Ugrás a tartalomra

Mi a tűz tava? Ugyanaz, mint a pokol vagy a gyehenna?

Mi a tűz tava? Ugyanaz, mint a pokol vagy a gyehenna?

A Biblia válasza

 A tűz tava az örök pusztulást jelképezi. Ugyanarra utal, amire a gyehenna, de más, mint a pokol, vagyis a sír.

Nem szó szerinti tó

 Az öt bibliaversből, mely beszél a tűz taváról, az derül ki, hogy ez egy jelképes hely, nem pedig egy szó szerinti tó (Jelenések 19:20; 20:10, 14, 15; 21:8). Miket vetnek a tűz tavába?

Az örök pusztulás jelképe

 A Biblia azt írja, hogy a tűz tava „jelenti a második halált” (Jelenések 20:14; 21:8). A Biblia először arról a halálról beszél, melyet Ádám bűne okozott. Ebből van visszaút a feltámadás által, és Isten el fogja törölni (1Korintusz 15:21, 22, 26).

A jelképes értelmű tűz tavából nincs szabadulás

 A tűz tava másféle halált jelképez. Noha a második halál is a tétlenség állapotát jelenti, abban mégis más, hogy a Biblia nem beszél arról, hogy ebből is lenne feltámadás. Például azt írja, hogy Jézusnál „vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai”, vagyis hogy neki megvan hozzá a hatalma, hogy bárkit kiszabadítson az Ádám bűne miatti halálból (Jelenések 1:18; 20:13, Károli-fordítás). Ám sem Jézusnak, sem senki másnak nincs kulcsa a tűz tavához. Ez a jelképes tó a végleges megsemmisülés örök büntetését jelképezi (2Tesszalonika 1:9).

Azonos a gyehennával, a Hinnom-völggyel

 A gyehenna (görögül geʹen·na) 12-szer fordul elő a Bibliában. Akárcsak a tűz tava, ez is az örök pusztulást szemlélteti. Noha néhány fordítás a „pokol” szóval adja vissza, a gyehenna nem ugyanaz, mint a pokol (héberül se’ólʹ, görögül haiʹdész).

A Hinnom-völgy

 A „gyehenna” szó betű szerinti jelentése: ’Hinnom-völgy’. A bibliai időkben ezt a völgyet, mely Jeruzsálemen kívül húzódott, a város lakói szemétlerakóként használták. A tűz folyamatosan égett, hogy megeméssze a hulladékot. Amit a lángok nem értek el, azt a férgek falták fel.

 Jézus a gyehenna szóval az örök pusztulásra utalt (Máté 23:33). Azt mondta, hogy a gyehennában a férgek nem pusztulnak el, és „a tűz nem oltatik el” (Márk 9:47, 48). Ezzel a Hinnom-völgyben lévő állapotokra, valamint az Ézsaiás 66:24-ben olvasható próféciára utalt, mely így szól: „Kimennek, és látni fogják azoknak az embereknek a tetemeit, akik törvényszegően viselkedtek velem szemben; mert nem pusztulnak el rajtuk a férgek, és tüzük sem alszik ki”. Jézus szemléltetése nem kínzásra, hanem teljes megsemmisülésre utal. A kukacok és a tűz tetemeket emésztenek meg, nem élő embereket.

 A Biblia egyáltalán nem ír arról, hogy a gyehennából lenne bármiféle visszatérés. A tűz tava és a tüzes gyehenna egyaránt a végleges, örök pusztulást jelképezi (Máté 18:9; Jelenések 20:14, 15; 21:8).

„Éjjel-nappal kínozni fogják őket örökkön-örökké” – Mit jelent ez?

 Ha a tűz tava a pusztulás szimbóluma, miért mondja a Biblia az Ördögre, a vadállatra és a hamis prófétára utalva, hogy „éjjel-nappal kínozni fogják őket örökkön-örökké”? (Jelenések 20:10). Vizsgáljunk meg négy bizonyítékot arra, hogy itt nem szó szerinti kínzásról van szó.

  1.   Ahhoz, hogy az Ördögöt örökké kínozzák, örökké életben kellene lennie. A Biblia azonban azt írja, hogy meg lesz semmisítve (Héberek 2:14).

  2.   Az örök élet ajándék Istentől, nem büntetés (Róma 6:23).

  3.   A vadállat és a hamis próféta jelképes értelműek, így hát nem lehet őket fizikailag kínozni.

  4.   A szövegkörnyezetből kiderül, hogy az Ördög kínzása egyenlő a végleges elpusztításával.

 A „kínoz” igével fordított szó a Bibliában arra is utalhat, hogy valakit fogva tartanak. Sok bibliafordítás például a Máté 18:34-ben a „kínzók” jelentésű görög szót a „börtönőrök” kifejezéssel adja vissza, ami jelzi a „kínoz” és a „fogva tart” szavak közötti kapcsolatot. Ehhez hasonlóan két párhuzamos beszámolóban, a Máté 8:29-ben és a Lukács 8:30, 31-ben, ugyanarra utal a „kínoz” és a „mélység” szó, mely a teljes tétlenség, a halál jelképes helye (Róma 10:7; Jelenések 20:1, 3). A Jelenések könyve tulajdonképpen számos alkalommal használja a „kínoz” szót jelképes értelemben (Jelenések 9:5; 11:10; 18:7, 10).