Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Jehova Tanúi

magyar

Miben hisznek Jehova Tanúi?

Miben hisznek Jehova Tanúi?

Jehova Tanúiként igyekszünk ragaszkodni a kereszténységnek ahhoz a formájához, melyet Jézus tanított, és melyet az apostolai is követtek. Ez a cikk összefoglalja az alapvető hitnézeteinket.

 1. Isten. Az egyedüli igaz Istent, a Teremtőt, a Mindenhatót imádjuk, akinek a neve Jehova (Zsoltárok 83:18; Jelenések 4:11). Ő az, aki Ábrahám, Mózes és Jézus Istene (2Mózes 3:6; 32:11; János 20:17).

 2. Biblia. Hisszük, hogy a Biblia Isten üzenete az emberek számára (János 17:17; 2Timóteusz 3:16). A hitünk alapja a teljes Biblia, vagyis az „Ószövetséget” és az „Újszövetséget” alkotó 66 könyv. Jason D. BeDuhn professzor találóan fogalmazott, amikor azt írta Jehova Tanúiról, hogy „a tanításaikat és vallásgyakorlataikat a Biblia nyers, magyarázatok nélküli szövegére alapozzák, nem döntik el előre, hogy mit akarnak látni benne.” *

  Bár elfogadjuk az egész Bibliát, nem vagyunk fundamentalisták. Elismerjük, hogy a Biblia egyes részeinek jelképes a nyelvezete, és ezért nem kell szó szerint érteni őket (Jelenések 1:1).

 3. Jézus. Követjük Jézus Krisztus tanításait és példáját, és tiszteljük őt mint a megváltónkat és Isten Fiát (Máté 20:28; Cselekedetek 5:31). Tehát keresztények vagyunk (Cselekedetek 11:26). De a Bibliából azt is megtudtuk, hogy Jézus nem a mindenható Isten, és hogy a háromságtannak nincs szentírási alapja (János 14:28).

 4. Isten Királysága. Isten Királysága nem a keresztények szívében van, hanem egy valós kormányzat az égben. Az emberi kormányzatok helyébe fog lépni, és megvalósítja Isten akaratát a földön (Dániel 2:44; Máté 6:9, 10). Erre hamarosan sor kerül, hiszen a bibliai próféciák szerint „az utolsó napokban” élünk (2Timóteusz 3:1–5; Máté 24:3–14).

  Isten égi Királyságának királya Jézus, aki 1914-ben kezdett uralkodni (Jelenések 11:15).

 5. Megmentés. Jézus váltságáldozata teszi lehetővé, hogy megszabaduljunk a bűntől és a haláltól (Máté 20:28; Cselekedetek 4:12). Ahhoz, hogy javunkra váljon ez az áldozat, többre van szükség annál, hogy hiszünk Jézusban. Változtatnunk kell az életünkön, és meg kell keresztelkednünk (Máté 28:19, 20; János 3:16; Cselekedetek 3:19, 20). A tetteink bizonyítják, hogy valódi-e a hitünk (Jakab 2:24, 26). De a megmentésünket nem tudjuk kiérdemelni, egyedül Isten ki nem érdemelt kedvességének köszönhetjük (Galácia 2:16, 21).

 6. Ég. Jehova Isten, Jézus Krisztus és a hűséges angyalok az égben élnek (Zsoltárok 103:19–21; Cselekedetek 7:55). * Az emberek közül viszonylag kevesen, 144 000-en fognak égi életre feltámadni, hogy Jézussal uralkodjanak a Királyságban (Dániel 7:27; 2Timóteusz 2:12; Jelenések 5:9, 10; 14:1, 3).

 7. Föld. Isten azért alkotta a földet, hogy örökké az emberek lakóhelye legyen (Zsoltárok 104:5; 115:16; Prédikátor 1:4). Tökéletes egészséggel és örök élettel fogja megáldani az engedelmes embereket, akik paradicsomi körülmények között élhetnek majd a földön (Zsoltárok 37:11, 34).

 8. Gonoszság és szenvedés. A gonoszság és a szenvedés azzal kezdődött, hogy az egyik angyal fellázadt (János 8:44). Ez az angyal, akit a lázadása óta „Sátánnak” és „Ördögnek” neveznek, rávette az első emberpárt, hogy csatlakozzanak hozzá. Ennek katasztrofális következményei lettek, melyeket a leszármazottaiknak is viselniük kell (1Mózes 3:1–6; Róma 5:12). Isten azért engedi meg a gonoszságot és a szenvedést, hogy a Sátán által felvetett erkölcsi kérdések tisztázódjanak, de azt nem fogja engedni, hogy örökké tartsanak.

 9. Halál. Amikor valaki meghal, megszűnik létezni (Zsoltárok 146:4; Prédikátor 9:5, 10). Nem szenved egy tüzes pokolban.

  Isten több milliárd embernek fogja visszaadni az életét (Cselekedetek 24:15). De akik a feltámadásuk után elutasítják, hogy Isten elvárásai szerint éljenek, örökre meg fognak semmisülni (Jelenések 20:14, 15).

