Ugrás a tartalomra

Mit jelképez a skarlátszínű vadállat a Jelenések 17. fejezetében?

Mit jelképez a skarlátszínű vadállat a Jelenések 17. fejezetében?

A Biblia válasza

 A Jelenések 17. fejezetében szereplő skarlátszínű vadállat egy olyan szervezet jelképe, melynek célja, hogy egyesítse és képviselje a világ nemzeteit. Először a Népszövetség nevet viselte, ma pedig ez az Egyesült Nemzetek Szervezete.

Hogyan lehet azonosítani a skarlátszínű vadállatot?

 1.   Politikai szervezet. A skarlátszínű vadállatnak hét feje van, ami „hét hegyet” jelent, azaz hét királyt, vagyis uralkodói hatalmat (Jelenések 17:9, 10). A hegyek és vadállatok a Bibliában gyakran kormányzatokat jelképeznek (Jeremiás 51:24, 25; Dániel 2:44, 45; 7:17, 23).

 2.   A világot behálózó politikai rendszer hasonmása. A skarlátszínű vadállat hasonlít a Jelenések 13. fejezetében szereplő hétfejű vadállatra, mely az egész világot behálózó politikai rendszert jelképezi. Mindkét vadállatnak hét feje, tíz szarva van, és mindkettőn káromló nevek vannak (Jelenések 13:1; 17:3). Ez a hasonlóság túlságosan is szembetűnő ahhoz, hogy csupán véletlen legyen. A skarlátszínű vadállat az egész világot behálózó politikai rendszer képmása, más szóval hasonmása (Jelenések 13:15).

 3.   A hatalmát másoktól kapja. A skarlátszínű vadállat más hatalmakból „származik”, a létezését nekik köszönheti (Jelenések 17:11, 17).

 4.   Kötődik a vallásokhoz. Abból, hogy Nagy Babilon, vagyis az összes hamis vallás, a skarlátszínű vadállaton ül, látszik, hogy a vadállatot befolyásolják a vallások (Jelenések 17:3–5).

 5.   Szégyent hoz Istenre. A vadállat „tele [van] káromló nevekkel” (Jelenések 17:3–5).

 6.   Egy ideig tétlen. A skarlátszínű vadállat egy időre a mélységbe a kerül, vagyis tétlen lesz, de utána újra feltűnik (Jelenések 17:8).

A prófécia beteljesedése

 Vizsgáld meg, hogyan illik rá az Egyesült Nemzetek Szervezetére, valamint annak elődjére, a Népszövetségre, a skarlátszínű vadállatról szóló bibliai prófécia!

 1.   Politikai szervezet. Az Egyesült Nemzetek Szervezete támogatja a globális politikai rendszert, hiszen „a Szervezet valamennyi tag szuverén egyenlőségének elvén alapszik”. b

 2.   A világot behálózó politikai rendszer hasonmása. 2011-ben az Egyesült Nemzetek Szervezete felvette a 193. tagállamát. Állítása szerint így a világ nemzeteinek jelentős részét képviseli.

 3.   A hatalmát másoktól kapja. Az Egyesült Nemzetek Szervezete a tagállamainak köszönheti a létezését, és csupán annyi befolyása vagy hatalma van, amennyivel felruházzák azok, akik létrehozták.

 4.   Kötődik a vallásokhoz. A Népszövetség és az Egyesült Nemzetek Szervezete is folyamatosan élvezi a vallások támogatását. c

 5.   Szégyent hoz Istenre. Az Egyesült Nemzetek Szervezetét azért hozták létre, hogy „fenntartsa a nemzetközi békét és biztonságot”. d Nemes célkitűzésnek tűnhet, de az ENSZ valójában pont szégyent hoz Istenre azzal, hogy azt állítja, valóra váltja azt, amiről Isten kijelentette, hogy a királysága fogja megvalósítani (Zsoltárok 46:9; Dániel 2:44).

 6.   Egy ideig tétlen. A Népszövetséget nem sokkal az I. világháború után hozták létre, hogy fenntartsa a békét, de nem tudta megakadályozni a nemzetközi összetűzéseket. 1939-ben, amikor kitört a II. világháború, megszűnt létezni. Miután 1945-ben véget ért a II. világháború, megalakult az Egyesült Nemzetek Szervezete. A célja, módszere és felépítése szinte megegyezik a Népszövetségével.

a A mélységnek fordított görög szó az Ógörög–magyar szótár szerint feneketlen mélységet jelent. A teljes tétlenség vagy bezártság helyére, illetve állapotára utal.

b Lásd Az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 2. cikkét.

c Például 1918-ban több protestáns felekezet is képviseltette magát egy tanácskozáson Amerikában, és a következőket jelentette ki a Népszövetségről: „Isten királyságának politikai kifejeződése itt a földön”. 1965-ben buddhisták, katolikusok, keleti ortodoxok, hinduk, muszlimok, protestánsok és zsidók gyűltek össze San Franciscóban, hogy a támogatásukról biztosítsák az Egyesült Nemzetek Szervezetét, valamint imádkozzanak érte. 1979-ben II. János Pál pápa azt a reményét fejezte ki, hogy „az Egyesült Nemzetek Szervezete mindig megmarad a béke és az igazságosság legfőbb fórumának”.

d Lásd Az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 1. cikkét.