Ugrás a tartalomra

Mikor született Jézus?

Mikor született Jézus?

A Biblia válasza

 A Biblia nem ír arról, hogy pontosan mikor született Jézus Krisztus, ahogyan ez az alábbi forrásművekből is kiderül:

  •   „Azt, hogy valójában mikor született Krisztus, homály fedi” (New Catholic Encyclopedia).

  •   „Krisztus születésének pontos dátuma ismeretlen” (Encyclopedia of Early Christianity).

 Noha a Biblia nem tárja fel, hogy pontosan mikor született Jézus, említ két olyan eseményt, mely a születésekor történt. Ezekből sokan arra a következtetésre jutottak, hogy nem december 25-én született.

Nem télen

  1.   A népszámlálás. Nem sokkal Jézus születése előtt Augustus császár elrendelte, hogy „az egész lakott földet írják össze”. A parancs úgy szólt, hogy „ki-ki a maga városába” menjen, ami azzal járt, hogy az embereknek egy hetet vagy még több időt is utazással kellett tölteniük (Lukács 2:1–3). Ennek a rendeletnek, mely valószínűleg az adóztatás és a sorozás miatt született, az évnek egyetlen időszakában sem örültek volna az emberek, de azt különösen nehéz elképzelni, hogy a császár még azzal is ingerelte volna az alattvalóit, hogy a hideg téli időben kényszeríti őket a hosszú útra.

  2.   A bárányok. A pásztorok „a szabad ég alatt tartózkodtak, és felváltva őrködtek éjjel a nyájaik mellett” (Lukács 2:8). Egy könyv megjegyzi, hogy a nyájak „a pászkát megelőző héttől”, vagyis március második felétől november közepéig voltak kint. Hozzáteszi: „fedél alatt töltötték a telet; már ebből is látható, hogy a karácsony hagyományos, téli időpontja aligha lehet helyes, mivel az evangélium azt mondja, hogy a pásztorok a mezőn voltak” (Daily Life in the Time of Jesus).

Kora ősszel

 Nagyjából megbecsülhetjük, hogy mikor született Jézus, ha visszaszámolunk a halálától, mely i. sz. 33 pászkáján, niszán hónap 14-én következett be (János 19:14–16). Jézus mintegy 30 éves volt, amikor megkezdte három és fél éves szolgálatát. Mindebből következik, hogy i. e. 2-ben született, kora ősszel (Lukács 3:23).

Miért ünneplik a karácsonyt december 25-én?

 Ha nincs rá bizonyíték, hogy Jézus Krisztus december 25-én született, miért ünneplik ekkor a karácsonyt? A Britannica Hungarica azt írja, hogy valószínűleg a vallási vezetők „így akarták háttérbe szorítani a »legyőzhetetlen nap születésé«-nek (natalis solis invicti) pogány római ünnepét” a téli napfordulókor. Egy másik enciklopédia azt írja, hogy sok tudós szerint ezt azért tették, „hogy a pogány hitről áttérteknek vonzóbb legyen a kereszténység” (The Encyclopedia Americana).