Ugrás a tartalomra

2015. DECEMBER 11.
AZERBAJDZSÁN

Rasad Nyiftalijevet pénz- és börtönbüntetésre ítélték vallási összejövetelen való részvétel miatt

Rasad Nyiftalijevet pénz- és börtönbüntetésre ítélték vallási összejövetelen való részvétel miatt

Tizennégy hónapon belül másodszor zárták börtönbe Rasad Nyiftalijevet, aki Jehova Tanúja. Ez azért történt, mert nem fizette ki a „vallási összejövetel szervezéséért és vezetéséért” kiszabott bírságokat. 2015. november 19-én egy gandzsai (Azerbajdzsán) bíróság 25 napi fogságra ítélte őt, mert eddig csak elenyésző részét fizette ki a jelentős összegű pénzbüntetéseinek.

Rasad Nyiftalijev pénzbüntetése összesen 9450 manat (több mint 3 millió forint). Noha meg van győződve róla, hogy jogtalanul büntették meg, szűkös anyagi körülményeihez mérten kisebb részletekben fizeti a büntetést.

Büntetés vallási összejövetel látogatása miatt

Rasad Nyiftalijevet legutóbb 2015. november 14-én tartóztatták le, amikor a rendőrség razziát tartott a Tanúk összejövetelén Gandzsában, Azerbajdzsán második legnagyobb városában. Félbeszakították a vallási összejövetelt, és 27 személyt vittek a gandzsai Kapazi Kerületi Rendőrségre. Ott azzal vádoltak 12 személyt – köztük Rasad Nyiftalijevet –, hogy megsértette a törvényt, mert vallási összejövetelen vett részt. * A gandzsai Kapazi Kerületi Bíróság november 18-a és 25-e között több zárt tárgyalást tartott. Kilenc személyt egyenként 2000 manat (közel 550 000 forint) pénzbüntetésre ítélt, amiért „megfelelő engedély nélküli vallási összejövetelen” vett részt.

November 19-én a törvényszéki végrehajtó kihallgatásra rendelte be Rasad Nyiftalijevet, amiért elmaradt a pénzbüntetések kifizetésével, melyeket ugyanilyen okból az elmúlt öt évben ötször róttak ki rá. Rasad Nyiftalijev elmondta, hogy a körülményeihez képest igyekszik fizetni a bírságot, de csekély a jövedelme, és támogatnia kell a beteg édesanyját. A végrehajtó ennek ellenére keresetet nyújtott be a bíróságra. A tárgyaláson a gandzsai Kapazi Kerületi Bíróság azonnal börtönbe záratta Rasad Nyiftalijevet. Ezt követően a bíróság még pénzbüntetéssel is sújtotta őt, amiért november 14-én vallási összejövetelen vett részt. Az igazságtalanul kiszabott büntetéssel csak tetézték a tartozását.

Félbeszakítják a vallási összejöveteleket

2010 óta a rendőrség már nyolcadszor szakította meg a Tanúk összejövetelét november 14-én Gandzsában. * A rendőrségi razziák a következőképpen zajlanak: Miközben néhány Tanú békésen összejövetelt tart egy magánotthonban, a rendőrség házkutatási engedély vagy bírósági végzés nélkül behatol a lakásba. A rendőrök nem azonosítják magukat megfelelően, és nem mondják el, hogy miért jöttek. Félbeszakítják az összejövetelt, elkobozzák a Bibliákat és a vallási kiadványokat, videofelvételt készítenek, sértegetik és fenyegetik a jelenlevőket.

Minden jelenlevőt bevisznek a rendőrségre, gyerekeket és időseket is. Még aznap bírósági tárgyalásra is sor kerül, noha a bíróság lehetőséget adhatna a letartóztatott személyeknek, hogy kapcsolatba lépjenek az ügyvédjükkel, és biztosíthatna az ügyvédeknek néhány napot arra, hogy felkészüljenek a védelemre. Számos alkalommal előfordult, hogy a helyi média hírt adott a letartóztatásokról, sőt a tévében is látható volt, amint a Tanúk a rendőrségen várakoznak.

