Ugrás a tartalomra

Miben hisznek Jehova Tanúi?

Miben hisznek Jehova Tanúi?

Jehova Tanúiként igyekszünk ragaszkodni a kereszténységnek ahhoz a formájához, melyet Jézus tanított, és melyet az apostolai is követtek. Ez a cikk összefoglalja az alapvető hitnézeteinket.

 1.   Isten. Az egyedüli igaz Istent, a Teremtőt, a Mindenhatót imádjuk, akinek a neve Jehova (Zsoltárok 83:18; Jelenések 4:11). Ő az, aki Ábrahám, Mózes és Jézus Istene (2Mózes 3:6; 32:11; János 20:17).

 2.   Biblia. Hisszük, hogy a Biblia Isten üzenete az emberek számára (János 17:17; 2Timóteusz 3:16). A hitünk alapja a teljes Biblia, vagyis az „Ószövetséget” és az „Újszövetséget” alkotó 66 könyv. Jason D. BeDuhn professzor találóan fogalmazott, amikor azt írta Jehova Tanúiról, hogy „a tanításaikat és vallásgyakorlataikat a Biblia nyers, magyarázatok nélküli szövegére alapozzák, nem döntik el előre, hogy mit akarnak látni benne.” a

   Bár elfogadjuk az egész Bibliát, nem vagyunk fundamentalisták. Elismerjük, hogy a Biblia egyes részeinek jelképes a nyelvezete, és ezért nem kell szó szerint érteni őket (Jelenések 1:1).

 3.   Jézus. Követjük Jézus Krisztus tanításait és példáját, és tiszteljük őt mint a megváltónkat és Isten Fiát (Máté 20:28; Cselekedetek 5:31). Tehát keresztények vagyunk (Cselekedetek 11:26). De a Bibliából azt is megtudtuk, hogy Jézus nem a mindenható Isten, és hogy a háromságtannak nincs szentírási alapja (János 14:28).

 4.   Isten királysága. Isten királysága nem a keresztények szívében van, hanem egy valós kormányzat az égben. Az emberi kormányzatok helyébe fog lépni, és megvalósítja Isten akaratát a földön (Dániel 2:44; Máté 6:9, 10). Erre hamarosan sor kerül, hiszen a bibliai próféciák szerint „az utolsó napokban” élünk (2Timóteusz 3:1–5; Máté 24:3–14).

   Isten égi királyságának királya Jézus, aki 1914-ben kezdett uralkodni (Jelenések 11:15).

 5.   Megmentés. Jézus váltságáldozata teszi lehetővé, hogy megszabaduljunk a bűntől és a haláltól (Máté 20:28; Cselekedetek 4:12). Ahhoz, hogy javunkra váljon ez az áldozat, többre van szükség annál, hogy hiszünk Jézusban. Változtatnunk kell az életünkön, és meg kell keresztelkednünk (Máté 28:19, 20; János 3:16; Cselekedetek 3:19, 20). A tetteink bizonyítják, hogy valódi-e a hitünk (Jakab 2:24, 26). De a megmentésünket nem tudjuk kiérdemelni, egyedül Isten ki nem érdemelt kedvességének köszönhetjük (Galácia 2:16, 21).

 6.   Ég. Jehova Isten, Jézus Krisztus és a hűséges angyalok az égben élnek (Zsoltárok 103:19–21; Cselekedetek 7:55). b Az emberek közül viszonylag kevesen, 144 000-en fognak égi életre feltámadni, hogy Jézussal uralkodjanak a királyságban (Dániel 7:27; 2Timóteusz 2:12; Jelenések 5:9, 10; 14:1, 3).

 7.   Föld. Isten azért alkotta a földet, hogy örökké az emberek lakóhelye legyen (Zsoltárok 104:5; 115:16; Prédikátor 1:4). Tökéletes egészséggel és örök élettel fogja megáldani az engedelmes embereket, akik paradicsomi körülmények között élhetnek majd a földön (Zsoltárok 37:11, 34).

 8.   Gonoszság és szenvedés. A gonoszság és a szenvedés azzal kezdődött, hogy az egyik angyal fellázadt (János 8:44). Ez az angyal, akit a lázadása óta „Sátánnak” és „Ördögnek” neveznek, rávette az első emberpárt, hogy csatlakozzanak hozzá. Ennek katasztrofális következményei lettek, melyeket a leszármazottaiknak is viselniük kell (1Mózes 3:1–6; Róma 5:12). Isten azért engedi meg a gonoszságot és a szenvedést, hogy a Sátán által felvetett erkölcsi kérdések tisztázódjanak, de azt nem fogja engedni, hogy örökké tartsanak.

