2018. január 11-én a tádzsikisztáni legfelsőbb bíróság katonai kollégiuma egyoldalúan elutasította Daniil Iszlamov fellebbezését, melyben a felmentését és a szabadon engedését kérte. Érthetetlen módon a bírók zárt ajtók mögött tárgyalták az ügyet, meghallgatás nélkül, és továbbra is fenntartják azt a hamis vádat Daniil Iszlamov ellen, hogy ki akar bújni a katonai szolgálat alól. Daniil Iszlamovot Kurgán-Tübe városában egy fogdában tartják őrizetben a börtönbüntetése végéig, mely 2018 áprilisában jár le.

Büntetést kap, amiért a kormány elmulasztotta biztosítani az alternatív polgári szolgálatot

Daniil Iszlamov 2017 áprilisában megjelent a helyi toborzóirodán a katonai behívójával, és elmagyarázta a szolgálatban lévő tisztviselőknek, hogy Jehova Tanújaként nem engedi meg a lelkiismerete, hogy katonai szolgálatot vállaljon. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy hajlandó alternatív polgári szolgálatot vállalni. A tisztviselők elutasították a kérelmét, és az akarata ellenére egy laktanyába vitték. A fogva tartása alatt a tisztviselők újra meg újra megpróbálták erőszakkal rávenni, hogy letegye a katonai esküt és felvegye az egyenruhát, de ő ezt mindig megtagadta. 2017. július 31-én vádat emeltek ellene, hogy ki akar bújni a katonai szolgálat alól, és 2017. október 13-áig a laktanyában kellett maradnia.

Daniil Iszlamov panaszt nyújtott be a tádzsikisztáni hatóságokhoz az igazságtalan fogva tartása miatt. A hadkiegészítő parancsnokság kijelentette, hogy Daniil Iszlamov nem választhat alternatív polgári szolgálatot, mivel ez a törvény nem lépett hatályba, és a lelkiismereti szolgálatmegtagadóknak nincs egyéb választási lehetőségük. Bár a tádzsikisztáni állampolgárok elméletben választhatnak alternatív polgári szolgálatot, a kormány nem léptetett életbe ilyen programot. Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága kétszer is felszólította Tádzsikisztánt, hogy tartsa tiszteletben a lelkiismereti szolgálatmegtagadók jogait, és mihamarabb biztosítsa az alternatív polgári szolgálat lehetőségét, de a kormány mind ez idáig elmulasztotta ezt megtenni. *

Tádzsikisztán bűnös az önkényes fogva tartás miatt

Mivel Daniil Iszlamov bebörtönzése nemzetközi törvénybe ütközik, az ügyvédje panaszt nyújtott be az ENSZ önkényes fogva tartással foglalkozó munkacsoportjához. A munkacsoport 2017. október 5-én írásos dokumentumban közölte a véleményét, melyben az áll, hogy a lelkiismereti szolgálatmegtagadók jogai egyértelműen le vannak fektetve a nemzetközi törvényben, és ezzel a kormány tisztában van, mert az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának ajánlása rájuk is vonatkozik. A kiadott vélemény szerint Tádzsikisztán bűnös Daniil Iszlamov önkényes fogva tartása miatt, mivel a kormány megfosztja a jogaitól, és a bebörtönzése törvénytelen. Továbbá megjegyzi, hogy Daniil Iszlamov „a hitnézetei miatt diszkrimináció áldozata lett”. A munkacsoport arra sürgeti a kormányt, hogy „késedelem nélkül tegye meg a szükséges lépéseket az ügyben”, és „azonnali hatállyal engedje szabadon Daniil Iszlamovot”.

Lelkiismereti szolgálatmegtagadó, nem pedig „besorozott katona”

Az ENSZ önkényes fogva tartással foglalkozó munkacsoportjának világos útmutatása és Tádzsikisztán saját törvénye ellenére a hadbíróság 2017. október 13-án bűnösnek jelentette ki Daniil Iszlamovot, azzal az indokkal, hogy „mint besorozott katona kibúvót keres a katonai szolgálat teljesítése alól”, és hat hónap börtönbüntetésre ítélte. Döntésével a bíróság nemcsak a munkacsoport határozatát és az alternatív polgári szolgálat lényeges kérdését hagyta figyelmen kívül, de pontatlanul besorozott katonának nevezte Daniil Iszlamovot. Ez a kifejezés nem alkalmazható rá, hiszen soha nem lépett be a hadseregbe, nem tette le a katonai esküt, és nem vette fel a katonai egyenruhát sem.

Daniil Iszlamov ügyvédei nemcsak azért fellebbeztek a tádzsikisztáni legfelsőbb bíróság katonai kollégiumához, hogy mihamarabb szabadon engedjék a börtönből, hanem azért is, hogy felmentsék a hamis vád alól, hogy ki akar bújni a katonai szolgálat alól. A fellebbezésben elsődlegesen a munkacsoport döntésére hívták fel a figyelmet, és arra kérték a kormányt, hogy azonnali hatállyal hajtsák végre azt.

Mivel január 11-én a legfelsőbb bíróság ugyancsak kimondta Daniil Iszlamov bűnösségét, az ügyvédei felülvizsgálati kérelmet nyújtanak be, hogy bírálják felül a döntésüket. Ha a bíróság elutasítja ezt a fellebbezést is, Daniil Iszlamov nem tud további jogorvoslatért folyamodni Tádzsikisztánban, ezért valószínűleg az ENSZ Emberi Jogi Bizottságához fog panaszt benyújtani.

„A lelkiismereti szolgálatmegtagadók jogai egyértelműen le vannak fektetve a nemzetközi törvényben . . . Kétségkívül . . . Daniil Iszlamov azért került ebbe a helyzetbe, mert Jehova Tanújaként a hitnézetei szerint él” (ENSZ Emberi Jogi Tanács, Az önkényes fogva tartással foglalkozó munkacsoport állásfoglalása, 79th session: No. 43/2017, Tajikistan, U.N. Doc. A/HRC/WGAD/2017/43 [2017. augusztus 21.], par. 34.).

Jehova Tanúi szilárdan állnak

Gregory Allen, Jehova Tanúi vezető jogtanácsosának helyettese csalódását fejezte ki amiatt, ahogyan Tádzsikisztánban Daniil Iszlamovval bánnak: „Daniil egy békeszerető, vallásos ember, akinek a lelkiismerete nem engedi meg, hogy belépjen a hadseregbe. A második világháború óta több tízezer Tanút börtönöztek be a semleges álláspontjáért. Daniil a hittársaihoz hasonlóan nem fog megalkudni Isten előtt a személyes kényelme érdekében. Az olyan fiatalembereket, mint Daniil, nem szabadna megbüntetni.”

Jehova Tanúi remélik, hogy a tádzsikisztáni hatóságok figyelembe veszik a munkacsoport döntését, és tiszteletben tartják a fiatal Tanúk jogait, akiknek Daniil Iszlamovhoz hasonlóan az erős vallásos meggyőződésük miatt nem engedi meg a lelkiismeretük, hogy elvállalják a katonai szolgálatot.

[LÁBJEGYZETEK]

^ 5. bek. ENSZ Emberi Jogi Bizottsága, Záró megjegyzések: Tádzsikisztán, UN Doc. CCPR/CO/84/TJK, [2005. július 18.], par. 20.); ENSZ Emberi Jogi Bizottsága, Záró megjegyzések: Tádzsikisztán, UN Doc. CCPR/C/TJK/CO/2, [2013. augusztus 22.], par. 21.).