Ugrás a tartalomra

Egy ókori feljegyzés alátámasztja egy izraelita törzs letelepedési helyét

A Biblia szerint, amikor Izrael meghódította az ígéret földjét, és felosztotta azt a törzsek között, tíz nagycsalád Manassé törzséből a törzs többi részétől külön, a Jordántól nyugatra kapott földbirtokokat (Józsué 17:1–6). Létezik erre valamilyen régészeti bizonyíték?

1910-ben Szamáriában olyan cserépdarabok gyűjteményét tárták fel, melyeken héber írás szerepelt. A töredékeken, vagyis osztrakonokon, olyan feljegyzéseket találtak, melyek a fővárosba, a királyi palotába szállított luxustermékekről, például borról és kozmetikai olajokról szóltak. Összesen 102 osztrakont találtak, melyek az i. e. VIII. századból származnak, de ezek közül csak 63 olvasható teljesen. Ezen a 63 töredéken időpontok, nagycsaládok nevei, valamint a kereskedők és a vevők nevei szerepelnek.

Érdekes módon, a szamáriai osztrakonokon szereplő összes nagycsalád neve Manassé törzséhez tartozott. Az NIV Archaeological Study Bible szerint „a Biblián kívül a szamáriai osztrakonok is kapcsolatba hozzák a rajtuk lévő nevek révén Manassé nagycsaládjait azzal a területtel, ahol a Biblia szerint letelepedtek”.

Ezen a feliraton egy női név, Noé olvasható, aki Manassé leszármazottja volt

A szamáriai osztrakonok ezenkívül megerősítik azt, amit a bibliaíró Ámós írt a kor gazdag embereiről: „Serlegből isszák a bort, és a legkiválóbb olajokkal kenik magukat” (Ámós 6:1, 6). A szamáriai osztrakonok alátámasztják, hogy a Manassé törzsének tíz nagycsaládjához tartozó területre valóban szállítottak ilyen árucikkeket.