Ugrás a tartalomra

Nők a Bibliában – Milyen tanulságokat vonhatunk le a példájukból?

Nők a Bibliában – Milyen tanulságokat vonhatunk le a példájukból?

A Biblia válasza

 A Bibliában sok olyan nő szerepel, akinek a példájából fontos tanulságokat vonhatunk le (Róma 15:4; 2Timóteusz 3:16, 17). Ez a cikk röviden bemutatja néhányukat. Olvasni fogunk olyanokról, akik követésre méltó dolgokat tettek, és olyanokról is, akik intő példák számunkra (1Korintusz 10:11; Héberek 6:12).

  Abigail

 Ki volt ő? Egy gazdag férfinak, Nábálnak a felesége. A férje durva és nyers ember volt, Abigail azonban értelmes, alázatos, gyönyörű és istenfélő asszony (1Sámuel 25:3).

 Mit tudunk róla? Abigail egy feszült helyzetben bölcsen járt el, és ezzel megakadályozott egy tragédiát. Dávid, Izrael jövőbeli királya egy ideig Abigail és Nábál otthonától nem messze keresett menedéket. Ez idő alatt az embereivel védelmezte Nábál juhait a rablóktól. De amikor Dávid küldöttei élelmet kértek Nábáltól, ő arcátlanul elzavarta őket. Dávid rettentő dühös lett. Az embereivel elindult, hogy megölje Nábált és az összes férfit a háznépéből (1Sámuel 25:10–12, 22).

 Amikor Abigail meghallotta, mit tett a férje, nem tétovázott, azonnal élelmet küldött a szolgáival Dávidnak és az embereinek. Ő pedig utánuk ment, és Dávid bocsánatáért esedezett (1Sámuel 25:14–19, 24–31). Bőkezű ajándéka, alázatos viselkedése és bölcs tanácsa elgondolkodtatta Dávidot. Dávid felismerte, hogy Jehova Abigailt használta fel arra, hogy megakadályozza a tragédiát (1Sámuel 25:32, 33). Nem sokkal ezután Nábál meghalt, és Abigail Dávid felesége lett (1Sámuel 25:37–41).

 Milyen tanulságot vonhatunk le a példájából? Bár Abigail gyönyörű volt és gazdag, nem tartotta magát nagyra. A béke érdekében még arra is kész volt, hogy bocsánatot kérjen valamiért, amit nem ő követett el. Még ebben a feszült helyzetben is nyugodt és tapintatos maradt, ugyanakkor bátran és bölcsen cselekedett.

  Anna

 Ki volt ő? Elkána felesége és Sámuel édesanyja. Sámuel Izrael egyik kiemelkedő prófétája lett (1Sámuel 1:1, 2, 4–7).

 Mit tudunk róla? Amikor még nem volt gyermeke, Istenhez fordult vigaszért. Elkánának két felesége volt. A másik feleségének, Peninnának voltak gyermekei, Anna azonban sokáig meddő maradt. Peninna szívtelenül gúnyolta őt, de Anna Istenhez fordult vigaszért, és fogadalmat tett neki. Megígérte, hogy ha születik egy fia, akkor Isten szolgálatára ajánlja, és elviszi a hajlékhoz, mely egy hordozható, imádatra használt sátor volt (1Sámuel 1:11).

 Isten meghallgatta Anna imáját, és megszületett Sámuel. Anna megtartotta az ígéretét, és amikor Sámuel még kicsi volt, elvitte a hajlékhoz (1Sámuel 1:27, 28). Évről évre készített egy ujjatlan köpenyt, és elvitte neki. Isten áldásának köszönhetően Annának idővel még öt gyermeke született, három fiú és két lány (1Sámuel 2:18–21).

 Milyen tanulságot vonhatunk le a példájából? A szívből jövő imái segítettek neki kiállni a próbáit. Az 1Sámuel 2:1–10-ben feljegyzett hálaadó imája megmutatja, hogy milyen erős volt az Istenbe vetett hite.

  A sulami lány

 Ki volt ő? Egy gyönyörű, vidéki lány, aki az Énekek éneke című bibliai könyv főszereplője. A valódi neve nincs benne a Bibliában.

