Ugrás a tartalomra

Mi Isten királysága?

Mi Isten királysága?

A Biblia válasza

 Isten királysága egy valóságos kormányzat, melyet Jehova Isten hozott létre. A Biblia Isten királyságát úgy is nevezi, hogy „az egek királysága”, ugyanis az égből uralkodik (Márk 1:14, 15; Máté 4:17). Sok mindenben hasonlít az emberi kormányzatokhoz, de minden szempontból magasabb rendű náluk.

  •   Uralkodók: Isten Jézus Krisztust nevezte ki a királyság királyának, és olyan hatalmat adott neki, amilyen egyetlen földi uralkodónak sincs (Máté 28:18). Jézus ezt a hatalmat csak jó célokra használja, hiszen ő már bebizonyította, hogy megbízható és könyörületes vezető (Máté 4:23; Márk 1:40, 41; 6:31–34; Lukács 7:11–17). Isten irányítása alatt Jézus minden nemzetből kiválasztott embereket, akik vele együtt „királyokként fognak uralkodni a föld felett” az égből (Jelenések 5:9, 10).

  •   Időtartam: Az emberi kormányzatokkal ellentétben, melyek folyamatosan váltják egymást, Isten királysága „soha nem fog elpusztulni” (Dániel 2:44).

  •   Alattvalók: Bárki, aki azt teszi, amit Isten elvár tőle, alattvalója lehet ennek a királyságnak, függetlenül attól, hogy milyen származású vagy hol született (Cselekedetek 10:34, 35).

  •   Törvények: Isten királyságának a törvényei (vagy parancsolatai) nem pusztán tiltásokat tartalmaznak, hanem erkölcsileg jobbá teszik az alattvalókat. A Biblia például ezt írja: „»Szeresd Jehovát, a te Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel és egész elméddel.« Ez a legnagyobb és első parancsolat. A második ehhez hasonló: »Szeresd felebarátodat, mint önmagadat«” (Máté 22:37–39). Az Isten és az embertársaik iránt érzett szeretetük arra indítja a királyság alattvalóit, hogy mások érdekeit tartsák szem előtt.

  •   Oktatás: Miközben Isten királysága magas irányadó mértékeket állít fel az alattvalói számára, azt is megtanítja az embereknek, hogy hogyan élhetnek ezek szerint (Ézsaiás 48:17, 18).

  •   Cél: Isten királysága nem azért jött létre, hogy az uralkodói meggazdagodjanak az alattvalókból. A célja az, hogy véghezvigye Isten akaratát, beleértve azt az ígéretet is, hogy akik szeretik Istent, örökké élhetnek egy paradicsomi földön (Ézsaiás 35:1, 5, 6; Máté 6:10; Jelenések 21:1–4).