2017. január 16-án a Moszkvai Városi Bíróság elutasította a Tanúk fellebbezését, mely szerint vitatják a legfőbb ügyész figyelmeztetését, amelyet az országos központjuk ellen adott ki. A három főből álló bírói testület a Tanúk által meghatalmazott ügyvédek minden érvelését elutasította, és egy tízperces tanácskozás után meghozta a döntését. A döntés fenntartja a Tverszkoji Kerületi Bíróság 2016. október 12-ei döntését, mely a Legfőbb Ügyészség javára született. A 2016. március 2-án kelt figyelmeztetés így jogerőre emelkedett. Viszont még mindig nem világos, hogy ennek a figyelmeztetésnek milyen következményei lesznek a Tanúk vallásszabadságára Oroszországban.