Azerbajdzsán továbbra is büntetést szab ki Jehova Tanúira a hitük gyakorlása miatt. A bíróságok elítélik őket azért, mert vallási összejöveteleket tartanak, beszélnek másoknak a hitükről, és lelkiismereti okból nem vállalnak katonai szolgálatot. A bírók gyakran súlyos pénzbírságot szabnak ki rájuk, és szabadságvesztésre ítélik őket.

Börtönbe zártak két nőt, mert beszéltek másoknak a hitükről

Két Jehova Tanúja, Irina Zakarcsenko és Valida Zsabrajilova 2015. február 17-e óta van előzetes letartóztatásban. A Nemzetbiztonsági Minisztérium központjában tartják fogva őket. Akkor tudták meg, hogy a hatóságok eljárást folytatnak ellenük vallási kiadványok „megfelelő engedély” nélküli terjesztésének vádjával, amikor a bakui Sabail Kerületi Bíróság elé vitték őket.

A tíz hónapja tartó előzetes letartóztatás miatt mindkét asszony rossz egészségi és érzelmi állapotban van. Ennek ellenére az előzetes meghallgatáson a bíró visszautasított minden kérelmet, melyet az érdekükben nyújtottak be, és azt sem engedélyezte, hogy házi őrizetre módosítsák az előzetes letartóztatásukat. A következő meghallgatást 2016. január 7-ére tűzték ki.

Azerbajdzsán nem tesz eleget a kötelezettségeinek

Az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottsága (ECRI) a 2011. májusi jelentésében ismételten felszólította Azerbajdzsán kormányát, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy „a hatályos jogszabályok . . . teljes mértékben tiszteletben tartsák az Emberi Jogok Európai Egyezménye által biztosított vallásszabadságot.” 2012-ben az Európa Tanács Velencei Bizottsága részletes javaslatokat tett a vallásszabadságról szóló azerbajdzsáni törvény módosítására. Kijelentette: „Úgy tűnik, hogy a nemzetközileg elfogadott irányelvekhez viszonyítva a törvény számos pontja túl szigorú. . . . Ezek a rendelkezések olyan központi témákat is érintenek, hogy mi mindenre terjedhet ki a törvény, és kik élvezhetik a vallás és a lelkiismeret szabadságához való jogot. Érintik továbbá a bejegyzést, a vallási közösségek autonómiáját és felszámolását, a lelkiismereti okból történő szolgálatmegtagadást, a térítői tevékenységet, valamint a vallásos kiadványok megjelentetését és terjesztését. Ezeket a kérdéseket szükséges lenne felülvizsgálni.”

Azerbajdzsán a lelkiismereti okból történő szolgálatmegtagadás jogát sem tartja tiszteletben. Amikor 1996-ban jelezte az Európa Tanácsba való felvételi kérelmét, kötelezettséget vállalt, hogy 1. a felvételétől számított két éven belül elfogad egy törvényt az alternatív polgári szolgálatról, 2. kegyelemben részesít minden elítéltet, akit a katonai szolgálat lelkiismereti okból történő megtagadásáért tartanak fogva, és 3. lehetővé teszi a katonai szolgálatot lelkiismereti okból megtagadók számára az alternatív polgári szolgálatot. Több mint 13 évvel azután, hogy Azerbajdzsán az Európa Tanács tagja lett, még mindig nem tett eleget a kötelezettségeinek.

Az ECRI 2011. májusi jelentésében még ez is áll: „Az ECRI felszólítja az azerbajdzsáni hatóságokat, hogy haladéktalanul fogadjanak el egy alternatív polgári szolgálatról szóló törvényt, mely összhangban van az európai normákkal. . . [Az ECRI] megerősíti azt a határozott javaslatát, hogy a hatóságok ne fogják perbe és ne börtönözzék be azokat, akik megtagadják a katonai szolgálatot, hanem adjanak lehetőséget nekik arra, hogy olyan körülmények között teljesítsék a társadalom iránti kötelességüket, amelyek nincsenek ellentétben azzal a döntésükkel, hogy lelkiismereti okból megtagadják a katonai szolgálatot.”