 Mit tudunk róla? Ez a hajadon lány végig hűséges maradt a szerelméhez, aki egy pásztorfiú volt (Énekek éneke 2:16). Rendkívüli szépsége nem kerülte el a gazdag Salamon király figyelmét. A király próbálta meghódítani a lányt (Énekek éneke 7:6). Noha mások rá akarták beszélni a sulami lányt, hogy Salamont válassza, ő ellenállt. Az egyszerű pásztorfiút szerette, és hűséges maradt hozzá (Énekek éneke 3:5; 7:10; 8:6).

 Milyen tanulságot vonhatunk le a példájából? Bár gyönyörű volt, és nagy figyelmet kapott, szerény maradt. Nem hagyta magát befolyásolni, és nem szédítette meg sem a gazdagság, sem a hírnév. Hű maradt a pásztorfiúhoz, és megőrizte az erkölcsi tisztaságát.

  Debóra

 Ki volt ő? Egy prófétanő, akit Jehova azzal bízott meg, hogy mondja el a népének, az izraelitáknak az üzeneteit. Isten azzal is megbízta, hogy ítélkezzen a nép felett (Bírák 4:4, 5).

 Mit tudunk róla? Bátran támogatta Jehova imádóit. Jehova utasítására megbízta Bárákot, hogy vonuljon fel az izraelita sereggel a kánaánita elnyomók ellen (Bírák 4:6, 7). Amikor Bárák arra kérte Debórát, hogy tartson vele, a prófétanő nem ijedt meg, hanem eleget tett a kérésnek (Bírák 4:8, 9).

 Miután Jehova fényes győzelemre segítette az izraelitákat, Debóra és Bárák egy éneket énekelt, melyet részben Debóra írt. Ebben Jáhelnek, egy másik bátor nőnek a tettét is megemlítette (Bírák 5. fejezet).

 Milyen tanulságot vonhatunk le a példájából? Bátor és önfeláldozó volt. Arra ösztönzött másokat, hogy azt tegyék, amit Isten elvár tőlük, és amikor így tettek, őszintén megdicsérte őket.

  Delila

 Ki volt ő? Egy nő, akibe Izrael egyik bírája, Sámson beleszeretett (Bírák 16:4, 5).

 Mit tudunk róla? Pénzt fogadott el a filiszteusoktól azért, hogy elárulja nekik Sámsont. Isten azt a feladatot adta Sámsonnak, hogy szabadítsa ki a népét a filiszteusok kezéből. Sámsonnak emberfeletti ereje volt, és az ellenségei nem tudták legyőzni (Bírák 13:5). Ezért Delilához fordultak segítségért.

 A filiszteusok megvesztegették Delilát, pénzt adtak neki, hogy derítse ki Sámson erejének a titkát. Delila többszöri próbálkozás után végül sikerrel járt (Bírák 16:15–17). Elmondta a titkot a filiszteusoknak, akik ezután elfogták és börtönbe vetették Sámsont (Bírák 16:18–21).

 Milyen tanulságot vonhatunk le a példájából? Ő egy intő példa számunkra. Annyira kapzsi és önző volt, hogy álnokul elárulta Jehova Isten szolgáját.

  Eszter

 Ki volt ő? Egy zsidó lány, akit Ahasvérus, a perzsa király feleségül vett.

 Mit tudunk róla? Eszter királyné arra használta a befolyását, hogy megakadályozza a népe kiirtását. Tudomást szerzett arról, hogy hoztak egy rendeletet, mely szerint minden zsidót meg fognak ölni a Perzsa Birodalomban egy kitűzött napon. A rendeletet Hámánnak, a legfőbb miniszternek a javaslatára hozták (Eszter 3:13–15; 4:1, 5). Eszter az életét kockáztatva elmondta a férjének, Ahasvérus királynak, hogy mi lesz a következménye annak, ha végrehajtják a rendeletet. Mindebben az unokabátyja, Márdokeus volt a segítségére (Eszter 4:10–16; 7:1–10). Ezután Ahasvérus felhatalmazta Esztert és Márdokeust, hogy egy új rendeletet hozzanak, mely megengedte a zsidóknak, hogy megvédjék magukat. A zsidók elsöprő győzelmet arattak az ellenségeiken (Eszter 8:5–11; 9:16, 17).

