Ugrás a tartalomra

Isten evolúció által hozta létre a különböző élőlényeket?

A Biblia válasza

 Nem. A Biblia egyértelműen kijelenti, hogy Isten teremtette az embereket, valamint az állatokat és a növényeket a maguk „neme” szerint a (1Mózes 1:12, 21, 25, 27; Jelenések 4:11). Az egész emberiség Ádámtól és Évától, az ősszüleinktől származik (1Mózes 3:20; 4:1). A Biblia nem támogatja azt a nézetet, hogy Isten evolúció által hozta létre a különböző élőlényeket. Ezt az elméletet teista vagy teisztikus evolúciónak is szokták nevezni. Az viszont tény, hogy a Biblia nem mond ellent annak a tudományos megfigyelésnek, hogy lehetséges a változatosság egy „nemen” belül. b

 Isten evolúció által teremtett?

 A „teista evolúció” alatt több mindent érthetnek. Az Encyclopædia Britannica szerint a kifejezés arra utal, hogy a „természetes kiválasztódás Isten egyik eszköze a természet irányítására”.

 A teista evolúció gondolata a következőket is magában foglalhatja:

  •   Minden élőlény közös ősöktől származik.

  •   Egy élőlény teljesen másfajta élőlénnyé fejlődhet. Ezt a folyamatot nevezik makroevolúciónak.

  •   Valamilyen módon Isten felelős ezekért a folyamatokért.

 Az evolúció összeegyeztethető a Bibliával?

 A teista evolúció azt sugallja, hogy a Biblia leírása a teremtésről nem teljesen pontos. Jézus viszont történelmi tényként utalt arra, ami Mózes 1. könyvében szerepel (1Mózes 1:26, 27; 2:18–24; Máté 19:4–6). A Bibliából megtudjuk, hogy mielőtt Jézus a földre jött, Istennel élt az égben, és részt vett a teremtésben (János 1:3). Vagyis az az elmélet, hogy Isten evolúció által teremtett, összeegyeztethetetlen a Biblia tanításaival.

 Mit mondhatunk arról, hogy az állatok és a növények képesek alkalmazkodni?

 A Biblia nem írja le konkrétan, hogy egy nemen belül mekkora változatosság alakulhat ki. De annak sem mond ellent, hogy a teremtett állatok és növények változhatnak, ahogy szaporodnak és alkalmazkodnak a körülményekhez. Bár némelyek szerint ilyenkor bizonyos értelemben evolúcióról beszélhetünk, nem jön létre az élőlényeknek egy új neme.

a A Bibliában a „nem” szó szerepel, amely sokkal tágabb jelentésű, mint a tudósok által használt „faj” szó. Gyakran, amit a tudósok egy új fajnak neveznek, nem más, mint egyszerűen egy változat a nemen belül, Mózes 1. könyvének szavaival élve.

b Ezt gyakran mikroevolúciónak nevezik.