Ugrás a tartalomra

Mit mond a Biblia az adakozásról?

Mit mond a Biblia az adakozásról?

A Biblia válasza

 A Biblia arra ösztönöz bennünket, hogy jó indítékból és önként adakozzunk. Ez nemcsak annak jó, aki kap, hanem annak is, aki ad (Példabeszédek 11:25; Lukács 6:38). Jézus szerint „nagyobb boldogság adni, mint kapni” (Cselekedetek 20:35).

 Istennek tetsző adakozás

 Isten az önkéntes adakozást helyesli. A Biblia ezt írja: „Mindenki tegyen úgy, ahogy elhatározta a szívében, ne vonakodva vagy kényszerből, mert Isten a vidám adakozót szereti” (2Korintusz 9:7, lábjegyzet).

 Az Istennek tetsző imádathoz hozzátartozik a szívből jövő adakozás (Jakab 1:27). Az, aki nagylelkűen segíti a rászorulókat, szorosan együttműködik Istennel. Isten ezt úgy tekinti, mintha személyesen neki adna kölcsön (Példabeszédek 19:17). A Biblia azt írja, hogy meg fogja érte jutalmazni (Lukács 14:12–14).

 Mikor nem helyesli Isten az adakozást?

 Ha valaki önző indítékból adakozik. Például azért, hogy

 Ha valaki olyasmit támogat vele, amit Isten elítél. Például helytelen lenne pénzt adni alkoholra egy alkoholproblémával küzdő személynek, vagy anyagilag támogatni valakit a szerencsejátékban, kábítószer-fogyasztásban (1Korintusz 6:9, 10; 2Korintusz 7:1). Azt sem helyes kisegíteni, aki bár tudna, mégsem hajlandó magáról gondoskodni (2Tesszalonika 3:10).

 Ha az adakozás miatt valaki nem tudja ellátni az Istentől kapott feladatait. A Biblia szerint a családfőnek kötelessége anyagilag gondoskodni a családjáról (1Timóteusz 5:8). Ezért nem lenne helyes, ha annyi mindent adna másoknak, hogy ezzel veszélybe sodorná a családja megélhetését. Jézus azt is elítélte, amikor valaki nem támogatja az idős szüleit, mert azt mondja, hogy amije van, az „Istennek odaszentelt ajándék” (Márk 7:9–13).