 Milyen tanulságot vonhatunk le a példájából? Eszter királyné a bátorság, az alázat és a szerénység kimagasló példája (Zsoltárok 31:24; Filippi 2:3). Bár gyönyörű volt, és nagyon befolyásos pozíciót töltött be, mégsem vált büszkévé, hanem alázatosan másoktól kért tanácsot. A férjével tapintatosan, tisztelettel, ugyanakkor bátran beszélt. Amikor a zsidók élete veszélybe került, ő félelmet nem ismerve vállalta a származását.

  Éva

 Ki volt ő? Az első nő. Ő az első nő, akiről a Biblia említést tesz.

 Mit tudunk róla? Nem engedelmeskedett Isten egyértelmű parancsának. Férjéhez, Ádámhoz hasonlóan ő is tökéletes volt, szabad akaratot kapott, és megvolt a képessége ahhoz, hogy olyan Istennek tetsző tulajdonságokat fejlesszen ki, mint a szeretet és a bölcsesség (1Mózes 1:27). Éva tudott Isten azon parancsáról, hogy ha esznek egy bizonyos fa gyümölcséből, akkor meg kell halniuk. Sátán azonban félrevezette őt, és elhitte, hogy nem fog meghalni, sőt azt gondolta, hogy jobb élete lesz, ha nem engedelmeskedik Istennek. Ezért evett a gyümölcsből, és később a férjét is rávette, hogy egyen (1Mózes 3:1–6; 1Timóteusz 2:14).

 Milyen tanulságot vonhatunk le a példájából? A példája megmutatja, milyen veszélyes helytelen vágyakat táplálni. Isten figyelmeztetése ellenére olyasmire vágyott, ami nem illette meg (1Mózes 3:6; 1János 2:16).

  Jáhel

 Ki volt ő? Hévernek, egy nem izraelita származású férfinak a felesége. Jáhel bátran Isten népének az oldalára állt.

 Mit tudunk róla? Amikor Sisera, a kánaánita sereg vezére elvesztette az izraelitákkal vívott csatát, Jáhelék táborában keresett menedéket. Jáhel ekkor határozottan cselekedett. Behívta őt a sátrába, hogy megpihenjen egy kicsit, de amikor Sisera elaludt, megölte őt (Bírák 4:17–21).

 Jáhel ezzel beteljesített egy próféciát, melyet Debóra mondott: „Jehova egy nő által győzi le Siserát” (Bírák 4:9). A tettéért így dicsérték: „Felettébb áldott az asszonyok közt” (Bírák 5:24).

 Milyen tanulságot vonhatunk le a példájából? Jáhel nem habozott, bátran cselekedett. A története bizonyítja, hogy Isten képes úgy alakítani az eseményeket, hogy a próféciák beteljesedjenek.

  Jezabel

 Ki volt ő? Az izraelita Aháb király felesége. Jezabel nem volt izraelita. Nem Jehovát imádta, hanem a kánaániták istenét, Baált.

 Mit tudunk róla? Jezabel királyné hatalmaskodó, könyörtelen és kegyetlen volt. Támogatta Baál imádatát és az ahhoz kapcsolódó szexuális erkölcstelenséget, és igyekezett felszámolni Jehova, az igaz Isten imádatát (1Királyok 18:4, 13; 19:1–3).

 Hogy elérje, amit akar, a hazugságtól és a gyilkosságtól sem riadt vissza (1Királyok 21:8–16). Jezabelt végül meggyilkolták, és még csak el sem temették, ahogy azt Isten előre megmondta (1Királyok 21:23; 2Királyok 9:10, 32–37).

 Milyen tanulságot vonhatunk le a példájából? Jezabel elrettentő példa. Annyira gerinctelen és gátlástalan volt, hogy a neve ma egyet jelent egy könnyűvérű, züllött, erkölcstelen nővel.

  Lea

 Ki volt ő? Jákob patriarcha első felesége. A húga, Ráhel volt Jákob másik felesége (1Mózes 29:20–29).

 Mit tudunk róla? Hat fiút szült Jákobnak (Ruth 4:11). Jákob Ráhelt akarta feleségül venni, nem Leát. De Lábán, a lányok apja becsapta Jákobot, és Leát adta hozzá Ráhel helyett. Amikor Jákob rájött erre, kérdőre vonta Lábánt. Lábán úgy érvelt, hogy náluk nem szokás a fiatalabb lányt előbb férjhez adni. Egy héttel később Jákob feleségül vette Ráhelt is (1Mózes 29:26–28).

