Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Jehova Tanúi

magyar

Mit jelképez a skarlátszínű vadállat a Jelenések 17. fejezetében?

Mit jelképez a skarlátszínű vadállat a Jelenések 17. fejezetében?

A Biblia válasza

A Jelenések 17. fejezetében szereplő skarlátszínű vadállat egy olyan szervezet jelképe, melynek célja, hogy egyesítse és képviselje a világ nemzeteit. Először a Népszövetség nevet viselte, ma pedig ez az Egyesült Nemzetek Szervezete.

Hogyan lehet azonosítani a skarlátszínű vadállatot?

 1. Politikai szervezet. A skarlátszínű vadállatnak hét feje van, ami „hét hegyet” jelent, azaz hét királyt, vagyis uralkodói hatalmat (Jelenések 17:9, 10). A hegyek és vadállatok a Bibliában gyakran kormányzatokat jelképeznek (Jeremiás 51:24, 25; Dániel 2:44, 45; 7:17, 23).

 2. A világot behálózó politikai rendszer hasonmása. A skarlátszínű vadállat hasonlít a Jelenések 13. fejezetében szereplő hétfejű vadállatra, mely az egész világot behálózó politikai rendszert jelképezi. Mindkét vadállatnak hét feje, tíz szarva van, és mindkettőn káromló nevek vannak (Jelenések 13:1; 17:3). Ez a hasonlóság túlságosan is szembetűnő ahhoz, hogy csupán véletlen legyen. A skarlátszínű vadállat az egész világot behálózó politikai rendszer képmása, más szóval hasonmása (Jelenések 13:15).

 3. A hatalmát másoktól kapja. A skarlátszínű vadállat más hatalmakból „származik”, a létezését nekik köszönheti (Jelenések 17:11, 17).

 4. Kötődik a vallásokhoz. Abból, hogy Nagy Babilon, vagyis az összes hamis vallás, a skarlátszínű vadállaton ül, látszik, hogy a vadállatot befolyásolják a vallások (Jelenések 17:3–5).

 5. Szégyent hoz Istenre. A vadállat „tele [van] káromló nevekkel” (Jelenések 17:3–5).

 6. Egy ideig tétlen. A skarlátszínű vadállat egy időre a mélységbe * kerül, vagyis tétlen lesz, de utána újra feltűnik (Jelenések 17:8).

A prófécia beteljesedése

Vizsgáld meg, hogyan illik rá az Egyesült Nemzetek Szervezetére, valamint annak elődjére, a Népszövetségre, a skarlátszínű vadállatról szóló bibliai prófécia!

 1. Politikai szervezet. Az Egyesült Nemzetek Szervezete támogatja a globális politikai rendszert, hiszen „a Szervezet valamennyi tag szuverén egyenlőségének elvén alapszik”. *

 2. A világot behálózó politikai rendszer hasonmása. 2011-ben az Egyesült Nemzetek Szervezete felvette a 193. tagállamát. Állítása szerint így a világ nemzeteinek jelentős részét képviseli.

 3. A hatalmát másoktól kapja. Az Egyesült Nemzetek Szervezete a tagállamainak köszönheti a létezését, és csupán annyi befolyása vagy hatalma van, amennyivel felruházzák azok, akik létrehozták.

 4. Kötődik a vallásokhoz. A Népszövetség és az Egyesült Nemzetek Szervezete is folyamatosan élvezi a vallások támogatását. *

 5. Szégyent hoz Istenre. Az Egyesült Nemzetek Szervezetét azért hozták létre, hogy „fenntartsa a nemzetközi békét és biztonságot”. * Nemes célkitűzésnek tűnhet, de az ENSZ valójában pont szégyent hoz Istenre azzal, hogy azt állítja, valóra váltja azt, amiről Isten kijelentette, hogy a királysága fogja megvalósítani (Zsoltárok 46:9; Dániel 2:44).

 6. Egy ideig tétlen. A Népszövetséget nem sokkal az I. világháború után hozták létre, hogy fenntartsa a békét, de nem tudta megakadályozni a nemzetközi összetűzéseket. 1939-ben, amikor kitört a II. világháború, megszűnt létezni. Miután 1945-ben véget ért a II. világháború, megalakult az Egyesült Nemzetek Szervezete. A célja, módszere és felépítése szinte megegyezik a Népszövetségével.

^ 10. bek. A mélységnek fordított görög szó az Ógörög–magyar szótár szerint feneketlen mélységet jelent. A teljes tétlenség vagy bezártság helyére, illetve állapotára utal.

^ 13. bek. Lásd Az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 2. cikkét.

^ 16. bek. Például 1918-ban több protestáns felekezet is képviseltette magát egy tanácskozáson Amerikában, és a következőket jelentette ki a Népszövetségről: „Isten királyságának politikai kifejeződése itt a földön”. 1965-ben buddhisták, katolikusok, keleti ortodoxok, hinduk, muszlimok, protestánsok és zsidók gyűltek össze San Franciscóban, hogy a támogatásukról biztosítsák az Egyesült Nemzetek Szervezetét, valamint imádkozzanak érte. 1979-ben II. János Pál pápa azt a reményét fejezte ki, hogy „az Egyesült Nemzetek Szervezete mindig megmarad a béke és az igazságosság legfőbb fórumának”.

^ 17. bek. Lásd Az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 1. cikkét.

Lásd még

GYAKORI KÉRDÉSEK

Miért semlegesek Jehova Tanúi politikailag?

Vajon veszélyeztetik ezzel az országuk biztonságát?

ŐRTORONY

Lesz olyan idő, amikor az egész világ felett egyetlen kormányzat fog uralkodni?

Képzeld csak el, milyen békét és biztonságot tudna teremteni egy egész világra kiterjedő kormányzat. Isten megígérte, hogy létre fog hozni egy ilyen uralmat. Miért bízhatunk ebben az ígéretben? Ki lenne a legjobb uralkodó?