Ugrás a tartalomra

Egy ókori egyiptomi dombormű alátámaszt egy bibliai beszámolót

Ez a nyolc méter magas dombormű egy ókori egyiptomi isten, Amon templomának bejáratánál található Karnakban. A régészek szerint Sisák fáraó győzelmét ábrázolja az Egyiptomtól északkeletre lévő területek fölött, beleértve Júdát és Izrael északi királyságát.

A karnaki dombormű; a kis képen a megkötözött foglyok láthatók

A dombormű bemutatja, amint Amon több mint 150 megkötözött foglyot ad Sisáknak, vagy más néven Sesonknak. * Mindegyik fogoly egy legyőzött várost vagy népet jelent. A városok neveit rávésték az egyes foglyok testére. Számos név még most is tisztán olvasható, és jól ismert a Biblia olvasói előtt. Többek között megtalálható rajta Bét-Seán, Gibeon, Megiddó és Sunem.

A Biblia megemlíti a Júda elleni hadjáratot (1Királyok 14:25, 26). Sőt, részletesen beszámol Sisák támadásáról. Ezt olvashatjuk: „Roboám király 5. évében Sisák, Egyiptom királya fölvonult Jeruzsálem ellen. . . Sisák 1200 szekérrel, 60 000 lovassal és egy megszámlálhatatlanul nagy sereggel jött Egyiptomból. . . Elfoglalta Júda megerősített városait, és végül eljutott Jeruzsálemig” (2Krónikák 12:2–4).

A karnaki dombormű nem az egyetlen régészeti bizonyíték Sisák Izrael területén folytatott hadjáratára. Egy kőből készült emlékmű, vagy sztélé töredéke, melyet a bibliai város, Megiddó területén találtak, szintén megemlíti a Sesonk nevet.

Az, hogy a Biblia pontosan leírja Sisák Júda felett aratott győzelmét, jó példa a Biblia íróinak őszinteségére. Beszámoltak a nemzetük győzelmeiről és vereségeiről is. Az ilyen őszinteség általában nem jellemző más ókori írókra.

^ 3. bek. A Bibliában található Sisák név a héber kiejtést tükrözi.