Ugrás a tartalomra

Beszámoló az évi közgyűlésről

„Isten könyve kincs”

Beszámoló az évi közgyűlésről

2013. október 5-én és 6-án 31 országban összesen 1 413 676-an követték nyomon a Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania 129. évi közgyűlésének programját Jehova Tanúi kongresszusi termében Jersey Cityben (New Jersey állam, Egyesült Államok) vagy internetes közvetítésen.

A programon Guy Pierce, Jehova Tanúi vezetőtestületének a tagja elnökölt. Rendkívül felcsigázta a jelenlevőket, amikor elmondta, hogy fontos bibliai kérdésekre kaphatnak majd választ, világosabbá válnak bibliai gondolatok, és időszerű szellemi táplálék lesz felszolgálva (Példabeszédek 4:18; Máté 24:45).

„Egy kiállítás, mely Jehovát dicséri.”

Mark Sanderson, a vezetőtestület tagja egy új kiállításról beszélt, mely „A Biblia és Isten neve” címmel nyílt meg Jehova Tanúi brooklyni világközpontjában. A kiállítás kiemeli, hogy Isten nevének ott a helye mind a Héber iratokban, mind a Keresztény görög iratokban. Számos régi Bibliát, ókori tárgyak másolatait és a középkorból származó bibliai oldalakat mutat be.

Figyelemre méltó például néhány lap William Tyndale XVI. századi bibliafordításából. Ő volt az első olyan bibliafordító, aki használta Isten nevét angolul. Van egy lap a Reina–Valera-fordítás 1602-es kiadásából is. Ez a spanyol fordítás következetesen használja a „Iehova” nevet. A kiállításon helyet kapott még a Great Bible nevű angol fordítás 1549-es nyomtatása, Elias Hutter 12 nyelvű Bibliája (1599-es kiadás, nürnbergi poliglott Bibliaként is ismert), valamint a Genfi Biblia 1603-as nyomtatása, melyek mindegyike tartalmazza Isten nevét.

Sanderson testvér mindenkit meghívott, hogy nézze meg a bibliatörténeti kiállítást. Ezt mondta: „Imádkozunk érte, hogy segítsen mindenféle korú és műveltségű embernek, akik őszinte szívűek, hogy ők is megszeressék Isten becses Szavát, a Bibliát, és az ő dicső nevét, a Jehova nevet.”

A 2014-es éviszöveg.

Miután Gerrit Lösch, a vezetőtestület tagja összefoglalta az arra a hétre kijelölt Őrtorony-cikket, Pierce testvér bejelentette, hogy mi lesz az éviszöveg 2014-ben: „Jöjjön el a királyságod” (Máté 6:10). Bár ez mindig jó éviszöveg lenne Jehova Tanúinak, 2014-ben különösen aktuális, hiszen ez a 100. évfordulója annak, hogy a királyság létrejött az égben.

„Értékes ajándék Jehovától.”

Ezután a jelenlevők megnézhettek egy filmet az Új világ fordítás történetéről. Ezt a fordítást Jehova Tanúi adták ki, és vannak, akik a valaha készült legjobb fordítások közé sorolják. Amikor Nathan Knorr 1950-ben, a Teokrácia növekedése jeligéjű nemzetközi kongresszuson bejelentette az első kötet megjelenését, olyan tanácsokkal látta el a hallgatóságot, melyeket ma is érdemes megszívlelni: „Olvassátok végig. Tanulmányozzátok. Segítsetek másoknak is ebben, hiszen csak így tudják segítségül hívni Jehova nevét.”

„Kedves emlékek a múltból.”

Samuel Herd, a vezetőtestület tagja tartotta ezt a programot. Ebben egy korábban felvett interjút is bemutattak az amerikai Bétel-család négy olyan tagjával, akik jelen voltak azokon az alkalmakon, amikor 1950 és 1960 között közreadták az Új világ fordítást hat kötetben.

Eunice Timm felidézte, hogy milyen volt használni az új fordítást az összejöveteleken. Nagyon örült a kutatást segítő jellegzetességeknek, mint amilyenek az utalások. Mivel nehéz volt az összes kötetet elcipelni az összejövetelekre, mindig csak azokat vitte magával, amelyekre aznap szükség volt, és egy zsebméretű King James Version is volt nála, hátha olyan verseket is ki kell keresni, amelyekre nem számított.

Az új fordítás más szempontból is hatással volt az imádatunkra. Fred Rusk például elmondta, hogy 1950 előtt azok, akik imában képviselték a Bétel-családot, gyakran követték a King James Version szóhasználatát. Ám nem sokkal az Új világ fordítás megjelenése után már nem használtak régies kifejezéseket az imáikban, hanem hétköznapi szófordulatokkal éltek.

