Ugrás a tartalomra

Valóban létezett Keresztelő János?

Az evangéliumokban szó esik egy Keresztelő János nevű férfiról, aki Júdeában Isten királyságáról prédikált. Vajon más források is alátámasztják, amit a Biblia ír? Nézzünk néhány példát!

  • A Biblia ezt írja: „Azokban a napokban eljött Keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában: »Bánjátok meg a bűneiteket, mert már közel van az egek királysága«” (Máté 3:1, 2). Vajon világi források is megerősítik ezt? Igen.

    Az első századi történetíró, Josephus Flavius említést tesz egy János nevű férfiról, „akit Baptistésnek neveznek” (jelentése: merítő, bemerítő, keresztelő). Josephus szerint János „a zsidókat arra oktatta, hogy tökéletességre törekedjenek, legyenek igazságosak egymás iránt, jámborak Isten iránt és csak akkor mártózzanak meg” (A zsidók története, XVIII. könyv).

  • A Biblia beszámol róla, hogy János megfeddte Heródes Antipaszt, aki Galilea és Perea területi uralkodója volt. Noha Heródes zsidónak vallotta magát, és azt állította, hogy tiszteli a mózesi törvényt, feleségül vette a féltestvére feleségét, Heródiást. János ezért ítélte el őt (Márk 6:18). Ezt a részletet nem csak a Biblia erősíti meg.

    Josephus azt írja Heródesről, hogy „forró szerelemre lobbant. . . Heródias iránt”, és „rögtön elhatározta: feleségül veszi”. Heródiás nem ellenkezett, otthagyta a férjét, és hozzáment Heródes Antipaszhoz.

  • A Biblia ezt írja: „Az emberek kimentek [Jánoshoz] Jeruzsálemből, egész Júdeából és a Jordán egész környékéről. . . .és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban” (Máté 3:5, 6).

    Josephus is említést tesz arról, hogy Jánoshoz „seregestül tódultak. . . az emberek és nagyon szívesen hallgatták”.

Egyértelmű, hogy az első századi történetíró, Josephus valós személynek tartotta Keresztelő Jánost. Nekünk sem kell kételkednünk a létezésében.