges keresztényeknek egy-egy csoportját jelképezi. Számos bibliai eseményről szintén azt feltételeztük, hogy prófétai jelentőségűek Isten modern kori szolgái számára. Való igaz, hogy izgalmas ilyen párhuzamokat tanulmányozni. De akkor az utóbbi időben miért csak nagyon ritkán van szó előképekről és ellenképekről a kiadványainkban?

A Biblia utal rá, hogy bizonyos személyek vagy események egy nagyobb jelentőségű valakire vagy valamire mutattak előre. „Ha a Szentírás előképnek nevez valamit, azt elfogadjuk, de ha nem, akkor mi se tegyük” – mondta Splane testvér. Egy-egy történetben ne lássunk olyasmit, ami nincs benne. Ha túlságosan leköt minket az előképek és az ellenképek keresése, talán elmulasztjuk átgondolni, hogy a bibliai történeteknek milyen gyakorlatias tanulságaik vannak mindannyiunk számára, függetlenül attól, hogy égi vagy földi-e a reménységünk (Róma 15:4). *

„Kitartóan fogsz virrasztani?”

Lett testvér előadása Jézusnak a tíz szűzzel kapcsolatos szemléltetését segített jobban megérteni (Máté 25:1–13). Jelenleg így értjük a szemléltetést: a vőlegény Jézus, a szüzek pedig Jézus felkent testvérei (Lukács 5:34, 35; 2Korintusz 11:2). A szemléltetés az utolsó napokra vonatkozik, és a nagy nyomorúság alatt fogja elérni a csúcspontját. Amikor Jézus az öt bolond szüzet említette, nem arról beszélt, hogy a felkent követői közül sokan hűtlenek lesznek, és másokat kell kinevezni helyettük. Ezt inkább egy erőteljes figyelmeztetésnek szánta. Ahogyan öt szűz bolond volt, öt pedig értelmes, a felkentekről elmondható, hogy csak rajtuk múlik, hogy felkészültek és éberek lesznek-e, vagy hűtlenné válnak.

Azzal a tanáccsal összhangban, hogy ne lássunk egy történetben olyasmit, ami nincs benne, nem lenne bölcs ezt a szemléltetést túlzottan elemezni azért, hogy minden egyes részletében valamilyen prófétai párhuzamot keressünk. Inkább igyekezzünk levonni belőle a tanulságokat. Akár a felkentek, akár a más juhok közé tartozunk, ragyogtatnunk kell a fényünket, és kitartóan kell virrasztanunk (János 10:16; Márk 13:37; Máté 5:16). Senki sem lehet hűséges helyettünk. Nekünk magunknak kell az életet választanunk azáltal, hogy szellemileg éberek maradunk, és lelkesen végezzük a szolgálatot (5Mózes 30:19).

„Szemléltetés a talentumokról.”

Anthony Morris, a vezetőtestület tagja részletezte, hogy mi az, amit ma már másként értünk a talentumokról szóló szemléltetésben (Máté 25:14–30). A jelenlegi megértésünk szerint az úr, vagyis Jézus meg fogja jutalmazni a rabszolgákat, azaz a földön élő hűséges felkent követőit, amikor eljön majd, és égi életre támasztja fel őket. Amikor arról beszélt, hogy mi fog történni a „gonosz és rest” rabszolgával, nem arról jövendölt, hogy a felkent követői közül sokan hűtlenné válnak. Inkább arra figyelmeztette a felkenteket, hogy továbbra is legyenek szorgalmasak, és ne viselkedjenek úgy, mint a gonosz rabszolga.

Milyen tanulságokat vonhatunk le ebből a példázatból? Az úr valamilyen értéket bízott a rabszolgáira. Ugyanígy Jézus is valami olyat bízott a követőire, ami számára értékes: a prédikálást és a tanítványképzést. Mindannyiunktól elvárja, hogy a körülményeinkhez mérten buzgón vegyük ki a részünket a prédikálómunkából. Morris testvér megdicsérte a jelenlévőket, amiért lelkesen támogatják a Királyságot.

„Ki támadja meg hamarosan Isten népét?”

Ezt az érdekes kérdést vetette fel a program záró előadása, melyet a vezetőtestület tagja, Geoffrey Jackson tartott. Jackson testvér arról beszélt, amikor a magógi Góg meg fogja támadni Isten népét (Ezékiel 38:14–23).

Régebben úgy gondoltuk, hogy a Góg elnevezés Sátánra, az Ördögre utal az égből való kivetése után. Ám Jackson testvér elmondta, hogy ez a magyarázat több fontos kérdést is felvet. Például Jehova a következőket jövendölte Gógról, miután legyőzik: „Ragadozó madaraknak. . . és a mező vadjainak adlak eledelül” (Ezékiel 39:4). Jehova arról is jövendölt, hogy „Gógot és egész sokaságát” a földön fogják eltemetni (Ezékiel 39:11). De hogyan történhet meg ilyesmi egy szellemi lénnyel? Sátán 1000 évre a mélységbe lesz vetve, nem pedig megeszik vagy eltemetik (Jelenések 20:1, 2). Továbbá az 1000 év végén szabadon engedik a mélységből, és „kimegy, hogy félrevezesse a föld négy sarkán levő nemzeteket, Gógot és Magógot” (Jelenések 20:7, 8). Egyértelmű, hogy Sátán nem vezetheti félre Gógot, ha ő maga Góg.

Jackson testvér elmagyarázta, hogy az Ezékiel próféciájában szereplő magógi Góg minden bizonnyal nem Sátánt jelképezi, hanem egy nemzetekből álló szövetséget, amely a jövőben Isten népe ellen fordul. Nagyon valószínű, hogy Góg támadása, az „északi király” támadása és a föld királyainak támadása ugyanarra az eseményre utal (Dániel 11:40, 44, 45; Jelenések 17:12–14; 19:19).

Ki az északi király? Ezt csak később fogjuk megtudni. Mindenesetre hiterősítő számunkra, hogy amint egyre közelebb kerülünk ezekhez a jövőbeli eseményekhez, egyre világosabban értjük őket. Nem félünk a támadástól, mely Isten népét fogja érni, hiszen tudjuk, hogy amikor a magógi Góg támadni fog, vereséget szenved majd, és teljesen meg lesz semmisítve, Isten népe azonban örökre fennmarad. *

Befejezés.

Sanderson testvér bejelentette, hogy az Új világ fordítás zsebméretben is megjelent, ezenkívül készülőben van egy különleges hangfelvétel a Bibliáról. A bibliai szereplők szavait más-más olvasó fogja életre kelteni. A felvételek fokozatosan lesznek feltéve a jw.org honlapra. Elsőként Máté evangéliuma lesz közreadva.

Sanderson testvér elmondta, hogy a 2015-ös éviszöveg a Zsoltárok 106:1 lesz: „Adjatok hálát Jehovának, mert ő jó”. Mindenkit arra buzdított, hogy nap mint nap keresse, miért lehet hálás.

A záró ének a harmadik új ének volt, melynek címe: „A neved Jehova”. A vezetőtestületnek mind a hét tagja csatlakozott a kórushoz a színpadon, és az összes jelenlévővel együtt elénekelték ezt a gyönyörű éneket. Ez méltó befejezése volt ennek a valóban történelmi jelentőségű eseménynek.

^ 22. bek. Ez és az ezt követő két előadás Az Őrtorony 2015. március 15-ei számában található cikkeken alapul.

^ 30. bek. Ez az előadás Az Őrtorony 2015. május 15-ei számának az egyik cikkén alapul.