Vajon Azerbajdzsán tiszteletben tartja majd a vallási különbözőségeket?

2015. június 25-én az Amerikai Helsinki Bizottság aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy „Azerbajdzsánban az utóbbi időben egyre nagyobb nyomás nehezedik a vallási kisebbségekre, különösképpen Jehova Tanúira.” A bizottság elnöke, Chris Smith képviselő kijelentette: „A kormány gyakran hangoztatja, hogy megvédi a vallásszabadságot, de az igazság az, hogy sokakat bebörtönöz a hitük gyakorlása miatt. Felszólítom Azerbajdzsán kormányát, hogy haladéktalanul engedje szabadon Zacharchenko és Jabrayilova asszonyt.”

Jehova Tanúi világszerte aggodalmukat fejezték ki Irina Zakarcsenko és Valida Zsabrajilova miatt. Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága kérelmezte, hogy Irina Zakarcsenkót helyezzék át házi őrizetbe, de a bíróság elutasította a kérelmet. Irina Zakarcsenko, Valida Zsabrajilova, a családjaik és a barátaik tisztelettel arra kérik Azerbajdzsán kormányát, hogy haladéktalanul engedje szabadon és mentse fel őket a vádak alól.

Események időrendi sorrendben

 1. 2015. december 17.

  A bakui Pirallahi Kerületi Bíróság visszautasít minden kérelmet, melyet azért nyújtottak be, hogy engedjék szabadon Irina Zakarcsenkót és Valida Zsabrajilovát. A következő meghallgatást 2016. január 7-ére tűzi ki.

 2. 2015. szeptember 4.

  A bakui Sabail Kerületi Bíróság 2015. december 17-ig meghosszabbítja Irina Zakarcsenko és Valida Zsabrajilova előzetes letartóztatását, akiknek így tíz hónapig kell börtönben maradniuk.

 3. 2015. május 7. és 2015. július 4.

  A bakui Sabail Kerületi Bíróság meghosszabbítja Irina Zakarcsenko és Valida Zsabrajilova előzetes letartóztatását.

 4. 2015. február 17.

  A bakui Sabail Kerületi Bíróság elrendeli, hogy Irina Zakarcsenkót és Valida Zsabrajilovát azonnali hatállyal helyezzék előzetes letartóztatásba három hónapra vallásos kiadványok jogtalan terjesztésének vádjával.

 5. 2013. március 12.

  Kamran Mirzayevet, aki Jehova Tanúja, 9 hónapos börtönbüntetésre ítélik, mivel lelkiismereti okból megtagadta a katonai szolgálatot. Később egy amnesztiának köszönhetően szabadon engedik, mielőtt letöltené a büntetését.

 6. 2012. szeptember 25.

  Fakhraddin Mirzayevet, aki Jehova Tanúja, egyéves börtönbüntetésre ítélik, mivel lelkiismereti okból megtagadta a katonai szolgálatot.

 7. 2010. szeptember 8.

  Farid Mammadovot, aki Jehova Tanúja, 9 hónapos börtönbüntetésre ítélik, mivel lelkiismereti okból megtagadta a katonai szolgálatot.

 8. 2009. augusztus 19.

  Mushfig Mammedovot ismét letartóztatják, mivel lelkiismereti okból megtagadta a katonai szolgálatot, a tárgyalásig fogva tartják, majd miután másodszor is elítélik, bírságot szabnak ki rá.

 9. 2008. március 7.

  Mushfig Mammedov és Samir Huseynov ügyvédjei az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak, mivel Azerbajdzsán vádat emelt a védenceik ellen a katonai szolgálat lelkiismereti okból történő megtagadásáért.

 10. 2007. október 4.

  Samir Huseynovot, aki Jehova Tanúja, 10 hónapos börtönbüntetésre ítélik, mivel lelkiismereti okból megtagadta a katonai szolgálatot.

 11. 2006

  Mushfig Mammedovot, aki Jehova Tanúja, előzetes letartóztatásba helyezik, és 6 hónapos felfüggesztett szabadságvesztésre ítélik a katonai szolgálat lelkiismereti okból történő megtagadásáért.