Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Jehova Tanúi

magyar

Jehova Tanúi megváltoztatták a Bibliát, hogy igazolni tudják a hitnézeteiket?

Jehova Tanúi megváltoztatták a Bibliát, hogy igazolni tudják a hitnézeteiket?

Nem, nem tettünk ilyesmit. Ennek éppen az ellenkezője szokott történni. Amikor felismerjük, hogy valamelyik hitnézetünk nincs teljesen összhangban a Bibliával, a hitnézetünket változtatjuk meg.

Már jóval azelőtt, hogy 1950-ben elkezdtük kiadni A Szentírás új világ fordítását, gondosan vizsgáltuk a Bibliát. A meglévő bibliafordításokat használtuk, és az olvasottak alapján alakítottuk ki a hitnézeteinket. Példaként bemutatjuk néhány régóta meglévő hitnézetünket, és minden olvasó maga döntse el, hogy ezek mennyire csengenek egybe azzal, amit a Biblia tanít.

  1. Hitnézetünk: Isten nem egy Háromság. 1882 júliusában Az Őrtorony folyóirat angol kiadása ezt írta: „Az olvasóink teljesen tisztában vannak azzal, hogy jóllehet hiszünk Jehova Istenben és Jézus Krisztusban, valamint a szent szellemben, mégis mint teljesen Írás-ellenes tanítást elutasítjuk, hogy ők három Isten egy személyben, vagy, ahogy sokan megfogalmazzák, egy Isten három személyben”.

    Mit mond a Biblia? „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr” (5Mózes 6:4, Károli-fordítás). „Egy az Istenünk: az Atya, akitől minden származik, s akiért mi is vagyunk, egy az Urunk, Jézus Krisztus, aki által minden van, s mi magunk is általa vagyunk” (1Korintusz 8:6, Katolikus fordítás). Jézus maga is kijelentette: „az Atya nagyobb nálam” (János 14:28, Katolikus fordítás).

  2. Hitnézetünk: Nincs örök kínzás egy tüzes pokolban. 1882 júniusában Az Őrtorony folyóirat angol kiadása, idézve a Róma 6:23-at a King James Version nevű fordításból, a következő címet viselte: „A bűn zsoldja a halál”. Ezt írta: „Milyen világos és egyszerű szavak! Mennyire meglepő hát, hogy sokan, akik azt állítják, hogy a Bibliát Isten Szavaként tisztelik, kitartóan ellentmondanak ennek a határozott kijelentésnek, és ragaszkodnak azon hitnézetükhöz – és ahhoz is, hogy a Biblia ezt tanítja –, hogy a bűn zsoldja a kínzás egy örök életen át”.

    Mit mond a Biblia? „A mely lélek vétkezik, annak kell meghalni” (Ezékiel 18:4, 20, Károli-fordítás). Azok, akik szembeszállnak Istennel, nem örök kínzással, hanem „örök pusztulással bűnhődnek” majd (2Tesszalonika 1:9, Újfordítású revideált Biblia).

  3. Hitnézetünk: Isten Királysága egy valódi kormányzat, nem csak egy szívállapot. Az Őrtorony angol kiadása 1881 decemberében ezt írta Isten Királyságáról: „E királyság felállítása természetesen magával hozza az összes földi királyság megdöntését”.

    Mit mond a Biblia? „Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt a menny Istene egy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll át. Összetöri mindezeket a királyságokat, és véget vet nekik, maga pedig fennáll mindörökké” (Dániel 2:44, Újfordítású revideált Biblia).

Jehova Tanúi csak az Új világ fordításból tudják alátámasztani a hitnézeteiket?

Ez nem így van, hiszen a mai napig többféle bibliafordítást használunk a tanúskodómunkánkban. Bár az ingyenes bibliai oktatómunkánk keretén belül díjmentesen juttatjuk el az emberekhez az Új világ fordítást, örömmel tanulmányozunk olyanokkal is, akik szívesebben használnak valamilyen más bibliafordítást.

Lásd még

BIBLIAI KÉRDÉSEK

Isten egy Háromság?

Számos vallás azt tanítja, hogy Isten egy Háromság. Vajon a Biblia is ezt tanítja?

BIBLIAI KÉRDÉSEK

Mi a pokol? Vajon az örök gyötrelem helye?

Vajon a rossz emberek a tüzes pokolba kerülnek? Ez a büntetés a bűnökért? Megtudhatod, hogy milyen választ ad ezekre a kérdésekre a Biblia.

KIK CSELEKSZIK JEHOVA AKARATÁT?

Hogyan derült fény a Biblia igazságára?

Hogyan bizonyosodhatunk meg arról, hogy helyesen értjük-e azt, amit a Biblia tanít?