Ugrás a tartalomra

Mit jelentenek a számok a Bibliában? Mi a helyzet a számmisztikával?

Mit jelentenek a számok a Bibliában? Mi a helyzet a számmisztikával?

A Biblia válasza

 A Bibliában a számokat gyakran szó szerint kell érteni, ám az is előfordul, hogy jelképes értelmük van. Hogy egy bizonyos szám jelképes-e, az általában a szövegkörnyezetből derül ki. Nézzünk most néhány példát arra, hogy milyen jelképes értelme lehet egy-egy számnak.

  •   1 Ez a szám az egységre utal. Például amikor Jézus a követőiért imádkozott, ezt kérte Istentől: „mindnyájan egyek legyenek, mint ahogy te, Atyám, egységben vagy velem, és én egységben vagyok veled” (János 17:21; Máté 19:6).

  •   2 Egy jogi ügyben két tanúval kell igazolni a tényeket (5Mózes 17:6). Ehhez hasonlóan egy látomás vagy egy kijelentés megismétlése megerősíti, hogy a szóban forgó dolog biztos és igaz. Például amikor József megfejtette a fáraó álmát, ezt mondta: „hogy a fáraó álma megismétlődött, vagyis kétszer volt, az azt jelenti, hogy az igaz Isten mindezt szilárdan elhatározta” (1Mózes 41:32). A próféciákban a két szarv kettős uralmat szemléltethet, például a méd–perzsa birodalmat, ahogyan az Dániel prófétának fel is lett tárva (Dániel 8:20, 21; Jelenések 13:11).

  •   3 Ahogyan három tanú szava egyértelműen bizonyítja az igazságot, a háromszoros ismétlés nagyobb hangsúlyt ad valaminek, vagy kiemeli a megbízhatóságát (Ezékiel 21:27; Cselekedetek 10:9–16; Jelenések 4:8; 8:13).

  •   4 Ez a szám a teljességet jelképezheti valaminek a formája vagy a működése tekintetében. Példa erre az, amikor a Biblia a föld négy sarkát említi (Jelenések 7:1; 21:16; Ézsaiás 11:12).

  •   6 A hat eggyel kevesebb, mint a hét, mely gyakran a teljességet jelképezi. Éppen ezért a hatos szám valaminek a hiányos, tökéletlen voltát szemlélteti, vagy olyasmit, ami Isten ellenségeivel kapcsolatos (1Krónikák 20:6; Dániel 3:1; Jelenések 13:18).

  •   7 Ez a szám gyakran a teljességre utal. Például az izraelitáknak Isten azt parancsolta, hogy hét egymást követő napon kerüljék meg Jerikót, a hetedik napon pedig hétszer tegyék meg ezt (Józsué 6:15). A Bibliában sok más példát is találhatunk arra, amikor a hetes szám a teljesség gondolatát hordozza (3Mózes 4:6; 25:8; 26:18; Zsoltárok 119:164; Jelenések 1:20; 13:1; 17:10). Jézus azt mondta Péternek, hogy „nemhogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is” meg kell bocsátania a testvérének. Ezzel arra utalt, hogy mindig meg kell bocsátani (Máté 18:21, 22).

  •   10 Ez a szám valaminek a teljességére vagy összességére utal (2Mózes 34:28; Lukács 19:13; Jelenések 2:10).

  •   12 A tizenkettes szám egy teljes, Isten által létrehozott elrendezésre utal. Például a János apostolnak adott égi látomásban szerepelt egy város, melynek „tizenkét alapköve is volt, rajtuk a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve” (Jelenések 21:14; 1Mózes 49:28). A tizenkettes szám többszörösei ugyanerre utalnak (Jelenések 4:4; 7:4–8).

  •   40 A negyvenes számhoz többször is az ítélet vagy a büntetés időszaka társul (1Mózes 7:4; Ezékiel 29:11, 12).

Számmisztika és gemátria

 Azt, hogy a Bibliában bizonyos számoknak jelképes értelmük van, nem szabad összekeverni a számmisztikával, mely okkult jelentést tulajdonít egyes számoknak, azok kombinációjának vagy összegének. A zsidó kabbala hívei a gemátriának nevezett módszerrel elemzik a Héber iratokat. Ennek a módszernek az a lényege, hogy rejtett kódokat keresnek a szövegben úgy, hogy a betűket számokkal helyettesítik be. A számmisztika a jóslás egyik formája, melyet Isten elítél (5Mózes 18:10–12).