 10. Család. Úgy gondolkodunk a házasságról, ahogy Isten. Neki az volt a szándéka, hogy a házasság egy férfi és egy nő között jöjjön létre, és csak a szexuális erkölcstelenséget tartja megfelelő indoknak a válásra (Máté 19:4–9). Meg vagyunk győződve arról, hogy a Biblia bölcs tanácsai segítenek a családoknak, hogy boldogok legyenek (Efézus 5:22–6:1).

 11. Imádat. Nem hódolunk a kereszt vagy képek, szobrok előtt (5Mózes 4:15–19; 1János 5:21). Imádatunk fő jellemzői a következők:

 12. Szervezet. Gyülekezetekbe vagyunk szervezve, melyeknek a felvigyázása mindenütt egy vénekből álló testületre van bízva. De a vének nem alkotnak papi osztályt, és nem kapnak fizetést a munkájukért (Máté 10:8; 23:8). Nincs kötelező tized, és az összejöveteleinken nincs pénzgyűjtés sem (2Korintusz 9:7). Minden tevékenységünket névtelen adományokból fedezzük.

  Jehova Tanúi világméretű tevékenységét egy érett keresztényekből álló kis csoport, a vezetőtestület irányítja a főhivatalunkból (Máté 24:45).

 13. Egység. Az egész világon egységesek vagyunk a hitnézeteinkben (1Korintusz 1:10). Mindent megteszünk azért, hogy ne legyenek köztünk társadalmi, etnikai vagy faji megkülönböztetések (Cselekedetek 10:34, 35; Jakab 2:4). Ugyanakkor ez az egység nem korlátozza az egyéni szabadságot. Minden Tanú a saját, Biblia által képzett lelkiismeretével összhangban hoz döntéseket (Róma 14:1–4; Héberek 5:14).

 14. Viselkedés. Bármit teszünk, igyekszünk önzetlen szeretetet kimutatni (János 13:34, 35). Mindent kerülünk, amit Isten elítél, így a vér helytelen felhasználását is, ezért nem fogadunk el vérátömlesztést (Cselekedetek 15:28, 29; Galácia 5:19–21). Törekszünk a békére, és nem veszünk részt a háborúkban (Máté 5:9; Ézsaiás 2:4). Tiszteljük a kormányt, és engedelmeskedünk a törvényeinek egészen addig, amíg azok nem kívánják meg tőlünk, hogy megszegjük Isten törvényeit (Máté 22:21; Cselekedetek 5:29).

 15. Kapcsolat másokkal. Jézus ezt parancsolta: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” És azt mondta a keresztényekről, hogy ők „nem része a világnak” (Máté 22:39; János 17:16). Ezért igyekszünk mindenkivel jót tenni, ugyanakkor szigorúan semlegesek maradunk a politikai ügyekben, és nem vállalunk közösséget más vallásokkal (Galácia 6:10; 2Korintusz 6:14). Természetesen tiszteletben tartjuk mások döntéseit ezeken a területeken (Róma 14:12).

Ha vannak még kérdéseid Jehova Tanúi hitnézeteivel kapcsolatban, további információt találhatsz a weboldalunkon, felveheted a kapcsolatot az egyik hivatalunkkal, eljöhetsz az összejöveteleinkre valamelyik Királyság-termünkbe, vagy beszélhetsz egy, a környékeden élő Tanúval.

^ 4. bek. Lásd a Truth in Translation: Accuracy and Bias in English Translations of the New Testament című könyv 165. oldalát.

^ 10. bek. A gonosz angyalokat kivetették az égből, de ők továbbra is szellemként élnek (Jelenések 12:7–9).

Lásd még

GYAKORI KÉRDÉSEK

Ki alapította Jehova Tanúi vallását?

Megtudhatja, hogy Jehova Tanúi miért nem Charles Taze Russellt tekintik a vallásuk alapítójának.

GYAKORI KÉRDÉSEK

Jehova Tanúinak saját Bibliájuk van?

Hatékonyabban tudod tanulmányozni a Bibliát, ha többféle fordítást használsz. Miért érdemes A Szentírás új világ fordítását is tanulmányoznod?

GYAKORI KÉRDÉSEK

Miért nem ünneplik Jehova Tanúi a születésnapot?

Nézz meg négy érvet, melyek rámutatnak, hogy miért nem tetszik Istennek a születésnap megünneplése.

GYAKORI KÉRDÉSEK

Hisznek Jehova Tanúi Jézusban?

Megtudhatja, hogy miért fontos az igaz keresztényeknek hinniük Jézusban.

KIK CSELEKSZIK JEHOVA AKARATÁT?

Milyen emberek Jehova Tanúi?

Hány Jehova Tanúját ismersz? Szeretnéd megtudni, kik vagyunk valójában?