Ugrás a tartalomra

Jehova Tanúi megváltoztatták a Bibliát, hogy igazolni tudják a hitnézeteiket?

Jehova Tanúi megváltoztatták a Bibliát, hogy igazolni tudják a hitnézeteiket?

 Nem, nem tettünk ilyesmit. Ennek éppen az ellenkezője szokott történni. Amikor felismerjük, hogy valamelyik hitnézetünk nincs teljesen összhangban a Bibliával, a hitnézetünket változtatjuk meg.

 Már jóval azelőtt, hogy 1950-ben elkezdtük kiadni A Szentírás új világ fordítását, gondosan vizsgáltuk a Bibliát. A meglévő bibliafordításokat használtuk, és az olvasottak alapján alakítottuk ki a hitnézeteinket. Példaként bemutatjuk néhány régóta meglévő hitnézetünket, és minden olvasó maga döntse el, hogy ezek mennyire csengenek egybe azzal, amit a Biblia tanít.

  1.   Hitnézetünk: Isten nem egy Háromság. 1882 júliusában az Őrtorony folyóirat angol kiadása ezt írta: „Az olvasóink teljesen tisztában vannak azzal, hogy jóllehet hiszünk Jehova Istenben és Jézus Krisztusban, valamint a szent szellemben, mégis mint teljesen Írás-ellenes tanítást elutasítjuk, hogy ők három Isten egy személyben, vagy, ahogy sokan megfogalmazzák, egy Isten három személyben”.

      Mit mond a Biblia? „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr” (5Mózes 6:4, Károli-fordítás). „Egy az Istenünk: az Atya, akitől minden származik, s akiért mi is vagyunk, egy az Urunk, Jézus Krisztus, aki által minden van, s mi magunk is általa vagyunk” (1Korintusz 8:6, Katolikus fordítás). Jézus maga is kijelentette: „az Atya nagyobb nálam” (János 14:28, Katolikus fordítás).

  2.   Hitnézetünk: Nincs örök kínzás egy tüzes pokolban. 1882 júniusában az Őrtorony folyóirat angol kiadása, idézve a Róma 6:23-at a King James Version nevű fordításból, a következő címet viselte: „A bűn zsoldja a halál”. Ezt írta: „Milyen világos és egyszerű szavak! Mennyire meglepő hát, hogy sokan, akik azt állítják, hogy a Bibliát Isten Szavaként tisztelik, kitartóan ellentmondanak ennek a határozott kijelentésnek, és ragaszkodnak azon hitnézetükhöz – és ahhoz is, hogy a Biblia ezt tanítja –, hogy a bűn zsoldja a kínzás egy örök életen át”.

      Mit mond a Biblia? „A mely lélek vétkezik, annak kell meghalni” (Ezékiel 18:4, 20, Károli-fordítás). Azok, akik szembeszállnak Istennel, nem örök kínzással, hanem „örök pusztulással bűnhődnek” majd (2Tesszalonika 1:9, Újfordítású revideált Biblia).

  3.   Hitnézetünk: Isten királysága egy valódi kormányzat, nem csak egy szívállapot. Az Őrtorony angol kiadása 1881 decemberében ezt írta Isten királyságáról: „E királyság felállítása természetesen magával hozza az összes földi királyság megdöntését”.

      Mit mond a Biblia? „Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt a menny Istene egy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll át. Összetöri mindezeket a királyságokat, és véget vet nekik, maga pedig fennáll mindörökké” (Dániel 2:44, Újfordítású revideált Biblia).

Jehova Tanúi csak az Új világ fordításból tudják alátámasztani a hitnézeteiket?

 Ez nem így van, hiszen a mai napig többféle bibliafordítást használunk a tanúskodómunkánkban. Bár az ingyenes bibliai oktatómunkánk keretén belül díjmentesen juttatjuk el az emberekhez az Új világ fordítást, örömmel tanulmányozunk olyanokkal is, akik szívesebben használnak valamilyen más bibliafordítást.