Ugrás a tartalomra

Mit mond a Biblia Szűz Máriáról?

Mit mond a Biblia Szűz Máriáról?

 A Biblia válasza

 A Biblia azt írja, hogy Jézus anyjának, Máriának abban az egyedülálló megtiszteltetésben volt része, hogy gyermeket szülhetett, amikor még szűz volt. Ezt a csodát a Biblia Ézsaiás könyvében jövendölte meg, a beteljesedéséről pedig mind Máté, mind pedig Lukács evangéliuma beszámolt.

 A Messiás születéséről szóló próféciát Ézsaiás jelentette ki: „A fiatal nő teherbe esik, fiút szül” (Ézsaiás 7:14). Isten arra ihlette Mátét, az evangéliumírót, hogy Ézsaiás próféciáját Jézus fogantatására alkalmazza. Miután Máté beszámolt arról, hogy Mária csoda útján teherbe esett, ezt írta: „Mindez valójában azért történt, hogy beteljesedjen az, amit Jehova mondott a prófétája által, aki így szólt: »És akkor a szűz a teherbe esik, fiút szül, és a fiúnak az Immánuel nevet adják«, ami lefordítva azt jelenti, hogy ’velünk az Isten’” (Máté 1:22, 23).

 Lukács evangéliumíró szintén beszámol arról, hogy Mária csoda útján teherbe esett. Leírta, hogy Isten elküldte Gábriel angyalt „egy szűzhöz, aki egy József nevű férfinak, Dávid leszármazottjának a jegyese volt. A szüzet pedig Máriának hívták” (Lukács 1:26, 27). Mária is megerősítette, hogy ő valóban szűz. Miután megtudta, hogy Jézusnak, a Messiásnak az anyja lesz, ezt kérdezte az angyaltól: „Hogyan lesz ez, hiszen nekem nincs nemi kapcsolatom férfival” (Lukács 1:34).

 Hogyan lehetséges a szűztől való születés?

 Mária a szent szellem, vagyis Isten tevékeny ereje által lett terhes (Máté 1:18). Az angyal ezt mondta Máriának: „Szent szellem száll rád, és a legfelségesebb Isten ereje árnyékol be téged. Ezért fogják a születendőt szentnek hívni, Isten Fiának b” (Lukács 1:35). Isten csoda útján áthelyezte fiának az életét Mária méhébe, aki így gyermeket fogant.

 Mi volt a célja a szűztől való születésnek?

 Isten ezáltal gondoskodott arról, hogy Jézus tökéletes emberként születhessen meg. Így Jézus meg tudja szabadítani az emberiséget a bűntől és a haláltól (János 3:16; Héberek 10:5). Jézus életét Isten áthelyezte Mária méhébe. Isten szent szelleme minden bizonnyal megvédte a fejlődő embriót mindenféle tökéletlenségtől (Lukács 1:35).

 Mivel Jézus tökéletes emberként született meg, olyan volt, mint Ádám a bűnbeesése előtt. A Biblia ezt jelenti ki Jézusról: „Ő nem követett el bűnt” (1Péter 2:22). Mint tökéletes ember Jézus képes volt kifizetni a váltságot, amellyel megváltotta az emberiséget a bűntől és a haláltól (1Korintusz 15:21, 22; 1Timóteusz 2:5, 6).

 Vajon Mária mindig szűz maradt?

 A Biblia nem tanítja, hogy Mária mindörökké szűz maradt volna. Sőt, arról beszél, hogy Máriának voltak más gyermekei is (Máté 12:46; Márk 6:3; Lukács 2:7; János 7:5).

A Biblia szerint Jézusnak több testvére is volt

 A „szeplőtelen fogantatás” Jézus szűztől való születése volt?

 Nem. Egy katolikus enciklopédia szerint a „szeplőtelen fogantatás” arra utal, hogy „Szűz Mária életének első pillanatától, már a fogantatásától kezdve mentes volt az eredendő bűntől. Az emberiség a bűnös emberi természetet örökli. . . Mária azonban különleges kegyben részesült, ezáltal az eredendő bűn mindenféle hatásától mentes” (New Catholic Encyclopedia). c

 Ezzel ellentétben a Biblia sehol sem tanítja, hogy Mária mentes lett volna az eredendő bűntől (Zsoltárok 51:5; Róma 5:12). Sőt, Mária maga bizonyította, hogy bűnös, amikor a mózesi törvénnyel összhangban tisztulási áldozatot ajánlott fel a templomban (3Mózes 12:2–8; Lukács 2:21–24). Az előbb említett enciklopédia egyébként megjegyzi: „A Szentírás nem tanítja nyíltan Mária szeplőtelen fogantatását. . . [ezt] az Egyház tanítja.”

 Hogyan gondolkodjunk Máriáról?

 Mária nagyszerű példa számunkra a hitben, az engedelmességben, az alázatban és az Isten iránt érzett mély szeretetében. Azok közé a hűségesek közé tartozik, akiknek a példáját követnünk kell (Héberek 6:12).

 Jóllehet Mária Jézus anyja lehetett, a Biblia nem tanítja, hogy imádnunk kellene őt, vagy imádkoznunk kellene hozzá. Jézus nem részesítette az anyját semmilyen különleges tiszteletben, és a tanítványainak sem mondta, hogy tegyenek így. Ráadásul az evangéliumokon kívül csupán a Cselekedetek könyve említi meg Máriát egyetlenegyszer, de az úgynevezett Újszövetség ezt követő 22 könyve egyáltalán nem beszél róla (Cselekedetek 1:14).

 A Szentírás nem támogatja azt a nézetet, hogy Mária kiemelt figyelmet kapott volna az első századi keresztényektől, és arról sincs szó, hogy imádták volna. A Biblia azt tanítja, hogy a keresztények egyedül Istent imádhatják (Máté 4:10).

a Az Ézsaiás próféciájában szereplő ʽal·máʹ héber szó jelentése ’fiatal nő’, és szűzre vagy nem szűzre egyaránt használható. Isten ihletésére azonban Máté az ennél konkrétabb görög szót, a par·theʹnoszt használta, melynek jelentése ’szűz’.

b Sokan ellenzik az „Isten Fia” kifejezés használatát, mert szerintük ez arra utal, hogy Istennek szexuális kapcsolata volt egy nővel. A Biblia azonban ezt az elképzelést nem tanítja. Azért hívja Jézust Isten Fiának vagy az egész teremtés elsőszülöttjének, mert ő volt az egyetlen, akit Isten közvetlenül teremtett (Kolosszé 1:13–15). A Biblia Ádámra, az első emberre is úgy utal, mint aki „Isten fia” (Lukács 3:38). Azért utal rá így, mert Ádámot Isten teremtette.

c Második kiadás, 7. kötet, 331. oldal.