Ugrás a tartalomra

Mi adhat okot a reményre?

Mi adhat okot a reményre?

A Biblia válasza

 A Biblia szerint Isten „jövőt és reménységet” a akar adni nekünk (Jeremiás 29:11). Mi több, azért íratta le számunkra a Bibliát, hogy „az Írásokból származó vigasztalás által reménységünk legyen” (Róma 15:4). Ahogy látni fogjuk, a Biblia bölcs tanácsai segítenek abban, hogy reménytelibben és pozitívabban éljük meg a mindennapokat, a benne található ígéretek pedig egy csodálatos jövőről szólnak, ami szintén okot ad a reményre.

Miről lesz szó ebben a cikkben?

 Hogyan segít a Biblia, hogy pozitívak legyünk?

 A Bibliában található gyakorlatias tanácsok jobbá teszik az életünket, így segítenek abban, hogy pozitívabban lássuk a dolgokat. Vizsgáljunk meg néhány példát erre.

  •   Engedd, hogy a Biblia vezessen.Zsoltárok 119:105 ezt írja: „Lámpás a te szavad, mely irányítja lépteimet, és fény, mely megvilágítja ösvényemet.” Egy erős fény megvilágítja, ami közvetlenül előttünk van, ugyanakkor segít, hogy messzebbre is lássunk. Ehhez hasonlóan a Biblia bölcs alapelvei segítenek abban, hogy sikeresen megbirkózzunk a mindennapi problémákkal. Ennek köszönhetően minden napnak pozitívan kezdhetünk neki. A Biblia tanításai erőt öntenek belénk, és megvidámítják a szívünket (Zsoltárok 19:7, 8). Továbbá a Biblia rávilágít, hogy milyen csodálatos szándéka van Istennek az emberiséggel és a földdel kapcsolatban. Ez a remény tartós örömet és megelégedettséget ad nekünk.

  •   Hagyd, hogy segítsenek mások. Amikor reménytelennek tűnik a helyzetünk, talán szívesebben vonulunk vissza és vagyunk egyedül. A Biblia viszont azt írja, hogy ez nem bölcs dolog, mivel ostoba döntésekhez és tettekhez vezethet (Példabeszédek 18:1). A barátaink és a családtagjaink segíthetnek abban, hogy ne veszítsük el az egyensúlyunkat. Talán van valamilyen hasznos javaslatuk, amit ha megfogadunk, felülkerekedhetünk egy nehéz helyzeten (Példabeszédek 11:14). De ha mást nem is tudnak tenni, megvigasztalnak, és mosolyt csalnak az arcunkra, hogy legyen erőnk kitartani, míg jobbra nem fordulnak a dolgok (Példabeszédek 12:25).

  •   Imádkozz Istenhez. A Biblia kijelenti: „Vesd a terhed Jehovára, és ő fenntart téged. Sosem engedi, hogy elbukjon az igazságos” (Zsoltárok 55:22). b Nemhiába nevezi a Biblia Jehovát a reménységet adó Istennek (Róma 15:13). Minden aggodalmadat elmondhatod neki imában, és biztos lehetsz benne, hogy ő törődik veled (1Péter 5:7). Sőt, a Biblia még ezt is írja: „Megszilárdít, erőssé tesz, és biztos alapokra helyez benneteket” (1Péter 5:10).

  •   A próbák közepette se veszítsd el a reményt. A Biblia ezt ígéri: „aki hallgat [Istenre], biztonságban lakik majd, és nyugalma lesz, nem retteg a bajtól” (Példabeszédek 1:33). Amikor egy ausztrál nőnek, Margaretnek egy ciklon miatt szinte mindene odaveszett, nem esett kétségbe. Az esetből egy fontos tanulságot szűrt le: az anyagi javakat egyik pillanatról a másikra el lehet veszíteni. Ezt követően még eltökéltebb volt abban, hogy az igazán fontos dolgokra fog összpontosítani: a családjára, a barátaira, az Istennel ápolt kapcsolatára és a Bibliában található reménységére (Zsoltárok 37:34; Jakab 4:8).

 Milyen reményt tár a Biblia az emberek elé?

 A Biblia ígérete szerint egy ragyogó jövő vár az emberiségre és a földre. És ez nemsokára meg fog valósulni. Valójában azok a problémák, melyekkel az emberek napjainkban szembenéznek, arra utalnak, hogy ennek a világnak az utolsó napjaiban élünk (2Timóteusz 3:1–5). Hamarosan Isten kézbe veszi a dolgokat, és véget vet az igazságtalanságnak és a szenvedésnek. Ezt egy világkormányzat által fogja megvalósítani, melyet a Biblia Isten királyságának nevez (Dániel 2:44; Jelenések 11:15). Jézus erre az égi kormányzatra gondolt, amikor ezt mondta a mintaimában: „Jöjjön el a királyságod. Legyen meg az akaratod... a földön is” (Máté 6:9, 10).

 A Bibliából egyértelműen kiderül, hogy mi Isten szándéka az emberiséggel. Nézzünk meg néhány problémát, melyet Isten királysága meg fog szüntetni:

  •   Nem lesz többé éhezés. „A föld megadja termését” (Zsoltárok 67:6).

  •   Nem lesz többé betegség. „Egyetlen lakos sem mondja majd: »Beteg vagyok«” (Ézsaiás 33:24).

  •   Nem lesz többé halál. Isten „letöröl minden könnyet [az emberek szeméről], és nem lesz többé halál, sem kesergés, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. A korábbi dolgok elmúltak” (Jelenések 21:3, 4).

a Reménykedni valamiben azt jelenti, hogy bízunk abban, hogy amire vágyunk, megvalósul. Reménynek nevezhetjük azt is, amire nagyon várunk, vagyis a reményünk tárgyát.

b A Biblia szerint Isten neve Jehova (Zsoltárok 83:18).