Ugrás a tartalomra

Mit jelent a 666?

Mit jelent a 666?

A Biblia válasza

 A Biblia utolsó könyve szerint a 666 a tengerből feljövő, hétfejű és tízszarvú vadállat száma vagy neve (Jelenések 13:1, 17, 18). Ez a vadállat az egész világot behálózó politikai rendszer jelképe, mely „minden törzs, nép, nyelv és nemzet fölött” uralkodik (Jelenések 13:7). A 666-os név azt jelzi, hogy ez a politikai rendszer Isten szemében csődöt mondott. Miért jelenthetjük ki ezt?

  A névnek van jelentősége. Az Isten által adott neveknek van jelentésük. Például Ábrámnak, akinek a neve azt jelenti, hogy ’az atya magas (felmagasztaltatott)’, Isten az Ábrahám nevet adta, melynek jelentése: ’sokaság (tömeg) atyja’. Akkor változtatta meg a nevét, amikor megígérte neki, hogy sok nemzet atyjává teszi (1Mózes 17:5). Ehhez hasonlóan a vadállatnak is a jellemzői alapján adta a 666-os nevet.

  A hatos szám a tökéletlenségre utal. A Bibliában a számoknak gyakran jelképes értelmük van. A hetes szám általában teljességet vagy tökéletességet jelöl. Mivel a hat eggyel kevesebb, mint a hét, valami olyasmire utalhat, ami Isten szemében hiányos vagy hibás, és összefüggésbe hozható Isten ellenségeivel (1Krónikák 20:6; Dániel 3:1).

  A háromszori ismétlés hangsúlyt ad. A Biblia néhol úgy hangsúlyoz valamit, hogy háromszor említi az adott dolgot (Jelenések 4:8; 8:13). A 666-os név tehát erőteljesen kiemeli, hogy az emberi politikai rendszerek csődöt mondtak Isten szemében, mivel képtelenek tartós békét és biztonságot teremteni. Ezt csak Isten Királysága tudja majd megvalósítani.

A vadállat jele

 A Biblia azt írja, hogy lesznek, akik megkapják a vadállat jelét, mivel csodálattal követik őt, sőt imádják is (Jelenések 13:3, 4; 16:2). Ez azt jelenti, hogy imádattal felérő hódolattal illetik a hazájukat, annak jelképeit vagy katonai erejét. Egy forrásmű kijelenti: „A nacionalizmus a modern világ egyik jellemző imádati formája lett” (The Encyclopedia of Religion). a

 Mit jelent az, hogy a vadállat jele valakinek a jobb kezére vagy a homlokára kerül? (Jelenések 13:16). Isten ezt mondta az Izrael nemzetének adott parancsolatairól: „kössétek azokat jelül a kezetekre, és legyenek homlokkötőül a szemetek fölött” (5Mózes 11:18). Ezt nem szó szerint kellett megtenniük, hanem az volt a lényeg, hogy Isten szavai irányítsák a tetteiket és a gondolataikat. A vadállat jele sem egy szó szerinti jel, mint mondjuk egy 666-os tetoválás, hanem jelképesen azonosítja azokat, akik hagyják, hogy a politikai rendszer irányítsa az életüket. A vadállat jelét viselő emberek szembehelyezkednek Istennel (Jelenések 14:9, 10; 19:19–21).

a Lásd még a következő könyveket is: Nationalism in a Global Era, 134. oldal; Nationalism and the Mind: Essays on Modern Culture, 94. oldal.