 Jákob jobban szerette Ráhelt, mint Leát (1Mózes 29:30). Ezért Lea féltékeny volt a testvérére, és versengett vele Jákob szerelméért. Isten látta, hogy Lea min megy keresztül, ezért megáldotta őt. Hat fia és egy lánya született (1Mózes 29:31).

 Milyen tanulságot vonhatunk le a példájából? Lea Istenhez fordult imában, és bízott a támogatásában a családi nehézségei ellenére is (1Mózes 29:32–35; 30:20). Isten egy ideig megtűrte a poligámiát. De a Lea életéről szóló beszámoló jól mutatja, milyen hátrányai vannak a poligám házasságnak. Isten szándéka az, hogy a házasság egy férfi és egy nő köteléke legyen (Máté 19:4–6).

  Lót felesége

 Ki volt ő? A Biblia nem beszél arról, hogy mi a neve. Azt viszont leírja, hogy volt két lánya, és a családjával Szodomában élt (1Mózes 19:1, 15).

 Mit tudunk róla? Nem engedelmeskedett Isten parancsának. Isten elhatározta, hogy elpusztítja Szodomát és a környező városokat, mert ezekben nagyon elterjedt volt a szexuális erkölcstelenség. De mivel szerette az igazságos Lótot, aki a családjával Szodomában lakott, elküldött két angyalt, hogy vigyék őket biztonságos helyre (1Mózes 18:20; 19:1, 12, 13).

 Az angyalok meghagyták nekik, hogy menekülés közben ne nézzenek hátra, máskülönben meghalnak (1Mózes 19:17). Lót felesége azonban „hátranézett, és sóoszloppá vált” (1Mózes 19:26).

 Milyen tanulságot vonhatunk le a példájából? A példája arra figyelmeztet, hogy az anyagiasság odavezethet, hogy nem engedelmeskedünk Istennek. Jézus is intő példaként említette őt, amikor ezt mondta: „Emlékezzetek Lót feleségére!” (Lukács 17:32).

  Mária (Jézus anyja)

 Ki volt ő? Egy fiatal zsidó lány. Még szűz volt, amikor csoda útján terhes lett, és megszülte Jézust, Isten Fiát.

 Mit tudunk róla? Mária alázatosan teljesítette Isten akaratát. Jegyben járt Józseffel, amikor egy angyal megjelent neki, és elmondta, hogy terhes lesz, és ő fogja megszülni a régóta várt Messiást (Lukács 1:26–33). Mária készségesen elfogadta a neki szánt szerepet. Jézus születése után Máriának és Józsefnek négy fia és legalább két lánya született. Tehát Mária nem maradt szűz (Máté 13:55, 56). Sehol nem olvasunk arról, hogy akár Jézus szolgálata idején, akár a keresztény gyülekezet megalakulása után különleges megtiszteltetésben részesítették volna azért, mert Jézus anyja volt. És Mária nem is vágyott erre.

 Milyen tanulságot vonhatunk le a példájából? Mária istenfélő nő volt, és készségesen elvállalt egy nagy felelősséggel járó szerepet. Kiválóan ismerte az Írásokat. Egyes számítások szerint a Lukács 1:46–55-ben feljegyzett szavaiban mintegy 20-szor idéz a Szentírásból.

  Mária (Márta és Lázár testvére)

 Ki volt ő? A testvéreivel, Lázárral és Mártával Jézus jó barátai voltak.

 Mit tudunk róla? Mária többször is kimutatta, hogy meg van győződve arról, hogy Jézus Isten Fia. Hitt abban, hogy Jézus megmenthette volna a testvére, Lázár életét, és ott volt, amikor Jézus feltámasztotta őt. Márta megszidta Máriát, mert inkább Jézust hallgatta, ahelyett hogy neki segített volna. Jézus azonban megdicsérte Máriát azért, mert a fontosabb dolgoknak nagyobb figyelmet szentelt (Lukács 10:38–42).

 Egy másik alkalommal Mária nagylelkűen „értékes, illatos [olajat]” öntött Jézus fejére és lábára (Máté 26:6, 7). A többi jelenlévő ezt pazarlásnak tartotta. Jézus azonban Mária védelmére kelt. Ezt mondta: „bárhol hirdetik is a jó hírt a világon, azt is elmondják majd, amit ez az asszony tett, és emlékezni fognak rá” (Máté 24:14; 26:8–13).

