Ugrás a tartalomra

Beszámoló az évi közgyűlésről

Eledel a kellő időben

Több ezer jelenlévő kísérte figyelemmel a buzdító beszámolókat és azt az érdekes előadássorozatot, mely a Máté 24:45–47-et fejtette ki a Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania 128. évi közgyűlésén.

2012. október 6-án közel 5000-en gyűltek össze Jehova Tanúi Jersey Cityben (New Jersey állam) lévő kongresszusi termében. Video-összeköttetés segítségével még több mint 10 000 személy láthatta és hallhatta a programot Brooklynban, Pattersonban és Wallkillban, valamint a kanadai fiókhivatalban.

Anthony Morris, Jehova Tanúi vezetőtestületének a tagja, aki egyben az összejövetel elnöklője is volt, röviden megemlített olyan korábbi közgyűléseket, melyek különösen építőek és jelentőségteljesek voltak. A hallgatóság biztos volt benne, hogy az idei program is nagyon hiterősítő lesz. De az talán felvetődött bennük, hogy vajon történelmi jelentőségű is lesz-e.

Ezután két film betekintést nyújtott a Tanúk világszerte folyó munkájába.

Királyság-terem-építés:

Ez a film arról szólt, hogy mennyire sikeres a Királyság-terem-építés a szűkös anyagi helyzetű országokban. Az elmúlt 13 év alatt a Királyság-terem-építési csoportok 25 402 Királyság-termet építettek ilyen országokban, ami azt jelenti, hogy mindennap átlagosan több mint 5 Királyság-terem készült el. A termeket a világ különböző pontjain élő Tanúk önkéntes hozzájárulásaiból építették. A jól képzett építési csoportok akkor is mozgósíthatók, amikor természeti katasztrófa történik. Ilyenkor segítenek az áldozatoknak helyreállítani a Királyság-termeiket és a házaikat, vagy újakat építeni helyettük.

Különleges kongresszusok:

2012-ben Jehova Tanúi több helyen is tartottak különleges kongresszusokat, melyekre külföldről is érkeztek küldöttek. Miben különböztek ezek a kongresszusok a korábbi években megtartott nemzetközi kongresszusoktól?

A filmben elmagyarázták, hogy nem utazási irodák, hanem a vendéglátó fiókhivatal szervezte meg a küldötteknek a szállást, a helyi közlekedést és az ebédet. Minden kongresszusra körülbelül 1500-an érkeztek külföldről.

A külföldi küldötteknek és a helyi Tanúknak sok lehetőségük volt arra, hogy közelebbről megismerjék egymást, és nemcsak a programon, hanem városnézés, közös étkezések és a helyi lakosoknak történő prédikálás közben is. „Így minden egyes kongresszuson nyilvánvalóvá vált, hogy az egység tökéletes köteléke a testvéri szeretet” – hangzott el a filmben.

A hallgatóság izgatottan fogadta a bejelentést, hogy Jehova Tanúi mostantól minden évben tartanak majd különleges kongresszusokat a világ különböző városaiban.

Az évi közgyűlés további kiemelkedő pontjai:

Bemutatkozó interjúk:

Három fiókbizottsági tag a feleségeivel együtt, akik eddig összesen 342 évet töltöttek el a teljes idejű szolgálatban, elmesélték, hogyan képezte őket Jehova Isten, hogy el tudjanak látni bizonyos megbízatásokat.

Richard Kelsey, a németországi fiókbizottság tagja elmondta, hogy a fiókbizottsági tagok és feleségeik iskoláján megtanulta, hogy „mindig követni kell Jehova irányítását”. Jehova egy szerető Atya, aki a legjobbat akarja nekünk. „Azt szeretné, ha örökké élnénk – mondta Kelsey testvér –, és ő mindent meg is tesz, hogy gondoskodjon rólunk.” A fiókbizottsági tagok megtanulták az iskolán, hogyan követhetik Jehova szeretetteljes példáját.

Amikor 1958-ban Linda Johanssont meghívták az Őrtorony Gileád Bibliaiskolára, még csak két és fél éve volt megkeresztelt, és csupán egy éve élt házasságban. „Az osztályban nagyon érett és tapasztalt testvérekkel lehettünk együtt – mondta. – Olykor az volt az érzésem, hogy »mit keresek én itt?«”

Johansson testvérnő azonban hűségesen kitartott, és a diplomaosztó után a férjével együtt kinevezték őket misszionáriusnak Malawiba. A Jehova Tanúival szembeni heves üldözési hullámot követően Johansson testvérnő tanulmányozta a Bibliát egy miniszterrel, aki korábban ellenséges volt a Tanúkkal. Ma ennek a férfinak a felesége, a fia és a lánya már mind megkeresztelt Tanúk.

