Ugrás a tartalomra

Kik voltak a „napkeleti bölcsek”? A betlehemi csillagot követték?

Kik voltak a „napkeleti bölcsek”? A betlehemi csillagot követték?

A Biblia válasza

 Ellentétben a népszerű karácsonyi szokásokkal, a Biblia nem használja a „napkeleti bölcsek” és a „háromkirályok” kifejezéseket, amikor azokról a Keletről érkezett emberekről beszél, akik meglátogatták Jézust a születése után (Máté 2:1). Máté, az evangéliumíró a görög ma’goi szót használta ezekre a férfiakra. Ez a szó valószínűleg olyan személyekre utal, akik jártasak az asztrológiában és más okkult gyakorlatokban. a Néhány bibliafordítás „asztrológusoknak” vagy „mágusoknak” nevezi ezeket az utazókat. b

 Hányan voltak a „bölcsek”?

 A Biblia nem beszél erről, de különböző elképzelések vannak arról, hányan lehettek. A Britannica Hungarica szerint „a keleti hagyomány a bölcsek számát 12-nek veszi, a nyugati viszont 3-nak, valószínűleg a kisdednek hozott ajándékok – »arany, tömjén és mirha« (Mt 2,11) – száma alapján”.

 A „bölcsek” királyok is voltak?

 Bár a karácsonyi hagyományok arra utalnak, hogy királyok voltak, a Biblia ezt sehol sem állítja. A Britannica Hungarica azt írja, hogy a hagyomány az évszázadok folyamán „kiszínezte a [róluk szóló] beszámolót”.

 Hogy hívták a „bölcseket”?

 A Biblia nem nevezi meg az asztrológusokat. Egy enciklopédia azt írja, hogy a neveik, melyeknek legismertebb formái a Gáspár, Menyhért és Boldizsár, legendákon alapulnak (The International Standard Bible Encyclopedia).

 Mikor látogatták meg a „bölcsek” Jézust?

 Az asztrológusok valószínűleg néhány hónappal a születése után látogatták meg Jézust. Ezt onnan tudjuk, hogy Heródes király, aki meg akarta öletni Jézust, a kétéves vagy annál fiatalabb fiúk megölését rendelte el. Az asztrológusoktól származó információk alapján döntötte el, hogy melyik korosztálynak kell meghalnia (Máté 2:16).

 Az asztrológusok nem azon az éjszakán látogatták meg Jézust, amikor megszületett. A Biblia ezt írja: „Mikor. . . bementek a házba. . . meglátták a kisgyermeket az anyjával, Máriával” (Máté 2:11). Ez azt mutatja, hogy az asztrológusok látogatásakor a család egy házban lakott, és Jézus már nem volt jászolban fekvő csecsemő (Lukács 2:16).

 Ki idézte elő, hogy megjelenjen a betlehemi csillag?

 Sokan úgy gondolják, hogy Isten idézte elő, hogy az úgynevezett betlehemi csillag megjelenjen, és elvezesse az asztrológusokat Jézushoz. Vizsgáljuk meg, miért nem lehet ez igaz.

  •   Az, ami csillagnak tűnt, először Jeruzsálembe vezette az asztrológusokat. A Biblia ezt írja: „asztrológusok jöttek Keletről Jeruzsálembe, és ezt mondták: »Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk a csillagát, amikor Keleten voltunk, és eljöttünk, hogy hódoljunk neki«” (Máté 2:1, 2).

  •   Heródes király irányította az asztrológusokat Betlehembe, nem a „csillag”. Amikor Heródes hallott a zsidók királyáról, megpróbálta kideríteni, hogy hol fog a megígért Krisztus megszületni (Máté 2:3–6). Amikor megtudta, hogy Betlehemben, odaküldte az asztrológusokat, hogy keressék meg a gyermeket, és arra utasította őket, hogy utána térjenek vissza hozzá, és számoljanak be neki a történtekről.

     Tehát az asztrológusok csak ekkor mentek Betlehembe. A Biblia erről így ír: „Miután a király elmondta nekik ezeket az utasításokat, elmentek. A csillag pedig, amelyet akkor láttak, amikor Keleten voltak, előttük ment, míg végül megállt a fölött a hely fölött, ahol a kisgyermek volt” (Máté 2:9).

  •   A „csillag” megjelenése okozta, hogy Jézus élete veszélybe került, és hogy ártatlan gyermekeket mészároltak le. Miután az asztrológusok elhagyták Betlehemet, Isten figyelmeztette őket, hogy ne térjenek vissza Heródeshez (Máté 2:12).

 Hogyan reagált erre Heródes? Amikor rájött, hogy „az asztrológusok túljártak az eszén – írja a Biblia –, nagyon dühös lett. Embereket küldött ki, és Betlehemben, valamint annak egész környékén megöletett minden fiút, aki kétéves vagy annál fiatalabb volt, ugyanis az asztrológusok elmondása szerint ennyi idős lehetett a gyermek” (Máté 2:16). Ezt a szörnyűséget nem Isten okozta, tőle az ilyesmi távol áll (Jób 34:10).

a Hérodotosz, az i. e. ötödik században élt görög történetíró a ma’goi szót a médek egyik törzsére használta, akik az asztrológia és az álomfejtés szakértői voltak.

b Lásd a Károli-fordítást és az 1978-as Csia-fordítást. Több magyar fordítás is úgy utal ezekre a férfiakra, mint „bölcsek”, de arról nem ír, hogy hárman voltak.