2018. április 6-án a Termini Imerese-i bíróság (Olaszország, Szicília) bűnösnek ítélt egy sebészt, mert transzfúziót kényszerített egy asszonyra, aki Jehova Tanúja. Elrendelte, hogy a sebész 10 000 euró kártérítést fizessen az asszonynak, a férjének pedig, aki szintén Jehova Tanúja, további 5000 eurót. Olaszországban most először fordult elő, hogy egy bíróság bűnösnek ítélt egy orvost azért, mert megsértette azt az alapvető emberi jogot, miszerint egy betegnek jogában van a meggyőződésével összhangban eldönteni, hogy mi történjen a testével.

Az ügyben érintett testvérnőnek 2010 decemberében epehólyagműtéte volt, és később komplikációk léptek fel nála. Noha többször is kérte, hogy ne adjanak neki vérkészítményeket, erőszakkal transzfúziót kényszerítettek rá. A sebész valótlanul azt állította, hogy ehhez bírói felhatalmazása van.

A testvérnő a férjével később panaszt tett az ügyészi hivatalban. A bíróság megállapítása szerint „az orvos nem kényszerítheti rá ezt a kezelést egy jogilag cselekvőképes és nagykorú Jehova Tanújára [az akarata ellenére]”.

A bíróság azt is kijelentette, hogy az olasz alkotmány megtiltja, hogy az orvosok olyan kezelési módot alkalmazzanak, mely szerintük szükséges, de a betegek nem járulnak hozzá. A bíróság szerint „abban az esetben, ha a beteg egyértelműen és szabad akaratából elutasít egy kezelést, annak szükségessége nem jelent felhatalmazást a végrehajtására”.

Daniele Rodriguez professzort, aki a Padovai Egyetemen törvényszéki orvostant és bioetikát tanít, a bíróságon szakértőként hallgatták meg. A tárgyalásra készített jelentésében megjegyezte, hogy „a legfelsőbb szintű törvények védelmezik bizonyos orvosi kezelések elutasításának jogát. Az alkotmány 32. [cikke] leszögezi, hogy »senki sem kötelezhető arra, hogy alávesse magát egy kezelésnek, kivéve ha azt a törvény előírja«.” A bíróság döntésével kapcsolatban Luca Benci olasz jogász és egészségügyi törvényszakértő ezt írta a Quotidiano Sanità című lapban: „Nincs olyan törvény, mely alapján egy betegre az akarata ellenére rákényszeríthető lenne a transzfúzió. Ha a beteg úgy dönt, hogy valamilyen gyógymódot elutasít, az minden más véleményt felülír.”

Marcello Rifici, a Jehova Tanúit védő ügyvédek egyike ezt mondta: „Örülünk, hogy a döntés összhangban van az Európában elfogadott és az Emberi Jogok Európai Bíróságán megerősített normákkal, melyek egyértelműen védik a betegek önrendelkezési jogát. Érdekes, hogy az olasz parlament 2017-ben elfogadott, 2017/219-es, élő végrendeletről szóló törvénye ugyanazokon az alapelveken nyugszik, mint a bíróság döntése.”

Lucio Marsella, aki szintén Jehova Tanúi ügyvédje, megjegyezte: „A döntés precedens értékű, és megvédi azokat a lelkiismeretes és bátor orvosokat, akik a legjobb kezelésben szeretnék részesíteni a betegeiket, miközben tiszteletben tartják a döntési szabadságukat.”