Tanúskodás forgalmas közterületeken:

Négyen, akik elvégezték a házaspárok bibliaiskoláját, és egy utazófelvigyázó, aki New York államban szolgál, elmesélte, hogyan sikerült tanúskodniuk forgalmas csomópontokban.

Az ilyen helyeken Jehova Tanúi teljes idejű szolgái asztalokat és mozgatható könyvállványokat helyeznek el, melyeken bibliai témájú kiadványok találhatók. A járókelők kérhetnek a kiadványokból, feltehetik a Bibliával kapcsolatos kérdéseiket, és bibliatanulmányozást is kérhetnek.

A Tanúk New York számos pontján, valamint Chicagóban és Los Angelesben is megpróbálkoznak a tanúskodásnak ezzel az új formájával. Egy év alatt mintegy 2700 járókelő ment oda ezekhez a pultokhoz és kért ingyenes bibliatanulmányozást.

Gyermekkórus:

Szem nem maradt szárazon, amikor egy 17 gyermekből álló kórus elénekelte az Énekeljünk Jehovának című énekeskönyvből a 120. éneket, melynek címe: „Boldogok, akik hallják az Isten szavát, és megtartják!”

Ezután egy szimpózium következett. A hat előadást a vezetőtestület tagjai tartották meg. Jackson, Lösch, Pierce, Herd, Lett és Splane testvér elemezte Jézusnak a Máté 24:45–47-ben feljegyzett szavait. Jézus ezt mondta:

„Ki valójában a hű és értelmes rabszolga, akit az ura kinevezett a háziszolgái fölé, hogy megadja nekik eledelüket a kellő időben? Boldog az a rabszolga, ha az ura, amikor megérkezik, ilyen munkában találja őt! Bizony mondom nektek, mindene fölé kinevezi.”

A szimpózium a következő kérdésekre adott választ:

Mikor nevezte ki Jézus a hű és értelmes rabszolgát a háziszolgái fölé?

Vizsgáljuk meg Jézus szavainak a szövegkörnyezetét a Máté 24. fejezetében. Az itt felsorolt versek mindegyikének Krisztus jelenlétének az idején, a világrendszer befejezésekor kell beteljesednie (3. vers).

  • „ama napok nyomorúsága” (29. vers)

  • „ez a nemzedék” (34. vers)

  • „azt a napot és azt az órát” (36. vers)

  • „melyik nap jön el az Uratok” (42. vers)

  • „olyan órában jön az Emberfia, amelyben nem gondolnátok” (44. vers)

Logikus hát, hogy a hű és értelmes rabszolgának azután kellett megjelennie, hogy 1914-ben elkezdődött Krisztus jelenléte.

Jézus továbbá utalt rá, hogy ez a rabszolga olyan időszakban fog megjelenni, amikor joggal vetődik fel a kérdés, hogy „ki valójában a hű és értelmes rabszolga”. Jézus apostolai megkapták a szent szellem különleges ajándékait, ezért aligha volt oka bárkinek is feltenni ezt a kérdést az i. sz. első században (1Korintusz 14:12, 24, 25). Noha az apostolok és más első századi keresztények fel voltak kenve szent szellemmel, nem ők voltak „a hű és értelmes rabszolga”, akiről Jézus prófétált.

Tehát ésszerű arra következtetnünk, hogy Jézus a hű és értelmes rabszolgát a jelenléte idején, a világrendszer befejezésekor nevezte ki „a háziszolgái” fölé.

„Ki valójában a hű és értelmes rabszolga?”

Jézus nem egyetlen személyről beszélt. Ez a rabszolga egy több személyből álló csoport, mely testületként együttműködik. Jézus elmondta, hogy a rabszolga 1. kinevezést kap arra, hogy felvigyázói szerepet töltsön be az ura „háziszolgái” fölött, és 2. megadja a háziszolgáknak a szellemi „eledelüket a kellő időben”.

