Jehova Tanúi 1931 óta tevékenykednek Törökországban. Az 1980-as évek végéig üldözésnek voltak kitéve. Az ezt követő években a kormány hozzáállása fokozatosan enyhült, és megengedte, hogy gyakorolják az imádatukat, a hivatalos bejegyzésükre azonban nem adott engedélyt. A fordulópontot az jelentette, hogy 2007 júliusában több török bíróságon is kedvező döntés született a Tanúk számára, és hivatalosan is bejegyezték őket. Ma viszonylagos szabadságot élveznek, vallásos összejöveteleket tarthatnak, és végezhetik a bibliai oktatómunkájukat.

Azonban a török kormány nem ismeri el a lelkiismereti okból történő szolgálatmegtagadás jogát. Jehova Tanúit hosszú éveken át ismételten besorozták, eljárást indítottak ellenük, súlyos bírságot és börtönbüntetést szabtak ki rájuk, mivel lelkiismereti okból nem vállalnak katonai szolgálatot. 2011 óta az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) három esetben hozott a Tanúk számára kedvező ítéletet, 2012-ben pedig az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága is a javukra döntött. Mindezek ellenére Törökország továbbra is bíróság elé állítja azokat a fiatal Tanúkat, akik lelkiismereti okból megtagadják a katonai szolgálatot.

2003-ban az építési törvény módosításával Törökország lehetővé tette, hogy a nem muszlim vallási kisebbségek is saját imádati helyet építhessenek. De az önkormányzatok és a helyi bíróságok nem adják meg Jehova Tanúi Királyság-termeinek az „istentiszteleti hely” státuszt. Ezzel kapcsolatban két ügy van függőben az EJEB-nél.