John Wischuknak nemcsak a fordítás minősége tetszett, hanem az Új Világ Bibliafordító Bizottság alázata is. „Nem akarták, hogy akár életükben, akár a haláluk után kiderüljön, hogy részt vettek a fordításban, mivel úgy érezték, hogy minden dicsőség Jehova Istent illet” – mondta. Charles Molohan mind a négyük érzéseit fejezte ki a következő szavakkal: „Az Új világ fordítás segített, hogy megszilárduljon az igazság a szívünkben, és megerősödjön a hitünk, így képesek voltunk mások hitét is erősíteni.”

„A saját nyelvünkön halljuk őket beszélni az Isten nagyszerű dolgairól”

(Cselekedetek 2:11). Geoffrey Jackson, a vezetőtestület tagja ebben az előadásban jelentette be az Új világ fordítás 2013-as revideált változatának közreadását. Az előadás végén minden jelenlevő kapott egy Bibliát.

Jackson testvér megjegyezte, hogy több mint 60 év telt el az Új világ fordítás első kötetének a kiadása óta. Ez idő alatt az angol nyelv sokat változott, a bibliafordító munkánk célja viszont ugyanaz maradt. Szeretnénk minél szorosabban követni Isten Szavának eredeti szövegét, de úgy, hogy közben ne torzuljon a jelentése.

2005 óta a vezetőtestület nagyobb figyelmet fordít arra, hogy a Biblia minél több nyelvre le legyen fordítva. Azóta 52-ről 121-re emelkedett azoknak a nyelveknek a száma, melyeken megjelent az Új világ fordítás, és jelenleg 45 további nyelven tervezik a kiadását. A fordítók munka közben kérdéseket tesznek fel bizonyos szavak vagy kifejezések tisztázása végett. Eddig 52 000 ilyen kérdés érkezett be, és lett megválaszolva. A levelek alapján a testvérek arra a következtetésre jutottak, hogy az angol szöveget bizonyos pontokon revideálni lehetne, és törekedhetnének arra, hogy jobban igazodjon a mai nyelvhasználathoz.

Jackson testvér azt a példát hozta fel, hogy az 1Sámuel 14:11-ben az Új világ fordítás korábbi angol kiadásai azt mondták, hogy Jonatán és a fegyverhordozója „leleplezték magukat a filiszteusok előőrse előtt”. Mivel ez némileg félreérthető volt, a revideált változat már azt írja, hogy „megmutatták magukat”. A Mikeás 2:6-ot korábban szó szerint adták vissza: „Ne árasszátok ki beszédeteket! Árasztják beszédüket.” Ez a részlet most így szól: „»Ne prédikáljatok!« – prédikálják.”

A vezetőtestület öt évvel ezelőtt kijelölt egy bizottságot az Új világ fordítás átdolgozására, és a munkájuk gyümölcse most már kézzelfogható. A revideált Biblia tetszetős, könnyen olvasható és a rendszeres használat ellenére sem kopik meg. Jackson testvér bejelentette, hogy nemsokára kiadják az angol nagy betűs és zsebméretű változatot is.

„Használjuk helyesen az igazság szavát!”

Stephen Lett, a vezetőtestület tagja a 2Timóteusz 2:15-re építette az előadását, és áttekintette a revideált Biblia jellegzetességeit. A „helyesen használ” kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy ’egyenesen vág’. Szeretnénk úgy használni „a szellem kardját”, mintha egyenesen vágnánk vele, azaz precízen, pontosan (Efézus 6:17). Lett testvér ezután rámutatott, hogy a Biblia jellegzetességei hogyan segíthetnek ebben.

  1. A Biblia elején található az „Ismerd meg Isten Szavát” című rész, mely 20 bibliai alaptanítással kapcsolatos kérdésre ad választ bibliaversekkel.

  2. Az A Függelék bepillantást nyújt a revideált kiadás stílusába és szóhasználatába, valamint a Jehova név használatának a hátterébe.

  3. B Függelék 15 színes részből áll. Vannak benne olyan térképek és ábrák, melyeknek hasznát vehetjük a személyes tanulmányozásnál és mások tanításában.

  4. Minden egyes bibliai könyv elején van egy összefoglaló az adott könyv tartalmáról, így az olvasó könnyen megtalálhatja a keresett részt. Ez felváltja az élőfejeket, melyek a korábbi kiadásokban a lap tetején voltak.

  5. A „Szójegyzék” több száz bibliai szó rövid meghatározását adja meg.

  6. A „Bibliai szavak indexe” most már csak azokat a szavakat és bibliaverseket sorolja fel, amelyeket a leginkább fel tudunk használni a prédikálásban és mások tanításában.