1919-től folyamatosan van a felkent keresztényeknek egy kisebb csoportja Jehova Tanúi főhivatalában. Ők felvigyázzák a világszerte folyó prédikálómunkát, és közvetlenül részt vesznek a szellemi eledel elkészítésében és kiosztásában. Az elmúlt években ezt a csoportot szoros összefüggésbe hozták Jehova Tanúi vezetőtestületével.

A bizonyítékok alapján ez a következtetés vonható le: „A hű és értelmes rabszolga” 1919-ben lett kinevezve Jézus háziszolgái fölé. Ez a rabszolga egy felkent keresztényekből álló kis csoport, akik Krisztus jelenlétének az idején a főhivatalban szolgálnak, és akik közvetlenül részt vesznek a szellemi eledel elkészítésében és kiosztásában. Amikor ennek a csoportnak a tagjai a vezetőtestületként együttműködnek, a hű és értelmes rabszolgaként tevékenykednek.

Kik a háziszolgák?

Jézus azt mondta, hogy „a háziszolgái” eledelt kapnak majd a kellő időben. Jézus minden igaz követője a hű és értelmes rabszolgától kapja az eledelét. Ezért Krisztus minden tanítványa az ő háziszolgája, mind a felkent keresztények egyénenként, mind a más juhok (János 10:16).

Miután az előadó elmagyarázta Jézus próféciájának ezt a részletét, a hallgatóság tapsviharban tört ki. A program után a jelenlévők közül többen is elmondták, hogy mennyire hálásak, amiért Jézus őket is a háziszolgáinak tekinti.

Mikor nevezi ki Jézus a rabszolgát „mindene fölé”?

Jézus azt mondta, hogy a rabszolga ura akkor fogja a rabszolgát „mindene fölé” kinevezni, „amikor megérkezik” (szó szerint ’amikor megjön’). De mikor érkezik meg a rabszolga ura, vagyis Jézus?

Az „amikor megérkezik”-nek fordított kifejezés a görögben az er’kho·mai szó egyik formája. A 24. fejezetben a 42. és a 44. versben ennek a szónak az egyik formáját a „jön” igével fordítják. Ezekben a versekben Jézus arra utal, amikor eljön Bíróként a nagy nyomorúság idején (Máté 24:30; 25:31, 32).

Tehát az, hogy Jézus „mindene fölé” kinevezi a rabszolgát, minden bizonnyal a jövőben fog megtörténni. Erre a kinevezésre a nagy nyomorúság alatt kerül majd sor.

Mire utal a „mindene” kifejezés?

Jézus ezt mondta: „Nekem adatott minden hatalom az égben és a földön” (Máté 28:18). Tehát a „mindene” kifejezés többre utal, mint csupán Jézus földi javaira. Magában foglalja a messiási Királyságot is (Filippi 2:9–11).

Következésképpen Jézus azzal fogja megjutalmazni a hű és értelmes rabszolgát, hogy a csoport tagjait égi életre támasztja fel, és királyi hatalmat ad nekik minden égi és földi java fölött. Ezt a jutalmat ígéri minden hűséges felkent kereszténynek (Lukács 22:28–30; Jelenések 20:6).

A szimpózium záró előadásában elhangzott egy különleges bejelentés. Miután Splane testvér felolvasta Jézusnak a Máté 28:20-ban található buzdító szavait, így szólt: „Egy további okunk is van arra, hogy bizalommal tekintsünk előre. Ezt az okot a 2013-as éviszövegben találjuk. Mi lesz az éviszöveg? A Józsué 1:9: »Légy bátor és erős . . . Jehova, a te Istened veled van«.”

„Mit várhatunk a jövő évtől? – tette fel a kérdést Morris testvér a záró szavaiban. – Az évi közgyűlést 2013. október 5-ére tervezzük. Az Egyesült Államokban és más angol nyelvű országokban néhány kongresszusi teremben is hallható lesz a program.”

A közvetítés csak angol nyelven fog folyni. Más nyelvekre nem lesz tolmácsolva.

Ez után a buzdító, történelmi jelentőségű program után a jelenlévők lelkesen elénekelték az „Egyre világosabb lesz” című éneket (Énekeljünk Jehovának, 116. ének). Az ének szövege igazán aktuális volt. Részben így szól:

„Az Úr kijelölte a hű rabszolgát,

megadja időben az étkünk.

Jah szent igazsága a szívünkre hat,

és mindennap jobban megértjük.”