Ugrás a tartalomra

Miért halnak meg az emberek?

A Biblia válasza

 Természetes, hogy foglalkoztat minket ez a kérdés, különösen olyankor, amikor elveszítjük egy szeretett hozzátartozónkat. A Biblia úgy fogalmaz, hogy „a halált okozó fullánk a bűn” (1Korintusz 15:56).

Miért van az, hogy minden ember vétkezik és meghal?

 Az első emberpár, Ádám és Éva elveszítette az életét, mivel vétkezett Isten ellen (1Mózes 3:17–19). Csakis halál lehetett a lázadásuk következménye, hiszen Istennél „van az élet forrása” (Zsoltárok 36:9; 1Mózes 2:17).

 Ádám az összes utódjára bűnt hagyott. A Biblia így fejezi ki ezt: „egy ember által jött be a világba a bűn, és a bűn által a halál, s így a halál minden emberre átterjedt, mivel mindnyájan vétkeztek” (Róma 5:12). Tehát azért hal meg minden ember, mert mindenki vétkezik (Róma 3:23).

Hogyan fog megszűnni a halál?

 Isten megígéri, hogy „elnyeli a halált örökre” (Ézsaiás 25:8). Ehhez arra van szükség, hogy megszüntesse az okát, azaz a bűnt. Ezt Jézus Krisztus által teszi meg, „aki elveszi a világ bűnét” (János 1:29; 1János 1:7).