Elismerően tekintünk arra, amit a tudomány elért, és elfogadjuk azokat a tudományos eredményeket, amelyeket bizonyítékokkal támasztanak alá.

„A tudomány a természet és a természetben megfigyelhető dolgok viselkedésének, működésének tanulmányozása, illetve a róluk megszerzett ismeret” (Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary). Bár a Biblia nem egy tudományos kézikönyv, arra buzdítja az embereket, hogy tanulmányozzák a természetet, és merítsenek hasznot a tudományos eredményekből. Nézzünk erre néhány példát:

  • Csillagászat: „Emeljétek föl szemeteket a magasba, és lássátok. Ki teremtette azokat? Ő, aki szám szerint előhozza seregüket, sőt nevén szólítja mindegyiket” (Ézsaiás 40:26).

  • Biológia: Salamon „szólt a fákról, a libanoni cédrustól kezdve a falon kinövő izsópig; beszélt a négylábú állatokról, a repdeső teremtményekről, a csúszó-mászó állatokról és a halakról” (1Királyok 4:33).

  • Orvostudomány: „Akik egészségesek, azoknak nincs szükségük orvosra, akik viszont betegségben szenvednek, azoknak igen” (Lukács 5:31).

  • Meteorológia: „Eljutottál-e a hó tárházaiba, vagy látod-e a jégeső tárházait . . . hol az az út, amelyen szétszóródik a fény, és szétterjed a keleti szél a föld színén?” (Jób 38:22–24).

A kiadványaink tiszteletet ébresztenek a tudomány iránt azáltal, hogy rendszeresen írnak természettel és tudományos felfedezésekkel kapcsolatos témákról. Jehova Tanúi körében a szülők arra buzdítják a gyermekeiket, hogy szerezzenek minél több ismeretet, hogy jobban megértsék a körülöttük levő világot. A Tanúk közül többen tudományos területen dolgoznak, például a biokémia, a matematika vagy fizika területein.

A tudomány korlátai

Úgy gondoljuk, hogy a tudomány nem képes választ adni az emberiség összes kérdésére. * Például a geológusok azt vizsgálják, hogy miből van a föld, a biológusok pedig azt, hogy hogyan működik az emberi test. De vajon miért alkalmas a föld az életre, és miért működnek olyan összehangoltan a testrészeink?

Arra a következtetésre jutottunk, hogy csak a Biblia ad egyértelmű választ ezekre a kérdésekre (Zsoltárok 139:13–16; Ézsaiás 45:18). Ezért úgy gondoljuk, hogy a jó oktatás magában foglalja mind a tudomány, mind pedig a Biblia tanulmányozását.

Időnként úgy tűnhet, hogy a tudomány és a Biblia ellentmond egymásnak. Azonban néhány látszólagos ellentmondásnak az az alapja, hogy vannak, akik félreértik azt, amit a Biblia valójában tanít. Például nem tanítja, hogy a föld hat 24 órás nap alatt lett megteremtve (1Mózes 1:1; 2:4).

Néhány elmélet, melyet széles körben tudományosnak tekintenek, nincs kellő bizonyítékkal alátámasztva, ezért több elismert tudós elutasítja ezeket. Például mivel a természet világa intelligens tervezésről tanúskodik, egyetértünk sok biológussal, kémikussal és másokkal, akik arra következtettek, hogy az élőlények nem véletlen mutációknak és természetes kiválasztódásnak köszönhetően alakultak ki.

^ 10. bek. Erwin Schrödinger Nobel-díjas osztrák fizikus azt írta, hogy a tudomány „mélyen hallgat mindenről . . ., ami valóban közel áll a szívünkhöz, ami valóban fontos számunkra”. Albert Einstein pedig ezt mondta: „Fájdalmas tapasztalatokon keresztül megtanultuk, hogy a racionalista gondolkodás nem elég a társadalmi életünk nehézségeinek a megoldásához.”