 Milyen tanulságot vonhatunk le a példájából? Máriának szilárd hite volt. Isten imádatát fontosabbnak tartotta a hétköznapi teendőknél, és nem sajnált anyagi áldozatot hozni azért, hogy kifejezze az értékelését Jézus iránt.

  Mária Magdaléna

 Ki volt ő? Jézus egyik hűséges tanítványa.

 Mit tudunk róla? Egyike volt azoknak az asszonyoknak, akik elkísérték Jézust és a tanítványait a prédikálókörútjaikra, és nagylelkűen támogatta őket a javaival (Lukács 8:1–3). Mindvégig Jézussal tartott, és ott volt a közelben, amikor kivégezték. Az elsők között találkozhatott a feltámasztott Jézussal (János 20:11–18).

 Milyen tanulságot vonhatunk le a példájából? Mária Magdaléna nagylelkűen támogatta Jézust, és mindvégig hűséges tanítvány maradt.

  Márta

 Ki volt ő? Lázár és Mária testvére. Mindhárman Betániában, egy Jeruzsálemhez közeli faluban laktak.

 Mit tudunk róla? Jézus barátja volt. Jézusról azt írja a Biblia, hogy „szerette Mártát, valamint Márta lánytestvérét és Lázárt” (János 11:5). Márta nagyon vendégszerető volt. Egyszer, amikor Jézus meglátogatta őket, Márta a vendéglátással volt elfoglalva, Mária viszont Jézust hallgatta. Márta ezt látva panaszkodni kezdett, de Jézus kedvesen helyreigazította (Lukács 10:38–42).

 Lázár később beteg lett. Márta és Mária hittek abban, hogy Jézus meg tudja gyógyítani a testvérüket, ezért elküldettek érte (János 11:3, 21). Lázár azonban meghalt. Márta és Jézus beszélgetéséből kiderül, hogy Márta hitt a feltámadásban, és abban, hogy Jézus képes visszaadni Lázár életét (János 11:20–27).

 Milyen tanulságot vonhatunk le a példájából? Márta vendégszeretete példaértékű. Abban is követésre méltó, hogy jól fogadta a tanácsot, és bátran kifejezte az érzéseit és a hitét.

 •  Még többet olvashatsz Mártáról a „Hitt Jézusban” című cikkben.

  Mirjam

 Ki volt ő? Mózes és Áron testvére. A Biblia őt nevezi elsőként prófétanőnek.

 Mit tudunk róla? Prófétanőként Isten üzeneteit továbbította a népnek. Kiemelkedő szerepet töltött be Izraelben. Miután Isten elpusztította az egyiptomi sereget a Vörös-tengernél, Mirjam is együtt énekelte a férfiakkal a győzelmi éneket (2Mózes 15:1, 20, 21).

 Egyszer Mirjam és Áron bírálni kezdte Mózest. Minden bizonnyal a büszkeség és a féltékenység motiválta őket. Jehova látta, mit tesznek, és határozottan megfeddte őket (4Mózes 12:1–9). Mirjamot leprával sújtotta, mivel valószínűleg ő volt a hangadó. Mózes könyörgött érte, ezért Isten meggyógyította. Hétnapi karantén után visszamehetett Izrael táborába (4Mózes 12:10–15).

 A Bibliából kiderül, hogy Mirjam megfogadta a tanácsot. Évszázadokkal később Isten Mirjam különleges szerepéről ezt mondta a népének: „elküldtem előtted Mózest, Áront és Mirjamot” (Mikeás 6:4).

 Milyen tanulságot vonhatunk le a példájából? A története feltárja, hogy Isten tisztában van vele, hogy az imádói hogyan beszélnek egymással vagy egymásról. Arra is rámutat, hogy ha szeretnénk Isten kedvében járni, kerülnünk kell a büszkeséget és a féltékenységet. Ezek a tulajdonságok odavezethetnek, hogy rossz hírbe keverünk másokat.

  Ráháb

 Ki volt ő? Egy prostituált, aki a kánaániták lakta Jerikóban élt, és Jehova Isten imádója lett.

 Mit tudunk róla? Ráháb elrejtett két izraelita kémet. Azért segített nekik, mert hallotta, hogyan szabadította ki Jehova a népét, az izraelitákat Egyiptomból, és hogyan mentette meg őket, amikor az amoriták rájuk támadtak.

