Jehova Tanúi, akik most már vállalhatnak polgári szolgálatot Örményországban, szorgalmasan eleget tesznek az állampolgári kötelezettségüknek. Korábban börtönbüntetésre ítélték azokat a Tanúkat, akik lelkiismereti okból tagadták meg a katonai szolgálatot. Ám 2013-ban Örményország a jogszabályok módosításával végül lehetővé tette, hogy alternatív polgári szolgálatot lehessen vállalni a katonai szolgálat helyett. Eddig már több mint 200 Tanú választotta ezt a programot. 2016 júniusában 16 Tanú fejezte be ezt a szolgálatot.

Sikeres a polgári szolgálat új programja

Azok a Tanúk, akik először teljesítették a polgári szolgálatot, eredetileg börtönbüntetést kaptak, amiért nem vállaltak katonai szolgálatot. De az új törvény érvénybe lépésével áthelyezték őket polgári szolgálatba. 2014 januárja óta sokféle munkát elvégeztek, például kertészként dolgoztak, vagy közterületek tisztántartásában, egészségügyi intézményekben segítettek.

A polgári szolgálatot teljesítő fiatal férfiak hálásak a kormánynak, hogy hasznos munkát végezhettek, szebbé tehették a környezetüket, és dolgozhattak a közösségért. Az új programnak köszönhetően hasznos tagjai lehetnek a társadalomnak, anélkül hogy bekerülnének a büntetett előéletűek jegyzékébe.

A 22 éves Davit Arakelján egy idősek otthonában teljesített szolgálatot. Ezt mondta: „Az itt végzett munka komolyabbá, felelősségteljesebbé és szorgalmasabbá tett. Boldog vagyok, hogy úgy tehettem eleget az állampolgári kötelezettségemnek, hogy tényleg segíthettem másoknak. A vezetőség, a személyzet és több bentlakó is meg van elégedve a munkánkkal.” Mihajil Manaszján szintén 22 éves, és a vészhelyzetekért felelős minisztériumban dolgozott. Ő ezt mondja: „Amíg itt voltam, megtanulhattam egy új szakmát, és most már ez a foglalkozásom. Úgy tehettem eleget az állampolgári kötelezettségemnek, hogy tiszta maradhatott a lelkiismeretem.”

Vajon más országok is bevezetik majd a polgári szolgálatot?

Nemrég Örményország belefoglalta az alkotmányába a lelkiismereti okból történő szolgálatmegtagadás jogát. A 2015 decemberében életbe lépő alaptörvény 41(3)-as cikkelye ezt írja: „Bármelyik állampolgárnak joga van a törvényben leírtak szerint polgári szolgálatot vállalni, ha a katonai szolgálat teljesítése ellentétben van a vallásával vagy a hitnézeteivel.” Az Európa Tanács Velencei Bizottsága elismerte, hogy Örményország ezzel jelentőségteljes lépést tett a Bajatjan kontra Örményország * ügyben hozott döntés foganatosítására.

A polgári szolgálat bevezetésével Örményország követi a nemzetközi irányelveket. Korábban megbüntette a lelkiismereti szolgálatmegtagadókat, de ma már tiszteletben tartja a lelkiismereti szabadsághoz való jogot. Az új program előnyei jó hatással lehetnek azokra az országokra, melyek elítélik ezeket a szolgálatmegtagadókat. Örményország példájából látszik, hogy az új program a kormány és az állampolgárok érdekeit egyaránt figyelembe veszi.

Tigrán Harutjunján, Jehova Tanúi örményországi szóvivője ezt mondta: „Hálásak vagyunk az örmény kormánynak, hogy lépéseket tett azért, hogy megvédje az alapvető emberi jogokat, köztük a lelkiismereti szolgálatmegtagadáshoz való jogot. A fiatal örmény Tanúk most úgy tudnak eleget tenni a kormány iránti kötelezettségüknek, hogy követik a lelkiismeretüket, és mások javát szolgálják.”

^ 8. bek. A Bajatjan kontra Örményország perben született jelentőségteljes döntést az Emberi Jogok Európai Bíróságának Nagykamarája hozta meg (EJEB 2011, Nagykamara, 23 459/03 sz.). Ez volt az első alkalom, hogy az EJEB kimondta, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményének 9. cikke (gondolat-, lelkiismeret- és vallás szabadsága) védi a katonai szolgálatot lelkiismereti okból megtagadók jogait.