  7. Az oldalak középső hasábjában is kevesebb utalás található, főként olyanok, melyeket a szolgálatban tudunk alkalmazni.

  8. A lábjegyzetek más fordítási lehetőségeket, szó szerinti fordításokat és háttér-információt tartalmaznak.

JW Library.

John Ekrann, az egyesült államokbeli fiókbizottság tagja bemutatta, hogyan lehet használni az új JW Library alkalmazást különböző elektronikus eszközökön, például okostelefonokon és táblagépeken. Az alkalmazás segítségével olvasható az átdolgozott Új világ fordítás, valamint öt másik bibliafordítás. Az alkalmazás 2013. október 7-e óta ingyenesen letölthető a nagyobb alkalmazásboltokból.

„Úgy fordították Isten Szavát, hogy a helyes értelmet közvetítse.”

Anthony Morris, a vezetőtestület tagja még bővebben kifejtette, hogy milyen alapelvek vezették az Új Világ Bibliafordító Bizottságot a revideálásnál. Az 1Korintusz 14:8, 9-cel összhangban arra törekedtek, hogy az átdolgozott szöveg könnyen érthető legyen. Ha a szó szerinti fordítás miatt torzult volna a szöveg jelentése, eltekintettek tőle.

Például az 1Mózes 31:20 szó szerinti fordítása így szólna: „Jákob ellopta Lábán szívét.” Az itt használt héber szófordulat azonban mást jelent, mint az angol, ezért az Új világ fordítás most így adja vissza ezt a kifejezést: „Jákob rászedte Lábánt.” Ehhez hasonlóan az 1Korintusz 7:39 szó szerinti fordítása azt a gondolatot közvetíti, hogy egy asszony férjhez mehet valaki máshoz, ha a férje „elalszik”. De mivel a Szentírás olykor a halálra utal az „alszik” igével, az Új világ fordítás egyértelműbben fogalmaz: „halálalvásba merülne”.

Morris testvér kijelentette: „A Biblia az átlagemberek – földművesek, pásztorok és halászok – nyelvén íródott. Egy jó fordításból az őszinte szívű emberek a hátterüktől függetlenül megértik a Biblia üzenetét.”

„Gyönyörűséges szavakat és az igazság pontos szavait használták.”

David Splane, a vezetőtestület tagja a Prédikátor 12:10-re építette az előadását. A bibliaírók nagyon lelkiismeretesen jegyezték le Isten gondolatait, és az eredeti Új Világ Bibliafordító Bizottság is nagy gonddal végezte a munkáját. Az Új világ fordítás legfrissebb változata ugyancsak a következő alapelv szellemében készült: „az igazság pontos szavait leírni”, és minél érthetőbbé tenni Isten üzenetét.

„Sok angol szónak több jelentése is van” – mondta Splane testvér. Az Új világ fordítás korábbi kiadásai például „az egészséges szavak mintája” kifejezést használták a 2Timóteusz 1:13-ban. A „minta” szó angol megfelelőjének többféle meghatározása is van, köztük az is, hogy „művészi mintázat”. Ez alapján néhányan úgy érveltek, hogy ez a kifejezés a Biblia tanításaiban megfigyelhető gyönyörű mintázatra utal. Az eredeti görög szóhoz azonban jobban illik az a meghatározás, hogy „utánzásra szánt minta”. Ezért az átdolgozott kiadás azt a kifejezést használja, hogy „az egészséges szavak mércéje”.

Splane testvér olyan módosításokat is említett, amelyek az angol nyelvben bekövetkezett változásokat tükrözik. Például az angol „impale” ige, mellyel a korábbi kiadásokban Jézus kivégzésének módját írták le, elsősorban arra utal, hogy valakinek a testét átszúrják egy hegyes karóval, majd rögzítik rá. Mivel Jézust nem szúrták át a kínoszloppal, a revideált kiadás olyan kifejezésekkel írja le Jézus kivégzését, mint például „oszlopra szegezik” (Máté 27:22, 23, 31).

Splane testvér így fejezte be az előadását: „Imádkozunk érte, hogy amint az Új világ fordítás revideált változatát olvassátok és tanulmányozzátok, kerüljetek nagyon-nagyon közel Jehovához. Legyen ő mindörökké az Atyátok, Istenetek és Barátotok.”

Befejezés.

Pierce testvér a Biblia átdolgozott kiadását Jehova lakomájának a fő fogásához hasonlította (Ézsaiás 25:6). A program méltó lezárásaként a hallgatóság elénekelte az „Isten könyve kincs” című, 114. éneket az Énekeljünk Jehovának című énekeskönyvből.