 Ráháb arra kérte a kémeket, hogy amikor majd beveszik Jerikót, hagyják életben őt és a családját. A kémek megígérték, hogy így tesznek, de bizonyos feltételeket szabtak. Azt kérték Ráhábtól, hogy tartsa titokban a tervüket, és amikor megtámadják Jerikót, maradjon a családjával a házában, és kössön egy vörös kötelet az ablakába jelként. Ráháb mindent így is tett, és a családjával együtt életben maradt.

 Ráháb később hozzáment egy izraelita férfihoz, és ő lett az egyik felmenője Dávid királynak és Jézus Krisztusnak (Józsué 2:1–24; 6:25; Máté 1:5, 6, 16).

 Milyen tanulságot vonhatunk le a példájából? A Biblia úgy beszél Ráhábról, mint akinek rendkívüli hite volt (Héberek 11:30, 31; Jakab 2:25). A története rámutat, hogy Isten megbocsátó, pártatlan, és a múltjuktól függetlenül megáldja azokat, akik benne bíznak.

  Ráhel

 Ki volt ő? Lábán lánya, és Jákob patriarcha szeretett felesége.

 Mit tudunk róla? Két fiút szült Jákobnak. Ők és a testvéreik lettek az ókori Izrael 12 törzsének fői. Ráhel akkor találkozott a leendő férjével, amikor az apja juhait legeltette (1Mózes 29:9, 10). Ráhel sokkal vonzóbb volt, mint a nővére, Lea (1Mózes 29:17).

 Jákob beleszeretett Ráhelbe, és kész volt hét évig dolgozni érte, hogy feleségül vehesse (1Mózes 29:18). Lábán azonban becsapta Jákobot, és először Leát adta hozzá. Csak ezután engedte meg, hogy feleségül vegye Ráhelt (1Mózes 29:25–27).

 Jákob jobban szerette Ráhelt és a fiait, mint Leát és annak gyermekeit (1Mózes 37:3; 44:20, 27–29). Ezért a két asszony folyton versengett egymással (1Mózes 29:30; 30:1, 15).

 Milyen tanulságot vonhatunk le a példájából? A nehéz családi helyzete ellenére is bízott abban, hogy Isten meghallgatja az imáit (1Mózes 30:22–24). A történetéből jól látszik, milyen sok fájdalommal jár a poligámia. Azt is jól kiemeli, mennyire bölcs, hogy Isten eredetileg csak egy feleséget szánt a férfinak (Máté 19:4–6).

  Rebeka

 Ki volt ő? Izsák felesége, Jákobnak és az ikertestvérének, Ézsaunak az anyja.

 Mit tudunk róla? Rebeka még a nehézségek ellenére is kész volt teljesíteni Isten akaratát. Éppen vizet merített egy forrásból, amikor egy férfi arra kérte, hogy adjon neki egy korty vizet. Rebeka ezt készséggel meg is tette, sőt felajánlotta, hogy a férfi tevéit is megitatja (1Mózes 24:15–20). Ez a férfi Ábrahám szolgája volt, és azért utazott el erre a távoli vidékre, hogy feleséget keressen az ura fiának, Izsáknak (1Mózes 24:2–4). Imában Istenhez fordult, hogy segítsen neki felismerni, kit szán Izsák feleségének. Amikor látta, hogy Rebeka milyen szorgalmas és vendégszerető, egyből tudta, hogy ő az, akit Isten választott (1Mózes 24:10–14, 21, 27).

 Amikor Rebeka megtudta, mi a szolga jövetelének a célja, beleegyezett, hogy elmegy vele, és Izsák felesége lesz (1Mózes 24:57–59). Idővel ikrei születtek. Isten feltárta neki, hogy az idősebbik fiú, Ézsau a fiatalabb fiút, Jákobot fogja szolgálni (1Mózes 25:23). Amikor Izsák Ézsaunak akarta adni az elsőszülöttnek járó áldást, Rebeka közbelépett, hogy Isten akaratának megfelelően Jákobé legyen az áldás (1Mózes 27:1–17).

 Milyen tanulságot vonhatunk le a példájából? Rebeka szerény, szorgalmas és vendégszerető volt. Ezek a tulajdonságok hozzájárultak ahhoz, hogy jó feleség és anya legyen, és elnyerje az igaz Isten tetszését.

