Ugrás a tartalomra

2014. MÁRCIUS 17.
TÖRÖKORSZÁG

Törökország nem hajlandó Európához igazodni a szolgálatmegtagadók ügyében

Törökország nem hajlandó Európához igazodni a szolgálatmegtagadók ügyében

„Minden török katonának születik.” Ezt tanítják a gyerekeknek az iskolában, ezt hangoztatják a politikusok, és ezt sulykolják a besorozott férfiakba is. A katonai szolgálat minden férfi állampolgárnak kötelező Törökországban, és a sorozást egy örömteli alkalomnak tekintik. Ezek után nem meglepő, hogy Törökország kormánya nem hajlandó elismerni a katonai szolgálat lelkiismereti okból történő megtagadásához való alapvető jogot.

Törökország azon kevés országok közé tartozik az Európa Tanácsban, melyek nem ismerik el a szolgálatmegtagadáshoz való jogot

Ám mivel Törökország az Európa Tanács tagállama, és a saját alkotmányába is belefoglalta az Emberi Jogok Európai Egyezményét, arra kötelezte magát, hogy elfogadja az európai normákat. Mióta az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) Nagykamarája döntést hozott a Bajatjan kontra Örményország perben, Törökország hivatalosan is kötelezett az Európa Tanács felé, hogy elismerje a lelkiismereti okból történő szolgálatmegtagadáshoz való jogot. De mivel nem tesz eleget ennek, mindazok, akik Törökországban lelkiismereti okból megtagadják a katonai szolgálatot, rossz következményekre számíthatnak.

Az elmúlt 10 évben 55 Jehova Tanúja nyújtott be kérelmet Törökország kormányához, hogy ismerje el a szolgálatmegtagadáshoz való jogukat. Mivel a kérelmüket elutasították, számos pert indítottak ellenük, súlyos pénzbírságokat szabtak ki rájuk, sőt néhányan több évet töltöttek börtönben. Az országban jelenleg 15 fiatal Tanút fognak újra és újra perbe, mivel nem hajlandók a hadsereg kötelékeiben szolgálni.

„Eltökéltem, hogy továbbra is a lelkiismeretem szerint fogok cselekedni”

„Nem hiszem, hogy egy nagy befolyással bíró állam rá tudna kényszeríteni arra, hogy ellentétesen cselekedjek a Biblia alapján képzett lelkiismeretemmel és az Ézsaiás 2:4-ben található, Isten ihlette szavakkal, melyeknek meggyőződésem szerint engedelmeskednem kell.” Ez a jól ismert bibliavers, mely New Yorkban, az ENSZ székháza előtt egy kőfalba vésve is olvasható, azt írja, hogy azok, akik nem hajlandók részt venni a háborúkban, „kardjaikat ekevasakká kovácsolják. . ., és hadakozást többé nem tanulnak”. Egy 25 éves török állampolgár, Feti Demirtaş a fenti szavakkal fejtette ki a bíróságnak, hogy miért kész feladni a szabadságát és inkább börtönbe menni, mint hogy a hadseregben szolgáljon. Jehova Tanújaként Feti szilárdan eltökélte, hogy követni fogja a Biblia alapján képzett lelkiismeretét. Emiatt tízszer állították bíróság elé, és több mint másfél évet volt börtönben.

Amikor először tartóztatták le, egy katonatiszt megparancsolta neki, hogy vegye fel a katonai egyenruhát, de ő a lelkiismeretére hallgatva nem volt erre hajlandó. Ezután egy magasabb rangú tiszt kiállította 400 férfi elé, és utasította, hogy vegye fel az egyenruhát, de Feti ezt nem tette meg. Az első börtönbüntetése alatt a börtönőrök szóban és tettlegesen is bántalmazták. Rugdosták a fejét, a vállát, a lábát és megpofozták.

2006 áprilisában, amikor ötödször tartóztatták le és zárták börtönbe, az őrök arra kényszerítették, hogy vetkőzzön alsóneműre, hátha ezek után majd felveszi az egyenruhát. De mivel ez nem történt meg, négy napra elkülönítették. Hogy megtörjék, éjszaka az ágyrácshoz bilincselték, nappal pedig a cella rácsához. Így mesél erről: „Egész nap rettegtem, és éjszaka sem tudtam aludni, mert nagyon féltem, hogy mi jöhet még. Bár a durva bánásmód miatt érzelmileg teljesen kimerültem, eltökéltem, hogy továbbra is a lelkiismeretem szerint fogok cselekedni.”

