Ugrás a tartalomra

Az állatok vajon a mennybe mennek?

Az állatok vajon a mennybe mennek?

A Biblia válasza

 A Biblia azt tanítja, hogy a földön élő összes teremtmény közül csak egy bizonyos számú ember fog az égbe menni (Jelenések 14:1, 3). Azért kerülnek oda, hogy királyok és papok legyenek Jézussal (Lukács 22:28–30; Jelenések 5:9, 10). Az emberek nagy többsége a földre fog feltámadni, paradicsomi körülmények közé (Zsoltárok 37:11, 29).

 A Biblia nem említi, hogy lenne egy hely az égben, ahova a háziállatok mennek, és kutyamennyországról sem beszél. Ez nem is meglepő, hiszen az állatok semmit sem tudnak tenni azért, hogy alkalmasak legyenek az égi elhívásra (Héberek 3:1). Ehhez arra lenne szükség, hogy ismeretet szerezzenek Istenről, higgyenek benne és engedelmeskedjenek neki (Máté 19:17; János 3:16; 17:3). Isten csak az embereket teremtette azzal a lehetőséggel, hogy örökké élhessenek (1Mózes 2:16, 17; 3:22, 23).

 Ahhoz, hogy valaki az égbe kerülhessen, előbb fel kell támadnia (1Korintusz 15:42). A Biblia jó néhány feltámadásról beszámol (1Királyok 17:17–24; 2Királyok 4:32–37; 13:20, 21; Lukács 7:11–15; 8:41, 42, 49–56; János 11:38–44; Cselekedetek 9:36–42; 20:7–12). De mindegyik esetben emberekről van szó, nem pedig állatokról.

 Van lelke az állatoknak?

 Nincs. A Biblia azt tanítja az állatokról és az emberekről, hogy ők maguk a lelkek (4Mózes 31:28). Az első ember, Ádám nem kapott lelket a teremtésekor, hanem ő maga lett „élő lélekké” (1Mózes 2:7, lábjegyzet). A lélek két részből áll: a „föld porából” és az élet leheletéből.

 Meghalhat a lélek?

 Igen, a Biblia azt tanítja, hogy a lelkek meghalhatnak (3Mózes 21:11, lábjegyzet; Ezékiel 18:20). Amikor az állatok és az emberek meghalnak, visszatérnek a porba (Prédikátor 3:19, 20). Más szóval megszűnnek létezni. a

 Az állatok követnek el bűnt?

 Nem. Mert mi is a bűn? Minden olyan tett, érzés vagy gondolat, amely ellentétes Isten irányadó mértékeivel. Egy teremtmény csak úgy tud bűnt elkövetni, ha képes döntést hozni erkölcsi kérdésekben. Az állatoknak nincs ilyen képességük. A viszonylag rövid életük alatt általában az ösztöneiket követik (2Péter 2:12). Végül pedig meghalnak, noha nem követtek el bűnt.

 Elfogadható, ha valaki kegyetlenül bánik az állatokkal?

 Nem. Isten hatalmat adott az embereknek az állatok fölött, de azt nem engedte meg, hogy kegyetlenkedjenek velük (1Mózes 1:28; Zsoltárok 8:6–8). Isten minden egyes állattal törődik, még a kismadarakkal is (Jónás 4:11; Máté 10:29). Megparancsolta a népének, hogy gondoskodjanak az állataikról (2Mózes 23:12; 5Mózes 25:4; Példabeszédek 12:10).

a Többet olvashatsz erről a Mit tudhatunk meg a Bibliából? című könyv 6. fejezetében.