  Ruth

 Ki volt ő? Egy moábita nő, aki elhagyta az otthonát és az isteneit, hogy Izrael földjén Jehova imádója legyen.

 Mit tudunk róla? Nagyon szerette az anyósát, Naomit. Naomi a férjével és a két fiával Moáb földjére menekült az éhínség elől Izraelből. A fiúk idővel moábita nőket vettek feleségül, Ruthot és Orpát. Később azonban Naomi férje és a két fia meghalt, így a három asszony özvegyen maradt.

 Naomi úgy döntött, hogy visszatér Izrael földjére, mert már véget ért az aszály. Ruth és Orpa is elindult vele. De Naomi arra kérte őket, hogy menjenek vissza a rokonaikhoz. Orpa hallgatott rá (Ruth 1:1–6, 15). Ruth viszont ragaszkodott az anyósához, mert nagyon szerette. Ő is Naomi Istenét, Jehovát akarta imádni (Ruth 1:16, 17; 2:11).

 Ruth odaadó szeretetének és szorgalmának hamar híre ment Betlehemben, Naomi szülővárosában. Az embereknek nagyon jó véleménye volt róla. Egy gazdag földbirtokos, Boáz is felfigyelt rá, és nagylelkűen ellátta Naomit és Ruthot élelemmel (Ruth 2:5–7, 20). Ruth később feleségül ment Boázhoz, és ő lett az egyik felmenője Dávid királynak és Jézus Krisztusnak (Máté 1:5, 6, 16).

 Milyen tanulságot vonhatunk le a példájából? Ruth annyira szerette Naomit és Jehovát, hogy kész volt elhagyni a szülőföldjét és a rokonait. Szorgalmas, odaadó és hűséges volt, még a nehézségek ellenére is.

  Sára

 Ki volt ő? Ábrahám felesége és Izsák édesanyja.

 Mit tudunk róla? Kész volt otthagyni a gazdag Ur városát és a kényelmes otthonát, mivel hitt abban, amit Isten a férjének, Ábrahámnak ígért. Isten azt kérte Ábrahámtól, hogy hagyja el Urt, és menjen Kánaán földjére. Megígérte neki, hogy meg fogja áldani, és nagy nemzetté teszi (1Mózes 12:1–5). Sára ekkor a 60-as éveiben járt. Ettől kezdve nomád életet éltek.

 Bár ez az életforma nem kis veszéllyel járt, Sára hűségesen támogatta Ábrahámot, aki készségesen engedelmeskedett Isten útmutatásának (1Mózes 12:10, 15). Sára sokáig meddő volt, ami mélységesen elszomorította. Isten azonban azt ígérte, hogy meg fogja áldani Ábrahám utódját (1Mózes 12:7; 13:15; 15:18; 16:1, 2, 15). Idővel megerősítette, hogy Sára lesz Ábrahám gyermekének az anyja. Sára már jócskán túl volt a fogamzóképes koron, amikor megszülte a fiát, Izsákot. Ő ekkor 90 éves volt, Ábrahám pedig 100 (1Mózes 17:17; 21:2–5).

 Milyen tanulságot vonhatunk le a példájából? Sára példája megerősíti, hogy Isten ígéreteiben mindig megbízhatunk, még akkor is, ha látszólag lehetetlennek tűnnek (Héberek 11:11). Szép példát mutatott abban is, hogy mennyire fontos, hogy a feleségek tiszteljék a férjüket (1Péter 3:5, 6).

 Időegyenes

 1.  Éva

 2. Özönvíz (i. e. 2370)

 3.  Sára

 4.  Lót felesége

 5.  Rebeka

 6.  Lea

 7.  Ráhel

 8. Kivonulás Egyiptomból (i. e. 1513)

 9.  Mirjam

 10.  Ráháb

 11.  Ruth

 12.  Debóra

 13.  Jáhel

 14.  Delila

 15.  Anna

 16. Izrael első királya (i. e. 1117)

 17.  Abigail

 18.  A sulami lány

 19.  Jezabel

 20.  Eszter

 21.  Mária (Jézus anyja)

 22. Jézus keresztelkedése (i. sz. 29)

 23.  Márta

 24.  Mária (Márta és Lázár testvére)

 25.  Mária Magdaléna

 26. Jézus halála (i. sz. 33)