Ugrás a tartalomra

2015. AUGUSZTUS 28.
UKRAJNA

Ukrajna szakosított legfelsőbb bírósága megerősíti, hogy katonai mozgósítás idején is él a lelkiismereti okból történő szolgálatmegtagadás joga

Ukrajna szakosított legfelsőbb bírósága megerősíti, hogy katonai mozgósítás idején is él a lelkiismereti okból történő szolgálatmegtagadás joga

Az ukrán szakosított legfelsőbb bíróság megerősítette, hogy még zavargások és háború idején is biztosítani kell a lelkiismereti okból történő szolgálatmegtagadás jogát. Ennek a döntésnek mind Ukrajnában, mind más országokban nagy jelentősége van az emberi jogokat illetően.

Vitalij Salajko Jehova Tanúja. Azzal vádolták, hogy ki akar bújni a mozgósítási kötelezettség teljesítése alól, mert amikor megkapta a behívót, kérelmezte, hogy alternatív polgári szolgálatot vállalhasson. Az elsőfokú és a fellebbviteli bíróság is felmentette, de az ügyész fellebbezést nyújtott be Ukrajna polgári és büntetőjogi ügyekkel foglalkozó szakosított legfelsőbb bíróságának. 2015. június 23-án a bíróság elutasította a fellebbezést, és ezzel véglegesítette az alsóbb fokú bíróságok döntését.

A szakosított legfelsőbb bíróság megállapította, hogy „az elsőfokú bíróság helyesen járt el, amikor az Emberi Jogok Európai Egyezményének ide vonatkozó garanciáira, valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéleteire hivatkozott”. Abban is egyetértett az elsőfokú bírósággal, hogy az ügyben alkalmazható a Bajatjan kontra Örményország perben hozott döntés, melyet az Emberi Jogok Európai Bíróságának Nagykamarája hozott 2011. július 7-én. A mérföldkőnek számító döntés kimondja, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményének 9. cikke védi azoknak a jogát, akiknek a lelkiismerete a szilárd vallási meggyőződésük miatt nem engedi meg, hogy katonai szolgálatot vállaljanak. A szakosított legfelsőbb bíróság Vitalij Salajko ügye kapcsán világosan kijelentette, hogy a katonai szolgálat lelkiismereti okból történő megtagadásának jogát nemcsak a szokásos sorozások, hanem még mozgósítás idején is biztosítani kell. A bíróság döntése végleges, további fellebbezésre az ügyben nincs lehetőség.

Vitalij Salajkónak nagy megnyugvást jelent a döntés. Így nyilatkozott: „Megértem, hogy az országomnak az az érdeke, hogy a mozgósítással megvédje a polgárait. Noha a lelkiismeretem nem engedi meg, hogy katonai szolgálatot vállaljak, kész vagyok alternatív polgári szolgálatot vállalni. Hálás vagyok, hogy a bíróságok elismerték, hogy őszinte vallási meggyőződésből utasítom vissza a katonai szolgálatot.”

Egy sokakat érintő döntés

Ukrajnában több ezer Jehova Tanúja került szembe a semlegesség kérdésével a mozgósítás miatt. Mostantól azok, akik ellen eljárást indítottak azzal a váddal, hogy kibújnak a katonai szolgálat teljesítése alól, hivatkozhatnak Vitalij Salajko precedens értékű ügyére.

Vitalij Salajko ügyvédje, Vadim Karpov megjegyezte: „Egyszerűen szólva a szakosított legfelsőbb bíróságnak az az álláspontja, hogy nem emelhetnek vádat Vitalij Salajko ellen azért, mert Jehova Tanújaként visszautasítja a katonai szolgálatot. Figyelemre méltó, hogy még egy olyan háború sújtotta, instabil országban is, mint amilyen Ukrajna, tiszteletben tartják a vallásszabadságra és a lelkiismeret szabadságára vonatkozó nemzetközi jogi normákat.”

Ukrajna jó példa az emberi jogok tiszteletben tartásában

Az ukrán bíróságok elismerték, hogy a katonai szolgálat lelkiismereti okból történő megtagadása alapvető emberi jog, és még katonai mozgósítás idején is védelmezni kell. Ez a jog nem jelent kibúvót a kötelezettség teljesítése alól, és nem is veszélyezteti az állam biztonságát. Az alsóbb fokú bíróságok döntésének megerősítésével a szakosított legfelsőbb bíróság kiállt az ukrán állampolgárok emberi jogainak védelme mellett. Ukrajna jó példát mutat azoknak az országoknak, melyek büntetik azokat, akik lelkiismereti okból megtagadják a katonai szolgálatot.