2018. november 1-én, csütörtökön Dél-Korea Legfelsőbb Bírósága 9:4 arányban úgy döntött, hogy a lelkiismereti szolgálatmegtagadás nem számít bűncselekménynek. Mostantól a vallási meggyőződésére hivatkozva jogszerűen tagadhatja meg valaki a katonai szolgálatot. Ezzel a történelmi döntéssel a dél-koreai legfelsőbb bíróság alapot szolgáltat arra, hogy felmentsék azt a több mint 900 testvért, akiknek az ügye függőben van a bíróságokon.

Korábban ebben az évben Dél-Korea Alkotmánybírósága úgy rendelkezett, hogy 2019 decemberéig meg kell teremteni a törvényi hátteret az alternatív szolgálathoz.

Hálásak vagyunk Jehovának, és nagyon örülünk ennek a történelmi jelentőségű döntésnek.