Ugrás a tartalomra

Mit jelent szentnek lenni?

Mit jelent szentnek lenni?

A Biblia válasza

Minden, ami szent, az beszennyezetlen. A szentnek fordított héber szó az ’elkülönít’ jelentésű szóból ered, ennélfogva mindaz, ami szent, el van különítve az általános használattól, elsődlegesen azért, mert tiszta és makulátlan.

Isten a legszentebb lény. A Biblia kijelenti: „Senki sem olyan szent, mint Jehova” (1Sámuel 2:2). * Így tehát Istennek áll jogában meghatározni, hogy mi szent.

A „szent” szó vonatkozhat bármire, ami közvetlen kapcsolatban van Istennel, főként olyasmire, ami el van különítve az imádat céljából. Néhány bibliai példa erre:

  • Szent helyek: Isten ezt mondta az égő bokor közelében Mózesnek: „a hely, ahol állsz, szent föld” (2Mózes 3:2–5).

  • Szent események: Az ókori izraeliták rendszeresen imádatot mutattak be Jehovának a vallási ünnepeiken, amelyeket a Biblia szent összejöveteleknek nevez (3Mózes 23:37).

  • Szent tárgyak: Azokat a tárgyakat, amelyeket az ókorban a jeruzsálemi templomban bemutatott imádatkor használtak, szent eszközöknek nevezi a Biblia (1Királyok 8:4). Noha a szent eszközökkel tiszteletteljesen kellett bánni, sohasem volt szabad ezeket imádni. *

Lehet szent egy tökéletlen ember?

Igen. Isten ezt a parancsot adja a keresztényeknek: „Legyetek szentek, mert én szent vagyok” (1Péter 1:16). Természetesen a tökéletlen emberek sohasem képesek elérni a szentség Isten által felállított tökéletes mércéjét. Ennek ellenére „szent és Isten előtt elfogadható” mindaz, aki engedelmeskedik az ő igazságos törvényeinek (Róma 12:1). Ha valaki törekszik a szentségre, az a szavaiból és a tetteiből is látszik. Egyebek mellett megfogadja a Biblia következő tanácsait: „szentek legyetek, és ne kövessetek el szexuális erkölcstelenséget”, és „mindig legyen szent a viselkedésetek” (1Tesszalonika 4:3; 1Péter 1:15).

Elveszítheti-e valaki az Isten előtti szent állapotát?

Igen. Ha egy személy nem úgy viselkedik, ahogyan Isten elvárja, akkor Isten többé nem tekinti őt szentnek. Például a Bibliában, a hébereknek írt levélben ez a megszólítás olvasható: „szent testvérek”. A levél mégis figyelmeztette őket, nehogy „hitetlen, gonosz szív fejlődjön ki bármikor is” bennük azáltal, hogy eltávolodnak az élő Istentől (Héberek 3:1, 12).

Tévhitek azzal kapcsolatban, hogy ki lehet szent

Tévhit: Önsanyargatással válhat valaki szentté.

Tény: A Biblia egyértelművé teszi, hogy az aszketizmus, vagyis a test sanyargatása semmit nem ér Isten szemében (Kolosszé 2:23). Ellenkezőleg, Isten azt szeretné, ha örömünket lelnénk a jóban. A Biblia ezt így fogalmazza meg: „minden ember egyen, igyon, és örömet találjon a kemény munkájában. Isten ajándéka ez” (Prédikátor 3:13).

Tévhit: A cölibátus révén lesz valaki szent.

Tény: Egy keresztény ugyan dönthet amellett, hogy nem házasodik meg, de attól még nem lesz szent Isten szemében. Nem kétséges, hogy akik egyedülállók maradnak, azok figyelemelterelődés nélkül tudják szolgálni Istent (1Korintusz 7:32–34). De a Biblia feltárja, hogy házasságban élő személyek is lehetnek szentek. Tény, hogy Jézus apostolai közül legalább egy – Péter – nős volt (Máté 8:14; 1Korintusz 9:5).

^ 4. bek. Isten neve Jehova. A Bibliában ez a név több száz helyen szerepel a „szent” és a „szentség” szavakkal együtt.

^ 8. bek. A Szentírás elítéli a kegytárgyak imádatát (1Korintusz 10:14).