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye védi a szolgálatmegtagadókat

2007-ben Feti Demirtaş keresetet nyújtott be az EJEB-hez, melyben kifejtette, hogy Törökország kormánya megsértette a jogait, amikor börtönbüntetésre ítélte, amiért lelkiismereti okból megtagadta a katonai szolgálatot. 2012. január 17-én az EJEB a javára döntött, és elismerte, hogy embertelenül és megalázóan bántak vele, amivel nagy fájdalmat és szenvedést okoztak neki. Az EJEB továbbá megerősítette, hogy a katonai szolgálat vallásos meggyőződésen alapuló, lelkiismereti okból történő megtagadása egy olyan jog, mely benne foglaltatik az Emberi Jogok Európai Egyezményében. *

A bíróság egyértelmű állásfoglalása után Feti arra számított, hogy a törökországi hatóságok többé nem fogják majd perbe. Törökország kormánya 20 000 eurós kártérítést fizetett neki, ahogyan arra az EJEB kötelezte. Ám csupán négy hónappal azután, hogy az EJEB döntést hozott a Feti Demirtaş kontra Törökország perben, a Törökországi Katonai Bíróság ismét két és fél hónap börtönbüntetésre ítélte a katonai szolgálat megtagadása miatt. Feti fellebbezést nyújtott be, mely jelenleg a Katonai Bíróságnál van.

Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága szintén elismeri a szolgálatmegtagadók jogait

Törökország az ENSZ Emberi Jogi Bizottságától kapott irányelveket is figyelmen kívül hagyja. 2008-ban két Tanú, Cenk Atasoy és Arda Sarkut panaszt nyújtott be az ENSZ-nek ehhez a testületéhez, melyben leírták, hogy a törökországi hatóságok megsértették a jogaikat, ugyanis többször is bíróság elé állították őket, amiért megtagadták a katonai szolgálatot. Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága a 2012. március 29-ei Megjegyzésében hangsúlyozta, hogy a két férfi „vallásos meggyőződésből tagadta meg a kötelező katonai szolgálatra történő besorozást”, és „a többszöri perbefogásuk és elítélésük sérti a lelkiismeret szabadságához való jogukat, és ellentétben áll [a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya] 1. bekezdésének 18. cikkelyével”.

Hogyan reagálnak a törökországi hatóságok erre az egyértelmű állásfoglalásra? Még most is elvárják ettől a két férfitól, hogy négyhavonta * jelenjenek meg a sorozáson, különben bíróság elé viszik őket, és súlyos pénzbírságot szabnak ki rájuk.

Jehova Tanúi Törökországban eltökélték, hogy engedelmeskednek a Biblia parancsának, mely az emberek iránti szeretetre szólít fel. Amikor megkapják a behívót, mindegyikük egyénileg dönti el, hogy mit fog tenni. Feti Demirtaş és más Tanúk szilárdan hiszik, hogy ha fegyvert fognának, megszegnék a Biblia parancsát, és a lelkiismeretükkel is ellentétesen cselekednének.

Ezek a fiatal férfiak remélik, hogy az országuk kormánya eleget tesz a jogi kötelezettségeinek. Az EJEB és az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága elvárja, hogy Törökország összhangban cselekedjen a testületeik által hozott döntésekkel és állásfoglalásokkal, és hogy a hatóságok ismerjék el a katonai szolgálat lelkiismereti okból történő megtagadásához való jogot. Amíg ez nem történik meg, Törökország nem cselekszik összhangban az Európa Tanács elveivel.

^ 10. bek. A szolgálatmegtagadással kapcsolatban nem ez volt az EJEB első ítélete Törökország ellen. 2011 novemberében az EJEB egy másik törökországi Tanú, Yunus Erçep javára döntött, akit 14 év alatt 41-szer helyeztek vád alá, mert nem volt hajlandó a török hadseregben szolgálni.

^ 14. bek. A kormány nemrég úgy döntött, hogy háromhavonta tart sorozást.