Ugrás a tartalomra

Hogyan találhatod meg a Bibliában, amit keresel?

Hogyan találhatod meg a Bibliában, amit keresel?

A Biblia könyveinek listája *

A könyv neve

Az író(k)

Az írás befejezése

1Mózes

Mózes

i. e. 1513

2Mózes

Mózes

i. e. 1512

3Mózes

Mózes

i. e. 1512

4Mózes

Mózes

i. e. 1473

5Mózes

Mózes

i. e. 1473

Józsué

Józsué

kb. i. e. 1450

Bírák

Sámuel

kb. i. e. 1100

Ruth

Sámuel

kb. i. e. 1090

1Sámuel

Sámuel, Gád, Nátán

kb. i. e. 1078

2Sámuel

Gád, Nátán

kb. i. e. 1040

1Királyok

Jeremiás

i. e. 580

2Királyok

Jeremiás

i. e. 580

1Krónikák

Ezsdrás

kb. i. e. 460

2Krónikák

Ezsdrás

kb. i. e. 460

Ezsdrás

Ezsdrás

kb. i. e. 460

Nehémiás

Nehémiás

i. e. 443 u.

Eszter

Márdokeus

kb. i. e. 475

Jób

Mózes

kb. i. e. 1473

Zsoltárok

Dávid és mások

kb. i. e. 460

Példabeszédek

Salamon, Agur, Lemuel

kb. i. e. 717

Prédikátor

Salamon

i. e. 1000 e.

Énekek éneke

Salamon

kb. i. e. 1020

Ézsaiás

Ézsaiás

i. e. 732 u.

Jeremiás

Jeremiás

i. e. 580

Siralmak

Jeremiás

i. e. 607

Ezékiel

Ezékiel

kb. i. e. 591

Dániel

Dániel

kb. i. e. 536

Hóseás

Hóseás

i. e. 745 u.

Jóel

Jóel

kb. i. e. 820 (?)

Ámós

Ámós

kb. i. e. 804

Abdiás

Abdiás

kb. i. e. 607

Jónás

Jónás

kb. i. e. 844

Mikeás

Mikeás

i. e. 717 e.

Náhum

Náhum

i. e. 632 e.

Habakuk

Habakuk

kb. i. e. 628 (?)

Sofóniás

Sofóniás

i. e. 648 e.

Aggeus

Aggeus

i. e. 520

Zakariás

Zakariás

i. e. 518

Malakiás

Malakiás

i. e. 443 u.

Máté

Máté

kb. i. sz. 41

Márk

Márk

kb. i. sz. 60–65

Lukács

Lukács

kb. i. sz. 56–58

János

János apostol

kb. i. sz. 98

Cselekedetek

Lukács

kb. i. sz. 61

Róma

Pál

kb. i. sz. 56

1Korintusz

Pál

kb. i. sz. 55

2Korintusz

Pál

kb. i. sz. 55

Galácia

Pál

kb. i. sz. 50–52

Efézus

Pál

kb. i. sz. 60–61

Filippi

Pál

kb. i. sz. 60–61

Kolosszé

Pál

kb. i. sz. 60–61

1Tesszalonika

Pál

kb. i. sz. 50

2Tesszalonika

Pál

kb. i. sz. 51

1Timóteusz

Pál

kb. i. sz. 61–64

2Timóteusz

Pál

kb. i. sz. 65

Titusz

Pál

kb. i. sz. 61–64

Filemon

Pál

kb. i. sz. 60–61

Héberek

Pál

kb. i. sz. 61

Jakab

Jakab (Jézus testvére)

i. sz. 62 e.

1Péter

Péter

kb. i. sz. 62–64

2Péter

Péter

kb. i. sz. 64

1János

János apostol

kb. i. sz. 98

2János

János apostol

kb. i. sz. 98

3János

János apostol

kb. i. sz. 98

Júdás

Júdás (Jézus testvére)

kb. i. sz. 65

Jelenések

János apostol

kb. i. sz. 96

Megjegyzés: Némelyik könyvnél nem lehet biztosan tudni, hogy ki vagy kik írták, és mikor fejezték be. Több időpont hozzávetőleges. Rövidítések: e. = előtt; u. = után; kb. = körülbelül.

^ 2. bek. Ez a lista abban a sorrendben tünteti fel a Biblia 66 könyvét, ahogy a legtöbb bibliafordításban szerepel. Ezt a sorrendet az i. sz. IV. században rögzítették.