Következetesen elutasítják a bejegyzésre vonatkozó kérelmet

Mivel a Tanúk Gandzsában képtelenek elérni, hogy törvényesen bejegyezzék őket, a hatóságok arra hivatkoznak, hogy a vallási összejöveteleik törvénysértőek. Gandzsában a Kapazi Kerületi Bíróság is ezt hozta fel érvként, amikor pénzbírsággal sújtotta a november 14-ei összejövetelen részt vevő személyeket. A bíróság ezt állítja: „Jehova Tanúi közössége nem kapott hivatalos engedélyt az illetékes hatóságoktól, hogy Gandzsa városában működhessen.” *

A bírói döntéssel ellentétben nincs olyan törvény Azerbajdzsánban, mely az állam előzetes engedélyéhez kötné, hogy az emberek vallási összejövetelt tartsanak. A vallásszabadságról szóló törvény 21. cikkelye kimondja: „Vallási összejövetelek . . . és szertartások szabadon megtarthatók a vallásgyakorlás céljára fenntartott helyeken . . . valamint az állampolgárok lakásaiban és házaiban.”

Jehova Tanúi Bakuban, a fővárosban megkapták a törvényes bejegyzésüket, és 2010 óta Gandzsában is számos alkalommal nyújtották be a bejegyzésre vonatkozó kérelmüket. A vallásügyi bizottság azonban állítólagos technikai hibákra hivatkozva minden alkalommal elutasította a kérelmüket, vagy egyáltalán nem válaszolt rá. A Tanúk legutóbbi kérelme, melyet Gandzsában nyújtottak be 2015. november 15-én, még függőben van.

Erőfeszítések a korlátozások megszüntetésére

Jehova Tanúi keresik a lehetőséget, hogy tárgyalhassanak Azerbajdzsán hivatalnokaival, és törvényesen bejegyeztessék a közösségüket, valamint kérjék az emberi jogaik nagyobb mértékű tiszteletben tartását. A sorozatos jogtalan eljárások miatt az azerbajdzsáni Tanúknak 21 kérelmük áll elbírálás alatt az Emberi Jogok Európai Bíróságán. Ezekben az esetekben a hatóságok megakadályozták, hogy a Tanúk éljenek a vallásszabadsághoz és a hitük megvallásához való jogukkal.

Jehova Tanúi azt kérik, hogy a kormány nekik is biztosítsa azokat a jogokat – beleértve a vallásszabadsághoz való jogot –, melyek az ország minden állampolgárát megilletik, és többé ne büntessen meg olyan mélyen vallásos embereket, mint Rasad Nyiftalijev.

^ 5. bek. Különösen a közigazgatási törvény 299.0.2 cikkelyének megsértésével vádolták őket, mely tiltja a helyi hatóságok jóváhagyása nélküli „utcai felvonulásokat, vallásos összejövetelek szervezését és vezetését, valamint más vallási szertartások megtartását”.

^ 8. bek. A rendőrség Lankaran, Lökbatan, Mingecevir, Shamkir és Zagatala városokban is tartott razziát.

^ 11. bek. A bíróság a vallásszabadságról szóló törvény 12. cikkelyére hivatkozik, mely így szól: „Bármely vallási közösség csak akkor működhet, ha törvényesen bejegyeztette magát az illetékes végrehajtó hatóságnál, s a bejegyzése után az állam vallási közösségként ismerte el.” Csakhogy a törvénynek ez a cikkelye egyházi jogi személyekre vonatkozik. Nem korlátozza azokat, akik csoportokban jönnek össze a vallásuk gyakorlása céljából. Lásd a Gyülekezési szabadság törvényének 4. cikkelyét, mely kivételként említi a „vallási szertartásokat”.