Ugrás a tartalomra

2018. DECEMBER 17.
AZERBAJDZSÁN

Egy lelkiismereti szolgálatmegtagadó a legfelsőbb bírósághoz fellebbez Azerbajdzsánban

2018. október 31-én a gäncäi fellebbviteli bíróság helyben hagyta egy alsóbb fokú bíróság döntését, és bűnösnek ítélte a 19 éves Vahid Ebilovot a katonai szolgálat lelkiismereti okból való megtagadásáért. Bár Vahidnak nem kell börtönbe mennie, egyévi felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, ami számos korlátozással jár. Például minden héten jelentkeznie kell egy felügyelőtisztnél, és nem hagyhatja el Azerbajdzsánt. Utolsó jogorvoslati lehetőségként Vahid most a legfelsőbb bírósághoz fellebbez.

A Vahid semlegességét érintő próba 2017 májusában kezdődött. Nem sokkal azután, hogy betöltötte a 18. életévét, meg kellett jelennie az állami sorozóhivatal ağdami kirendeltségén. Vahid a hivatalban egy írásos kérelmet nyújtott be, melyben elmagyarázta, hogy miért nem vállal katonai szolgálatot. Ezt írta: „A Biblia tanításainak ismeretében a lelkiismeretem nem engedi meg, hogy katonai szolgálatot vállaljak. Nem akarom kihúzni magam az állampolgári kötelezettségem alól. Tisztelettel arra kérem önöket, hadd vállaljak alternatív szolgálatot a katonai szolgálat helyett.” A kérelmét elutasították, és 2018. július 9-én eljárást indítottak ellene azzal a váddal, hogy ki akar bújni a katonai szolgálat alól.

A gäncäi fellebbviteli bíróságon tartott tárgyaláson Vahid további indokokat hozott fel arra, miért nem vállal katonai szolgálatot. Felolvasta az Ézsaiás 2:4-et, és elmagyarázta, hogy a Biblia tanulmányozása során arra a meggyőződésre jutott, hogy „a hadakozást még csak tanulnia sem szabad”. A bíróság ennek ellenére elítélte. Még nem tudni, hogy a legfelsőbb bíróság tiszteletben fogja-e tartani a kérését.

Amikor 2001-ben Azerbajdzsán az Európa Tanács tagja lett, kötelezettséget vállalt arra, hogy törvényben biztosítani fogja az alternatív polgári szolgálatot. Ám ezt az ígéretét még mindig nem teljesítette. Ezért a testvéreink semlegessége újra és újra próba alá kerül, amiért lelkiismereti okból megtagadják a katonai szolgálatot. Ebben az évben egy azerbajdzsáni kerületi bíróság egyévi felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte egy másik hittársunkat, Emil Mehdiyevet is azzal a váddal, hogy ki akar bújni a katonai szolgálat alól. Ő is fellebbezett a legfelsőbb bírósághoz. Az Emberi Jogok Európai Bíróságán pedig négy ügy van függőben, melyet Azerbajdzsán ellen nyújtottak be a testvéreink, akik lelkiismereti okból megtagadták a katonai szolgálatot. A nehézségek ellenére testvéreink bíznak Jehovában, és megőrzik a semlegességüket (János 15:19).