Ugrás a tartalomra

Vajon létezik pokol? Mit tanít erről a Biblia?

Vajon létezik pokol? Mit tanít erről a Biblia?

A Biblia válasza

 Számos bibliafordításban több helyen is előfordul a pokol szó, például az 1865-ös Káldi-fordításban (Zsoltárok 16:10; Cselekedetek 2:27 a). Sokan hisznek abban, hogy a pokol a tüzes gyötrelem helye, ahol a gonoszok bűnhődnek, ahogyan azt a cikk elején lévő illusztráció is mutatja. De valóban ezt tanítja a Biblia?

Ebben a cikkben a következőkről lesz szó:

 A pokol az örök gyötrelem helye?

 Nem. Azok az eredeti szavak, amelyeket többnyire pokolnak fordítanak (a héber „seol” és a görög „hádesz”), alapvetően a sírra utalnak, és azt a jelképes helyet vagy állapotot jelentik, ahová vagy amelybe a halottak kerülnek. A Biblia úgy beszél a sírról, mint ami a nemlét állapota.

  •   A halottak öntudatlanok, és nem éreznek fájdalmat. „Mert az alvilágban, ahová mégy, sem dolgozni, sem tervezni nem lehet, ott nincs sem tudás, sem bölcsesség” (Prédikátor 9:10, Katolikus fordítás). A pokolban, vagyis a sírban nem kiáltoznak az emberek fájdalmukban. Ellenkezőleg, a Biblia ezt mondja: „A gonoszok valljanak szégyent, némuljanak el és szálljanak sírba [„pokolba”, Káldi-fordítás, 1865]!” (Zsoltárok 31:18, Kat. [30:18, Káldi, 1865]; 115:17).

  •   Isten azt mondta, hogy a bűnösöknek meg kell halniuk, nem pedig azt, hogy a tüzes pokolban kell gyötrődniük. Az első embernek, Ádámnak kijelentette, hogy ha megszegi a törvényét, akkor meg kell halnia (1Mózes 2:17). Egyáltalán nem beszélt az örök gyötrelemről. Később, amikor Ádám bűnt követett el, Isten a következőt mondta neki: „por vagy, és a porba térsz vissza” (1Mózes 3:19). Vagyis arra utalt ezzel, hogy Ádám nem fog többé létezni. Ha Isten a tüzes pokolba akarta volna küldeni Ádámot, minden bizonnyal megemlítette volna ezt neki. Isten később sem változtatta meg azt, hogy az engedetlenségért milyen büntetés jár. Jóval Ádám bűnbeesése után a következőt íratta le a Biblia egyik írójával: „a bűnért járó fizetség a halál” (Róma 6:23). Nincs szükség további bűnhődésre, mert „aki meghalt, azt felmentették a bűne alól” (Róma 6:7).

  •   Isten már annak a gondolatától is irtózik, hogy örökké kínozza az embereket (Jeremiás 32:35). Ez ellentétben van azzal a bibliai tanítással, hogy „Isten szeretet” (1János 4:8). Ő azt szeretné, hogy az emberek szeretetből szolgálják őt, nem pedig azért, mert félnek az örökké tartó szenvedéstől (Máté 22:36–38).

  •   A jó emberek is a pokolba, az alvilágba kerülnek. Azok a Bibliák, amelyek használják a pokol szót, a hűséges emberekre is úgy utalnak, például Jákobra vagy Jóbra, mint akik oda kerültek a haláluk után (1Mózes 37:35; Jób 14:13). Jézus Krisztussal kapcsolatban is azt olvashatjuk, hogy a halála és a feltámadása között a pokolban, az alvilágban volt (Cselekedetek 2:31, 32). Nyilvánvaló hát, hogy a pokol vagy az alvilág kifejezés ezekben a Bibliákban is egyszerűen a sírra utal. b

 Mi a helyzet Jézusnak azzal a példázatával, amely a gazdag emberről és Lázárról szól?

 Ezt a történetet a Lukács 16:19–31-ben találjuk. Ez egy példázat, melynek erkölcsi tanulsága van, valamint Jézus Isten nézőpontját szerette volna megtanítani a követőivel. A történetben szereplő gazdag ember és Lázár nem valós személyek (Máté 13:34). Ha szeretnél többet megtudni erről a példázatról, olvasd el a „Ki a gazdag ember és Lázár?” című cikket.

 Vajon a pokol az Istentől való elszigeteltség állapotára utal?

 Nem. Ez a tanítás azt állítja, hogy a halottak tudatában vannak annak, hogy elszigetelődtek Istentől. Ez azonban ellentétben áll azzal, amit a Biblia tanít, vagyis hogy a halottak semmit sem tudnak (Zsoltárok 146:3, 4; Prédikátor 9:5).

 Visszatért már valaki a pokolból?

 Igen. A Biblia részletesen beszámol arról, hogy kilenc személy visszatért a sírból (amit néhány bibliafordítás pokolként ad vissza), vagyis feltámadtak. c Ha ők a haláluk után egy olyan helyen lettek volna, ahol tudatuknál vannak, akkor minden bizonnyal beszéltek volna arról, amit átéltek. Azonban egyik feltámasztott személy sem beszélt arról, hogy a halála után gyötrődött volna, vagy valami mást tapasztalt volna. Miért? Azért, mert összhangban a Biblia tanításával, öntudatlan állapotban voltak, mintha csak mélyen aludtak volna (János 11:11–14; 1Korintusz 15:3–6).

a A Cselekedetek 2:27-ben nem mindegyik bibliafordítás a „pokol” szót használja. Ehelyett többek között a következő kifejezéseket találjuk: „sír” (Károli-fordítás); „alvilág” (Káldi-Neovulgáta Bibliafordítás, Vida-fordítás); „a halál birodalma” (Biblia – Egyszerű fordítás); „a halottak birodalma” (Újfordítású Biblia).

b Lásd a „ Néhány szó a Biblia eredeti nyelvein” című részt.