Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Jehova Tanúi

magyar

2015. JÚNIUS 22.
GRÚZIA

Az Emberi Jogok Európai Bírósága elfogadta Grúzia nyilatkozatát, melyben beismerte, hogy megsértette Jehova Tanúi jogait

Az Emberi Jogok Európai Bírósága elfogadta Grúzia nyilatkozatát, melyben beismerte, hogy megsértette Jehova Tanúi jogait

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) elfogadta a grúz kormány nyilatkozatát, melyben beismerte, hogy megsértette Jehova Tanúi vallásszabadsághoz és gyülekezési szabadsághoz való jogát. A Jehova Tanúi Egyesülete és mások kontra Grúzia ügy tárgya az volt, hogy a kormány érvénytelenítette a Jehova Tanúi által használt két jogi személy bejegyzését. A jogi személyek megszüntetése odavezetett, hogy 2001 és 2004 között megszaporodtak a Jehova Tanúi elleni erőszakos támadások.

Az EJEB elfogadta Grúzia beismerő nyilatkozatát

Az EJEB a 2015. május 21-én * közzétett döntésében kijelentette, hogy 2014 szeptemberében a grúz kormány egyoldalú nyilatkozatot nyújtott be, melyben sajnálatát fejezte ki azért, hogy megsértették Jehova Tanúi jogait. Grúzia a nyilatkozatban azt is elismerte, hogy jogtalanul járt el, amikor 2000-ben törölte a Tanúk által használt jogi személyeket, és hogy a megfelelő törvények hiánya miatt nem volt lehetőség ezeknek a jogi személyeknek az újabb bejegyzésére.

Az EJEB úgy ítélte meg, hogy Grúzia kormányának beismerő nyilatkozata megfelelő alap az ügy rendezéséhez. Az EJEB megjegyezte, hogy „a vallási szervezetek bejegyzésének megtagadásával, illetve törlésével az illetékes hatóságok korlátozták az érintett szervezetek vallásszabadsághoz és gyülekezési szabadsághoz való jogát, megsértve ezzel az Egyezmény 11. cikkét a 9. cikk figyelembevételével”. A kormány beleegyezett, hogy 6000 eurót fizet a károk és a költségek megtérítésére.

A jogi személyek megszüntetése éveken át tartó üldözéshez vezetett

A Grúziai Jehova Tanúi Egyesületét és a Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (USA) Grúziai Képviseletét 1998-ban jegyezték be. Ám egy szélsőséges nacionalista nézeteket valló parlamenti képviselő azt akarta, hogy Jehova Tanúi tevékenységét egész Grúziában tiltsák be. Ortodox vallási vezetők és vallási szélsőségesek is támogatták őt azzal, hogy rágalmakat szórtak Jehova Tanúira, és gyűlöletet szítottak ellenük.

1999 áprilisában ez a politikus a pártja képviselőjeként keresetet nyújtott be az Iszani–Szamgori Kerületi Bírósághoz Tbilisziben azzal a céllal, hogy tiltsák be Jehova Tanúi tevékenységét, és töröljék az általuk használt két jogi személy bejegyzését. A tárgyaláson, mely 1999 júniusában kezdődött, ortodox papok és a követőik is jelen voltak a tárgyalóteremben. A tárgyalótermen kívül Vaszilij Mkalavisvili, a papi rendből kitaszított ortodox pap és a követői nyilvánosan elégették Jehova Tanúi kiadványait.

Az Iszani–Szamgori Kerületi Bíróság a bizonyítékok megvizsgálása után alaptalannak találta a képviselő vádjait, és elutasította a kérelmét. A képviselő ezért fellebbezést nyújtott be. 2000. június 26-án a fellebbviteli bíróság megváltoztatta az elsőfokú bíróság döntését, és elrendelte a Tanúk által használt jogi személyek megszüntetését. A döntést követően ortodox szélsőségesek a helyzetet kihasználva erőszakos támadásokat szerveztek Jehova Tanúi ellen. 2001. február 22-én a Grúz Legfelsőbb Bíróság helybenhagyta a jogi személyek megszüntetését, arra hivatkozva, hogy a megfelelő törvények hiányában nem tehet mást, mint hogy Jehova Tanúi ellen dönt. Miután Jehova Tanúi minden hazai jogorvoslati lehetőséget igénybe vettek, 2001. augusztus 16-án kérelmet nyújtottak be az EJEB-hez.

A legfelsőbb bíróság döntése után a Tanúk üldöztetése jelentős mértékben fokozódott, több százszor támadták meg őket. Az esetek többségében a rendfenntartó erők nem védték meg a Tanúkat, sőt volt, hogy ők maguk is részt vettek a Tanúk elleni támadásokban. Sok Tanú súlyos sérüléseket szenvedett. Vallási szélsőségesek többször is berontottak a Tanúk vallási összejövetelére, felgyújtották vagy felforgatták az otthonaikat, ellopták vagy megrongálták a vagyontárgyaikat, és elégették a vallási kiadványaikat. A hatóságok nem adtak engedélyt a Tanúknak a kiadványok behozatalára, a már korábban behozott kiadványaikat pedig lefoglalták. Azt sem engedélyezték, hogy bérelt helyeken tartsanak vallási összejöveteleket. Mivel az üldöztetésük egyre csak fokozódott, és a kormány nem nyújtott nekik védelmet, a Grúziában élő Jehova Tanúi több kérelmet is benyújtottak az EJEB-hez. Ezekben felhívták a figyelmet arra, milyen durva bánásmódot kell elviselniük, és milyen szerepük van ebben a rendfenntartó szerveknek. Az EJEB két ügyben már döntést hozott, a Tanúk javára. *

Idővel javult a helyzet, így Jehova Tanúi újra be tudták jegyeztetni a szervezeteiket Grúziában. Ez lehetővé teszi, hogy ingatlant vásároljanak, és érvényt szerezhessenek a jogaiknak. Időközben a grúz hatóságok letartóztatták és bebörtönözték Vaszilij Mkalavisvilit, aki az erőszakos támadásokat vezette, és néhány bűntársát is. A Tanúk elleni kegyetlen üldözés 2004-ben véget ért.

A jelenlegi helyzet

Bár az elmúlt években jelentősen javult a Grúziában élő Jehova Tanúi helyzete, időnként még most is akadályozzák a vallásos tevékenységüket. Egy nem régi jelentés szerint, melyet az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek továbbítottak, 2014-ben 63 gyűlöletből elkövetett bűncselekmény irányult Jehova Tanúi ellen Grúziában.

Michael Jones, Jehova Tanúi helyi képviselője így nyilatkozott: „Hálásak vagyunk azért, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága jogtalannak ítélte azt, ahogyan az elmúlt években Jehova Tanúival bántak. Örömmel látjuk, hogy Grúzia kormánya kötelezettséget vállalt arra, hogy megvédi az emberi jogokat. Reméljük, hogy ez a közelmúltban született döntés, a bíróság további kedvező ítéleteivel együttvéve, igazságos bánásmódot és nagyobb vallásszabadságot fog biztosítani Jehova Tanúi számára Grúziában.”

^ 4. bek. Az EJEB 2015. április 21-én döntött az ügyben, de egy hónappal később tette közzé a döntését.

^ 10. bek. Jehova Tanúi Gldani Gyülekezete és mások kontra Grúzia, 71156/01 sz., 2007. május 3.; valamint Begheluri és mások kontra Grúzia, 28490/02 sz., 2014. október 7.