Ugrás a tartalomra

2016. MÁJUS 6.
RUANDA

Jogsérelem orvoslása a Ruandai Köztársaságban

Jogsérelem orvoslása a Ruandai Köztársaságban

Ruandában egy hosszú jogi csata után az ombudsman erőfeszítéseinek, valamint jó ítélőképességű bíráknak köszönhetően végül igazságot szolgáltattak Jehova Tanúinak. A legfelsőbb bíróság először a Tanúk ellen döntött, amikor arra kötelezte őket, hogy fizessenek kártérítést azon épületek tulajdonosainak, melyeket Kigali város tisztviselői korábban lebontásra ítéltek. Ám az ombudsman igazságtalannak tartotta a legfelsőbb bíróság ítéletét, ezért arra kérte a legfelsőbb bíróságot, hogy vizsgálja felül a döntését.

Kigali tisztviselői elrendelik a közterületek megtisztítását

Kigali város tisztviselőinek a hosszú távú tervei közt szerepel, hogy a város tiszta és rendezett legyen. Ezért 2006-ban hoztak egy rendeletet, miszerint minden közterületre épített bódét fel kell számolni. Ugyanebben a rendeletben arra szólították fel a helyieket, hogy az ingatlanjuk melletti közterületeket tartsák rendben és tegyék szebbé.

A rendelet az illegálisan felépített épületek lebontását is előírta. Ez Ngayabateranya úr épületét is érintette, melyet engedély nélkül közterületre épített. Mi több, az építési módszerei sem feleltek meg az érvényben levő előírásoknak. 21 nappal később, amikor lejárt a türelmi idő, és nem történt semmi, Gasabo területének polgármestere kiadott egy írásos határozatot, miszerint le kell bontani a jogtalanul épített épületeket. Jehova Tanúi országos hivatala is Kigaliban (Remera) van, a szomszédos telken. Miután az engedély nélküli épületek lebontásra kerültek, a Tanúk rendbe tették a közterületet. Járdát építettek, és szép parkot létesítettek.

A másodfokú bíróság felelősnek tartja a Tanúkat

Miután a város tisztviselői lebontatták Ngayabateranya úr épületét, Ngayabateranya úr és a társai panaszt nyújtottak be Gasabo másodfokú bíróságán. Azzal vádolták a Tanúkat, hogy ők rombolták le a szóban forgó épületet. Azt is állították, hogy a lebontott épület miatt kártérítésre jogosultak, bár a bíróságon semmivel nem tudták bizonyítani az állításukat. Jehova Tanúi hiteles iratokkal egyértelműen igazolták, hogy az épület lebontásáért a város tisztviselői felelősek. A másodfokú bíróság azonban nem vette figyelembe a bizonyítékokat, és a Tanúk ellen döntött.

A fellebbviteli bíróság megváltoztatja az ítéletet

A Tanúk a fellebbviteli bírósághoz folyamodtak, hogy orvosolja a nyilvánvaló igazságtalanságot. Miután a fellebbviteli bíróság megvizsgálta a bizonyítékokat, megállapította, hogy a másodfokú bíróság alapos indok nélkül döntött a Tanúk ellen. 2010. november 5-én a fellebbviteli bíróság kimondta, hogy Ngayabateranya úr és a társai komolytalan panasszal fordultak a másodfokú bírósághoz. Ezért elrendelte, hogy fizessenek kártérítést, és állják a perköltséget, melyek összege 800 000 ruandai frank (372 600 forint).

A legfelsőbb bíróság figyelmen kívül hagyja a döntő bizonyítékot

Ngayabateranya úr Ruanda Legfelsőbb Bíróságához nyújtott be fellebbezést a döntés ellen. Az eljárás során Remera területének felelős tisztviselője tanúsította, hogy Ngayabateranya úr épülete engedély nélkül épült, ezért bontották le az országos városrendezési program részeként. A legfelsőbb bíróság elismerte, hogy nem Jehova Tanúi bontották le az épületet, ugyanakkor kimondta, hogy a Tanúk szorgalmazták az épület megsemmisítését. A bíróság nem vette figyelembe a döntő bizonyítékot, és azzal érvelt, hogy a Tanúk jogtalanul részesültek előnyökben, mivel parkosították azt a területet, ahol előtte az épület állt. A legfelsőbb bíróság 22 055 242 ruandai frank (9 041 300 forint) kártérítést ítélt meg a panaszosoknak. A Tanúk kifizették a kártérítést, de 2013. április 4-én panaszt nyújtottak be az ombudsmani hivatalhoz.

Az ombudsman a jogsérelem orvoslására szólítja fel a legfelsőbb bíróságot

Jehova Tanúi azért nyújtottak be panaszt az ombudsmani hivatalhoz, mert hamis vádakkal illették őket, és igazságtalanul azt állították róluk, hogy felelősek Ngayabateranya úr épületének a lebontásáért. Aloysie Cyanzayire asszony, Ruanda vezető ombudsmanja megvizsgálta a panaszt és a legfelsőbb bíróság döntését.

A bizonyítékok átvizsgálása után Cyanzayire asszony megállapította, hogy valóban a város bontotta le az épületet, mert Ngayabateranya úr nem tartotta be az ország törvényét. Azt is megerősítette, hogy azzal, hogy a Tanúk szebbé tették a szomszédságukban lévő közterületet, a város felhívásának tettek eleget, ezért alaptalanul büntették meg őket. A Tanúk közreműködése és rendszeres karbantartó munkája „hasznos tevékenység”, valamint „figyelemre méltó támogatás, melyet a városrendezési program keretén belül az országért tesznek”.

Közterület Kigaliban a parkosítási rendelet előtt és után

2013. december 4-én Cyanzayire asszony arra kérte a legfelsőbb bíróságot, hogy vizsgálja felül a Jehova Tanúi ellen hozott korábbi döntését. Az újabb tárgyalás más bírák előtt folyt, és 2014. október 17-én a legfelsőbb bíróság megváltoztatta a korábbi döntését. Megállapította, hogy Ngayabateranya úr kártérítési követelése alaptalan volt. Arra kötelezte Ngayabateranya urat, hogy fizesse vissza a pénzt, melyet jogtalanul kapott az előző bírósági határozat alapján, és fizesse meg a perköltséget is. Jelenleg egy bírósági végrehajtó, valamint Tanúkat képviselő ügyvédek intézik, hogy az összeg visszakerüljön a Tanúkhoz.

Védelmet nyújt a törvény

Jehova Tanúi nagyra értékelik Cyanzayire asszony segítségét, melyet ombudsmanként nyújtott, és hálásak a legfelsőbb bíróságnak az ítélet megváltoztatásáért. Kétségtelenül minden törvénytisztelő állampolgár nagyra becsüli, hogy a Ruandai Köztársaságban hatékonyan működik a jogsérelem orvoslása, és érvényt szereznek a törvényeknek.