Ugrás a tartalomra

Miért utasítják vissza Jehova Tanúi a katonai szolgálatot?

A következő okok miatt:

  1. Engedelmeskednek Istennek. A Biblia azt írja, hogy Isten szolgái „kardjaikat ekevasakká kovácsolják”, és „hadakozást többé nem tanulnak” (Ézsaiás 2:4).

  2. Engedelmeskednek Jézusnak, aki a következőket mondta Péter apostolnak: „Tedd vissza kardodat a helyére, mert mindazok, akik kardot fognak, kard által vesznek el” (Máté 26:52). Jézus ezzel rámutatott, hogy a követőinek nem szabad fegyvert fogniuk.

    Jézus kijelentette a tanítványairól, hogy „nem része a világnak”, vagyis szigorúan semlegesek politikai kérdésekben (János 17:16). Tehát nem tüntetnek katonai akciók ellen, és nem akadályozzák azokat, akik a fegyveres erőknél dolgoznak.

  3. Szeretik az embertársaikat. Jézus parancsba adta a tanítványainak, hogy szeressék egymást (János 13:34, 35). Így hát egy nemzetközi testvériséget alkotnak, melyben senki sem visel háborút a hittestvérei ellen (1János 3:10–12).

  4. Követik az első keresztények példáját. Egy enciklopédia megjegyzi: „Jézus legelső követői elutasították a háborút és a katonai szolgálatot”, mivel úgy gondolták, hogy ezek „összeegyeztethetetlenek Jézusnak a szeretetről szóló erkölcsi elveivel és azzal a paranccsal, hogy szeressék az ellenségeiket” (Encyclopedia of Religion and War). Peter Meinhold német teológus ezt így fogalmazta meg: „Egyszerre kereszténynek és katonának is lenni összeegyeztethetetlen volt számukra.”

Hasznára vannak a közösségnek

Jehova Tanúi hasznos tagjai a társadalomnak, és semmiféle veszélyt sem jelentenek az országukra. A következő bibliai parancsokkal összhangban tisztelik a kormányt:

  • „Minden lélek rendelje alá magát a felsőbb hatalmaknak” (Róma 13:1).

  • „Fizessétek hát vissza a császárnak, ami a császáré, az Istennek pedig, ami az Istené” (Máté 22:21).

Ennek megfelelően betartják a törvényeket, befizetik az adókat, és együttműködnek a kormánnyal a közjó érdekében.