Dél-Koreában a fiatal keresztény férfiaknak már 65 éve kell börtönbe vonulniuk, mert lelkiismereti okból megtagadják a katonai szolgálatot. 2018. június 28-án, csütörtökön az alkotmánybíróság egy mérföldkőnek számító döntést hozott, mely változtathat ezen a helyzeten. A katonai szolgálatról szóló törvény 5. cikkének az 1. bekezdését alkotmányellenesnek nyilvánította, mivel a kormány nem biztosítja az alternatív szolgálat lehetőségét.

Újságírók az alkotmánybíróság épületén kívül. Az eseményeket élénk érdeklődéssel követte a nemzetközi sajtó

A 9 főből álló bírói testület, melynek Li Dzsinszung az elnöke, bejelentette a 6:3-as arányban meghozott döntést, mely elismeri a lelkiismereti, gondolati és vallásszabadságot, és lehetővé teszi, hogy a dél-koreai joggyakorlat jobban összhangban legyen a nemzetközi normákkal.

Jehova Tanúi képviselői az alkotmánybíróság épületében néhány perccel a döntés bejelentése előtt

Dél-Koreában évente több lelkiismereti szolgálatmegtagadó lett bebörtönözve, mint a világ összes más országában együttvéve. Volt, hogy évente átlagosan 500-600 testvérünket küldték börtönbe. A szabadon bocsátásuk után egész életükben elkísérte őket, hogy büntetett előéletűek. Ez többek között azzal járt, hogy nehezebben tudtak elhelyezkedni.

Azonban 2011-től kezdődően néhány testvér panasszal fordult az alkotmánybírósághoz, mivel a törvény a lelkiismereti szolgálatmegtagadók számára a börtönön kívül semmilyen más alternatívát nem biztosított. Emellett 2012 óta néhány bíró, akinek gondot jelentett, hogy elítélje a lelkiismereti szolgálatmegtagadókat, szintén benyújtotta az ügyeit az alkotmánybírósághoz azzal a kérelemmel, hogy az vizsgálja felül a katonai szolgálatról szóló törvényt.

Hong Deil, Jehova Tanúi koreai szóvivője interjút ad a tárgyalóterem előtt a döntés bejelentése után

Az alkotmánybíróság feladata eldönteni, hogy a törvények összhangban vannak-e Korea alkotmányával. Miután az alkotmánybíróság két ízben, 2004-ben és 2011-ben is úgy ítélte meg, hogy a katonai szolgálatról szóló törvény összhangban van az alkotmánnyal, végül megváltoztatta a döntését. Úgy rendelkezett, hogy Dél-Korea kormányának 2019 végéig módosítania kell a törvényt, úgy, hogy az adjon lehetőséget az alternatív szolgálatra. Ilyen szolgálat lehet például a kórházakban végzett munka vagy más, nem katonai célú tevékenység, mely a köz javát szolgálja.

Hong Deil testvér, Jehova Tanúi koreai szóvivője a döntés fontosságát a következőképp hangsúlyozta: „Az alkotmánybíróság, mely az emberi jogok legfőbb védelmezője, alapot teremtett arra, hogy ez a probléma megoldódjon. A testvéreink szívesen szolgálják a társadalom érdekeit olyan alternatív polgári szolgálat keretében, mely nem bántja a lelkiismeretüket, és mely összhangban van a nemzetközi normákkal.”

Más fontos kérdések is tisztázásra várnak, köztük annak a 192 Tanúnak a helyzete, akik jelenleg börtönben vannak, illetve az a 900 büntetőeljárás, melyek a különböző bíróságokon vannak függőben.

Az alkotmánybíróság történelmi döntése szilárd alapot szolgáltat a Legfelsőbb Bíróságnak arra, hogy az egyes esetekben a lelkiismereti szolgálatmegtagadók javára döntsön. Ha a legfelsőbb bíróság bírái egyöntetű döntést hoznak, azzal utat mutatnak az egyes ügyek kezelésében.

A Legfelsőbb Bíróság előreláthatóan 2018. augusztus 30-án tart majd nyilvános tárgyalást, és nem sokkal később döntést hoz. 14 év óta először fog előfordulni, hogy a Legfelsőbb Bíróság összes bírája megvizsgálja a lelkiismereti szolgálatmegtagadás kérdését.

Eközben a koreai országgyűlés már dolgozik a katonai szolgálatról szóló törvény módosításán.

Mark Sanderson testvér, a vezetőtestület tagja a következőt mondta: „Nagyon várjuk a Legfelsőbb Bíróság döntését. A koreai testvéreink feláldozták a szabadságukat, mert tudják, hogy »kedves dolog, ha valaki azért áll ki nehézségeket és szenved igazságtalanul, hogy tiszta maradjon a lelkiismerete Isten előtt« (1Péter 2:19). Velük együtt örülünk annak, hogy a hatóságok végre elismerték, hogy a testvéreinket igazságtalanul ítélték el azért, mert bátran a lelkiismeretükre hallgattak.”