Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Jehova Tanúi

magyar

2016. MÁRCIUS 1.
KIRGIZISZTÁN

Igazságot szolgáltatnak-e valaha a rendőri brutalitás áldozatainak Osban?

Igazságot szolgáltatnak-e valaha a rendőri brutalitás áldozatainak Osban?

Kirgizisztán legfőbb ügyésze már harmadszor adott utasítást az osi ügyészi hivatalnak, hogy indítson vizsgálatot tíz rendőrtiszt ellen. 2015 augusztusában a rendőrök jogtalanul berontottak Jehova Tanúi vallási összejövetelére, és több jelenlévőt kegyetlenül megvertek. Az egyértelmű hivatali visszaélés ellenére az osi ügyészi hivatal nem hajlandó eljárást indítani az ügyben.

Jogtalan razzia és kegyetlen rendőri fellépés

2015. augusztus 9-én, vasárnap délelőtt tíz rendőrtiszt az osi rendőrség 10. számú ügyosztályáról * jogtalan razziát tartott egy bérelt kávézóban rendezett békés, vallási összejövetelen, melyen több mint 40-en vettek részt. Az egyik rendőr ráüvöltött a programot vezető Nurlan Uszupbajevre, hogy azonnal oszlassa fel az összejövetelt, mert az „jogtalan”. A rendőrök többször is azzal fenyegetőztek, hogy mindenkit lelőnek. Amikor az egyik jelenlévő, Tincstik Olzsobajev megpróbálta videóra venni a rendőrök erőszakos fellépését, átvitték egy másik helyiségbe, és kegyetlenül megverték.

A rendőrök tíz férfit elvittek a rendőrségre. Hatukat brutálisan megverték, hármukat pedig fojtogatták, beleértve Nurlan Uszupbajevet is. Még aznap elengedték őket, így azok, akik súlyos sérüléseket szenvedtek, elmentek a kórházba kivizsgálásra.

Két nappal később, augusztus 11-én Kozsobek Kozubajev és Nurbek Serikbajev rendőrtisztek, akik a razziát és a veréseket irányították, letartóztatták Nurlan Uszupbajevet azzal a váddal, hogy illegális vallási tevékenységben vesz részt. A tárgyalását augusztus 20-ára és 21-ére tűzték ki az Osi Városi Bíróságon.

A bíróságok megerősítik Jehova Tanúi szabad vallásgyakorláshoz való jogát

A meghallgatáson a 10. számú ügyosztály képviselője azzal érvelt, hogy az augusztus 9-ei vallási összejövetel illegális volt, mivel Jehova Tanúi nincsenek hivatalosan bejegyezve Osban. A vád képviselője ezenkívül azt állította, hogy a Tanúk Kirgizisztán vallásügyi törvényét is megszegték, mivel gyerekek is jelen voltak az összejövetelen a Tanú-szüleikkel, a törvény viszont tiltja, hogy gyerekeket toborozzanak különféle vallásszervezetekbe.

Augusztus 21-én az Osi Városi Bíróság elnöklő bírája felmentette Nurlan Uszupbajevet az illegális vallási tevékenység vádja alól. Elrendelte, hogy szüntessék be az ellene indított közigazgatási eljárást, mivel nincs semmilyen bizonyíték arra, hogy illegális vallási tevékenységben vett volna részt, vagy hogy gyerekeket szervezett volna be a vallásába.

A osi városi ügyész fellebbezést nyújtott be az Osi Területi Bíróságra Nurlan Uszupbajev felmentése ellen. A területi bíróság elutasította az ügyész keresetét, és megerősítette az elsőfokú bíróság döntését, és azt is, hogy Jehova Tanúi megfelelően be vannak jegyezve Kirgizisztánban. Továbbá megjegyezte, hogy a Legfelsőbb Bíróság Alkotmányügyi Kamarája korábban már alkotmányellenesnek nyilvánította a törvénynek azt a részét, amely előírta a vallásszervezetek helyi bejegyzését. * Mindezek ellenére az ügyész a legfelsőbb bírósághoz fellebbezett, a tárgyalásra pedig 2016. március 2-án került sor.

A városi ügyész utasítást kap, hogy indítson vizsgálatot a rendőrök ellen

Mindeközben Nurlan Uszupbajev és azok, akiket a rendőrök szintén kegyetlenül megvertek augusztus 9-én, panaszt tettek az Osi Városi Ügyészségen. Azt kérték, hogy indítsanak büntetőjogi eljárást a megverésükben részt vett tíz rendőrtiszt ellen. Ez kérelmek és fellebbezések sorozatát indította el. Az osi városi ügyész háromszor is elutasította a kérelmüket, a sértettek pedig mindegyik esetben fellebbezést nyújtottak be a legfőbb ügyészhez. A legfőbb ügyész kétszer is megváltoztatta az osi városi ügyész döntését, és arra utasította, hogy vizsgálja felül az ügyet. Ám amikor a legfőbb ügyész megkapta az áldozatok harmadik fellebbezését, ahelyett, hogy saját hatáskörében elbírálta volna az ügyet, 2016. január 21-én ismét visszaküldte azt az osi ügyésznek döntéshozatalra. Ez a lépése felveti a kérdést, hogy igazságot szolgáltatnak-e valaha is az áldozatoknak.

A Kirgizisztánban élő Jehova Tanúi hálásak azért, hogy országos szinten bejegyezték a vallásszervezetüket, és hogy a bíróságok nemrégiben kedvező ítéletet hoztak számukra. Értékelik azoknak a pártatlan bíróknak a bátorságát, akik a jogállamiság alapelveit tiszteletben tartva kiállnak a vallásszabadság mellett, és összhangban járnak el a kormánynak a vallásszabadság biztosítására tett ígéretével. Ugyanakkor mélységes aggodalommal tölti el őket, hogy némelyik állami tisztviselő nem lép fel határozottan, és nem vonja felelősségre azokat a rendőröket, akik ezt a brutális támadást elkövették. Jehova Tanúi azzal a kéréssel fordultak a legfőbb ügyészhez, hogy határozottan lépjen fel, és indítson eljárást ennek az erőszakos cselekménynek az elkövetői ellen.

^ 4. bek. A 10. számú ügyosztály Kirgizisztán Belügyminisztériumához tartozik.

^ 10. bek. Ezt a döntést 2014. szeptember 4-én hozták. Lásd a „Kirgizisztán Legfelsőbb Bírósága megerősíti Jehova Tanúi vallásszabadsághoz való jogát” című cikket.