Ugrás a tartalomra

Ki Mihály arkangyal?

Ki Mihály arkangyal?

A Biblia válasza

 Mihály, akire néhány vallás úgy utal, hogy „Szent Mihály”, nyilvánvalóan Jézus. a Ezt a nevet a földre jövetele előtt viselte, és azután, hogy visszatért az égbe. Mihály vitatkozott Sátánnal Mózes halála után, és segített egy angyalnak eljuttatni Isten üzenetét Dániel prófétának (Dániel 10:13, 21; Júdás 9). Mihály azáltal, hogy védelmezi Isten uralmát, és harcol Isten ellenségeivel, összhangban jár el a nevének jelentésével: ’Ki olyan, mint Isten?’ (Dániel 12:1; Jelenések 12:7).

 Vizsgáljuk meg, miért észszerű arra következtetni, hogy Mihály arkangyal nem más, mint Jézus.

  •   Mihály, „az arkangyal” (Júdás 9). Az arkangyal cím, mely főangyalt jelent, mindössze két bibliaversben szerepel. Mindkét helyen egyes számban fordul elő, ami azt sejteti, hogy csak egy angyal viseli ezt a címet. Az egyik ilyen vers arról ír, hogy a feltámasztott Úr Jézus „le fog szállni az égből parancsszóval, arkangyal hangjával” (1Tesszalonika 4:16). Jézus száll le „arkangyal hangjával”, tehát ő az arkangyal, Mihály.

  •   Mihály angyalokból álló seregnek parancsol. „Mihály és angyalai harcra keltek a sárkány [Sátán] ellen” (Jelenések 12:7). Mihálynak nagy hatalma van a szellembirodalomban, hiszen azt írják róla, hogy ő „az egyik elöljáró fejedelem” és „a nagy fejedelem” (Dániel 10:13, 21; 12:1). Ezek a címek David E. Aune, az Újszövetség egyik kutatója szerint úgy mutatják be Mihályt, mint aki „az angyali erők fővezére”.

     A Biblia csupán egyetlen olyan személyt nevez még meg, akinek hatalma van egy angyalokból álló sereg fölött. Arról ír, hogy „az Úr Jézus kinyilatkozik az égből az ő hatalmas angyalaival lángoló tűzben, midőn bosszút áll” (2Tesszalonika 1:7, 8; Máté 16:27). Jézus „az égbe ment; s alávettettek neki angyalok és hatalmak és erők” (1Péter 3:21, 22). Nem lett volna értelme annak, ha Isten két rivális vezért, Jézust és Mihályt is kijelölte volna a szent angyalok fölé. Sokkal észszerűbb arra következtetni, hogy a két név, a Jézus és a Mihály, ugyanazon egy személyre utal.

  •   Mihály a jövőben „feláll” egy olyan „nyomorúságos idő” alatt, mely még soha nem volt (Dániel 12:1). Dániel könyvében a „feláll” kifejezés nem egyszer arra utal, hogy egy király különleges tevékenységbe kezd (Dániel 11:2–4, 21). Jézus Krisztus, akit úgy azonosítanak, hogy „az Isten Szava”, különleges tevékenységbe fog kezdeni mint „királyoknak Királya”, hogy legyőzze Isten összes ellenségét, és megvédje Isten népét (Jelenések 19:11–16). Ezt akkor teszi meg, amikor „nagy nyomorúság lesz, olyan, amilyen nem volt a világ kezdete óta” (Máté 24:21, 42).

a A Biblia másokat is említ, akiknek több nevük van. Ilyen például Jákob (másik neve Izrael), Péter (másik neve Simon), Taddeus (másik neve Júdás) (1Mózes 49:1, 2; Máté 10:2, 3; Márk 3:18; Cselekedetek 1:13).