Ugrás a tartalomra

Mit jelent a megmentés?

Mit jelent a megmentés?

A Biblia válasza

 A „megment” és a „megmentés” szavakat a bibliaírók olykor abban az értelemben használják, hogy valaki megszabadul a veszélytől vagy a pusztulástól (2Mózes 14:13, 14; Cselekedetek 27:20). Többnyire azonban a bűntől való megmentésre utalnak velük (Máté 1:21). Mivel a bűn következménye a halál, azok, akik megmentést nyernek a bűntől, abban reménykedhetnek, hogy örök életük lesz (János 3:16, 17). a

Hogyan nyerhetünk megmentést?

 Úgy, ha hiszünk Jézusban, és ezt bizonyítjuk is azáltal, hogy engedelmeskedünk a parancsainak (Cselekedetek 4:10, 12; Róma 10:9, 10; Héberek 5:9).

 A Biblia azt tanítja, hogy a tetteinkkel kell megmutatnunk, hogy valódi a hitünk (Jakab 2:24, 26). De ez nem jelenti azt, hogy kiérdemelhetjük a megmentésünket. Ez „Isten ajándéka”, mely a ki nem érdemelt kedvességéből, kegyéből fakad (Efézus 2:8, 9, Károli-fordítás).

Előfordulhat, hogy végül mégsem részesülünk megmentésben?

 Igen. Ha valakit megmentettek a vízbe fulladástól, attól még újra beleeshet vagy akár bele is ugorhat a vízbe. Ehhez hasonlóan az is előfordulhat, hogy valaki, aki megmenekült a bűntől, elmulasztja életben tartani a hitét, így végül mégis elveszíti a megmentés lehetőségét. Ezért bár a Biblia úgy beszél a keresztényekről, hogy megmentésben részesültek, arra inti őket, hogy vívjanak „kemény harcot a hitért” (Júdás 3). Így figyelmeztet: „folyton munkáljátok megmentéseteket, félelemmel és remegéssel” (Filippi 2:12).

Ki a megmentőnk? Isten vagy Jézus?

 A Biblia azt mondja, hogy elsősorban Istennek köszönhetjük a megmentésünket, és gyakran úgy utal rá, mint megmentőre (1Sámuel 10:19; Ézsaiás 43:11; Titusz 2:10; Júdás 25). Továbbá több férfit is megmentőnek nevez, mivel Isten általuk szabadította meg az ókori Izrael nemzetét (Nehémiás 9:27; Bírák 3:9, 15; 2Királyok 13:5). b Mivel Isten Jézus Krisztus váltságáldozata alapján teszi lehetővé, hogy megmeneküljünk a bűntől, a Biblia Jézusra is megmentőként utal (Cselekedetek 5:31; Titusz 1:4). c

Mindenki meg fog menekülni?

 Nem. Lesznek olyanok, akik nem nyernek megmentést (2Tesszalonika 1:9). Amikor Jézustól megkérdezték, hogy „kevesen vannak-e, akik megmentésben részesülnek”, ezt válaszolta: „Megfeszített erővel küzdjetek, hogy bejussatok a szűk ajtón, mert – mondom nektek – sokan igyekeznek majd bejutni, de nem tudnak” (Lukács 13:23, 24).

Tévhitek a megmentésről

 Tévhit: Az 1Korintusz 15:22 azt tanítja, hogy mindenki megmenekül, mivel azt írja, hogy „a Krisztusban. . . mindenki meg fog elevenedni”.

 Tény: Ennek a versnek a szövegkörnyezete a feltámadásról beszél (1Korintusz 15:12, 13, 20, 21, 35). Ezért az, hogy „a Krisztusban. . . mindenki meg fog elevenedni” csak azt jelenti, hogy minden feltámadott Jézus Krisztusnak köszönheti a feltámadását (János 11:25).

 Tévhit:Titusz 2:11 szerint mindenki megmenekül, mert itt azt olvashatjuk, hogy „minden ember” részesül Isten megmentésében (Katolikus fordítás).

 Tény: Az a görög szó, melyet ebben a versben „mindennek” fordítottak, azt is jelentheti, hogy „mindenfajta”. d Tehát a Titusz 2:11-et úgy kell értenünk, hogy Isten mindenfajta embernek lehetővé teszi a megmentést, azaz „minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből” való embernek (Jelenések 7:9, 10).

 Tévhit:2Péter 3:9-ből arra következtethetünk, hogy mindenki meg fog menekülni, mivel itt az áll, hogy Isten „nem kívánja, hogy bárki is elpusztuljon”.

 Tény: Isten szeretné megmenteni az embereket, de nem erőlteti rájuk a megmentést. Az ítéletnapon az „istentelen emberek” el fognak pusztulni (2Péter 3:7).

a Bár a Biblia úgy fogalmaz, hogy „megmentésben részesültetek”, ténylegesen csak a jövőben fogunk megmenekülni a bűntől és a haláltól (Efézus 2:5; Róma 13:11).

b Ezekben a versekben néhány fordítás a „szabadító”, „hős”, „vezető” vagy „valaki” szavakat használja, és nem a megmentőt. Ám a Biblia eredeti héber szövege ugyanazt a szót használja az emberekre mint megmentőkre, mint amellyel Jehova Istenre utal megmentőként (Zsoltárok 7:10).

c A Jézus név a héber Jehó·suʹaʽ névből származik, melynek jelentése: ’Jehova megmentés’.

d Lásd: W. E. Vine: Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words. Ugyanez a görög szó van a Máté 5:11-ben, melyben arról olvasunk, hogy Jézus azt mondja, hogy „mindenféle gonoszságot” mondanak a követői ellen.