Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Jehova Tanúi

magyar

BULGÁRIA

Jehova Tanúi helyzete Bulgáriában

Jehova Tanúi helyzete Bulgáriában

Jehova Tanúi 1888 óta vannak jelen Bulgáriában. 1938-ban a kormány hivatalosan bejegyezte a szervezetüket, de miután 1944-ben az ország kommunista uralom alá került, megszüntette azt. Egészen 1991-ig szigorúan korlátozták a tevékenységüket, amikor is újra bejegyezték a jogi személyüket. Ám 1994-ben rágalomhadjárat indult a nem történelmi vallások ellen, és a vallási törvényt is megszigorították, aminek következtében Jehova Tanúi és más vallási kisebbségek is elveszítették a jogi státuszukat. Ezt követően a rendőrség sorra letartóztatta a Tanúkat, feloszlatta a vallási összejöveteleiket, és lefoglalta a kiadványaikat. A bolgár bíróságok nem nyújtottak jogi védelmet a Tanúknak.

Miután a Tanúk minden hazai jogorvoslati lehetőséget kimerítettek, kérelmet nyújtottak be az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB). 1998-ban, 2001-ben és 2004-ben az EJEB elfogadta a Tanúk és a bolgár kormány között kötött békés megállapodásokat. Ezután a kormány bejegyezte Jehova Tanúit mint vallást. Ezenfelül megerősítette a vallásszabadsághoz való jogukat, például azt, hogy joguk van lelkiismereti okból megtagadni a katonai szolgálatot, alternatív polgári szolgálatot vállalni, és szabadon kifejezésre juttatni a vallásos meggyőződésüket.

A Bulgáriában élő Jehova Tanúi hálásak azért, hogy vallásszabadságot biztosítanak számukra, és hogy általában véve zavartalanul gyakorolhatják a vallásukat. Ám egyes önkormányzatok helyi rendeletek téves alkalmazásával korlátozzák a bibliai oktatómunkájukat, illetve nem adnak engedélyt a királyságtermek építésére. Ezenfelül néhány lakos tettleg bántalmazza és zaklatja Jehova Tanúit. A törvényvégrehajtó szervek valamilyen szinten segítik a Tanúkat, de gyakran nem indítanak eljárást az elkövetők ellen, és nem védik meg az áldozatokat. A Tanúk próbálnak megegyezésre jutni a hatóságokkal ezekben az ügyekben. Egy királyságterem építési engedéllyel kapcsolatos ügy pedig jelenleg függőben van az EJEB-nél.