 9.   Halál. Amikor valaki meghal, megszűnik létezni (Zsoltárok 146:4; Prédikátor 9:5, 10). Nem szenved egy tüzes pokolban.

   Isten több milliárd embernek fogja visszaadni az életét (Cselekedetek 24:15). De akik a feltámadásuk után elutasítják, hogy Isten elvárásai szerint éljenek, örökre meg fognak semmisülni (Jelenések 20:14, 15).

 10.   Család. Úgy gondolkodunk a házasságról, ahogy Isten. Neki az volt a szándéka, hogy a házasság egy férfi és egy nő között jöjjön létre, és csak a szexuális erkölcstelenséget tartja megfelelő indoknak a válásra (Máté 19:4–9). Meg vagyunk győződve arról, hogy a Biblia bölcs tanácsai segítenek a családoknak, hogy boldogok legyenek (Efézus 5:22–6:1).

 11.   Imádat. Nem hódolunk a kereszt vagy képek, szobrok előtt (5Mózes 4:15–19; 1János 5:21). Imádatunk fő jellemzői a következők:

 12.   Szervezet. Gyülekezetekbe vagyunk szervezve, melyeknek a felvigyázása mindenütt egy vénekből álló testületre van bízva. De a vének nem alkotnak papi osztályt, és nem kapnak fizetést a munkájukért (Máté 10:8; 23:8). Nincs kötelező tized, és az összejöveteleinken nincs pénzgyűjtés sem (2Korintusz 9:7). Minden tevékenységünket névtelen adományokból fedezzük.

   Jehova Tanúi világméretű tevékenységét egy érett keresztényekből álló kis csoport, a vezetőtestület irányítja a főhivatalunkból (Máté 24:45).

 13.   Egység. Az egész világon egységesek vagyunk a hitnézeteinkben (1Korintusz 1:10). Mindent megteszünk azért, hogy ne legyenek köztünk társadalmi, etnikai vagy faji megkülönböztetések (Cselekedetek 10:34, 35; Jakab 2:4). Ugyanakkor ez az egység nem korlátozza az egyéni szabadságot. Minden Tanú a saját, Biblia által képzett lelkiismeretével összhangban hoz döntéseket (Róma 14:1–4; Héberek 5:14).

 14.   Viselkedés. Bármit teszünk, igyekszünk önzetlen szeretetet kimutatni (János 13:34, 35). Mindent kerülünk, amit Isten elítél, így a vér helytelen felhasználását is, ezért nem fogadunk el vérátömlesztést (Cselekedetek 15:28, 29; Galácia 5:19–21). Törekszünk a békére, és nem veszünk részt a háborúkban (Máté 5:9; Ézsaiás 2:4). Tiszteljük a kormányt, és engedelmeskedünk a törvényeinek egészen addig, amíg azok nem kívánják meg tőlünk, hogy megszegjük Isten törvényeit (Máté 22:21; Cselekedetek 5:29).

 15.   Kapcsolat másokkal. Jézus ezt parancsolta: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” És azt mondta a keresztényekről, hogy ők „nem része a világnak” (Máté 22:39; János 17:16). Ezért igyekszünk mindenkivel jót tenni, ugyanakkor szigorúan semlegesek maradunk a politikai ügyekben, és nem vállalunk közösséget más vallásokkal (Galácia 6:10; 2Korintusz 6:14). Természetesen tiszteletben tartjuk mások döntéseit ezeken a területeken (Róma 14:12).

 Ha vannak még kérdéseid Jehova Tanúi hitnézeteivel kapcsolatban, további információt találhatsz a weboldalunkon, felveheted a kapcsolatot az egyik hivatalunkkal, eljöhetsz az összejöveteleinkre valamelyik királyságtermünkbe, vagy beszélhetsz egy, a környékeden élő Tanúval.

a Lásd a Truth in Translation: Accuracy and Bias in English Translations of the New Testament című könyv 165. oldalát.

b A gonosz angyalokat kivetették az égből, de ők továbbra is szellemként élnek (Jelenések 12:7–9).