Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Jehova Tanúi

magyar

Mi a szent szellem?

Mi a szent szellem?

A szent szellem Isten tevékeny, működő ereje (Mikeás 3:8; Lukács 1:35). Ő bárhová képes elküldeni a szent szellemét, azaz kibocsátani az erejét, hogy megvalósítsa az akaratát (Zsoltárok 104:30; 139:7).

A Bibliában a „szellem” szót a héber rúʹach és a görög pneuʹma szóból fordítják. Ezek a legtöbb esetben Isten tevékeny erejére, vagyis szent szellemére utalnak (1Mózes 1:2). De a Biblia más értelemben is használja ezeket a szavakat. Például:

Ezek mindegyike olyasmire utal, ami számunkra láthatatlan, de vannak látható hatásai. Isten szelleméről szintén elmondható, hogy „a szélhez hasonlóan láthatatlan, nincs anyaga és nagyon erős” (W. E. Vine: An Expository Dictionary of New Testament Words).

A Biblia úgy is utal Isten szent szellemére, mint az ő kezére, illetve az ujjaira (Zsoltárok 8:3; 19:1; Lukács 11:20; vesd össze: Máté 12:28). Ahogy egy mesterember a kezével és az ujjaival dolgozik, Isten a szent szellemét használta fel arra, hogy. . .

A szent szellem nem személy

Azzal, hogy a Biblia Isten kezének, ujjának vagy leheletének nevezi a szent szellemet, rámutat, hogy az nem személy (2Mózes 15:8, 10). Ahogyan egy mesterember keze sem tehet semmit az agyától és a testétől függetlenül, úgy Isten szent szelleme is csak az ő utasítására képes működni (Lukács 11:13). A Szentírás ezenkívül a vízhez hasonlítja a szent szellemet, és többek között a hittel és az ismerettel köti össze, ami megerősíti, hogy a szent szellem nem személy (Ézsaiás 44:3; Cselekedetek 6:5; 2Korintusz 6:6).

A Bibliában megtalálható Jehova Isten és a Fia, Jézus Krisztus neve, de a szent szellem nevét sehol sem említik (Ézsaiás 42:8; Lukács 1:31). Amikor István, a keresztény mártír egy látomásban csoda útján betekintést nyert az égbe, csak két személyt látott, nem hármat. A Biblia így számol be erről: „szent szellemmel telve az égre szegezte a szemét, és meglátta Isten dicsőségét, és Jézust, amint ott áll az Isten jobbján” (Cselekedetek 7:55). Tehát a szent szellem mint Isten tevékeny ereje lehetővé tette, hogy Istvánnak része legyen ebben a látomásban.

Tévhitek a szent szellemmel kapcsolatban

Tévhit: A Szentlélek, azaz a szent szellem személy, és a Háromság része, amire az 1János 5:7, 8 utal a Károli-fordítás szerint.

Tény: Károli-fordítás az 1János 5:7, 8-ban a következő részletet is tartalmazza: „a mennyben, az Atya, az Íge és a Szent Lélek: és ez a három egy. És hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a földön”. Ámde a tudósok megállapították, hogy ezeket a szavakat nem János apostol írta, és így nem is tartoznak hozzá a Szentírás szövegéhez. Bruce M. Metzger professzor kijelentette: „Teljesen bizonyos, hogy ezek a szavak nem hitelesek, és nincs helyük az Újszövetségben” (A Textual Commentary on the Greek New Testament).

Tévhit: A Biblia úgy beszél a szent szellemről, mint egy személyről, tehát a szent szellem személy.

Tény: A Szentírás olykor csakugyan megszemélyesíti a szent szellemet. Például Jézus segítőnek (vigasztalónak) nevezte, amely tanúbizonysággal szolgál, vezet, hall, kijelent, illetve kap valamit (János 16:7–15). De ez nem bizonyítja, hogy személy lenne. A Biblia a bölcsességet, a halált és a bűnt is megszemélyesíti (Példabeszédek 1:20; Róma 5:17, 21). Azt írja például, hogy a bölcsességnek vannak cselekedetei, a bűn pedig tévútra vezet, megöl, és mohó kívánságot hoz létre (Máté 11:19; Lukács 7:35; Róma 7:8, 11).

Tévhit: Az, hogy a szent szellem nevében meg lehet keresztelkedni, azt bizonyítja, hogy a szent szellem személy.

Tény: A Bibliában a „valakinek a nevében” kifejezés arra utal, hogy egy személy valakinek a hatalmát képviseli (5Mózes 18:5, 19–22; Eszter 8:10). Ahhoz hasonlítható ez, mint amikor azt mondjuk, hogy „a törvény nevében”. Ezzel nem arra utalunk, hogy a törvény egy személy. Az, aki megkeresztelkedik a szent szellem nevében, elismeri annak erejét és szerepét Isten akaratának a megvalósításában (Máté 28:19).

Tévhit: Jézus apostolai és a többi tanítványa abban hittek, hogy a szent szellem személy.

Tény: Ezt sem a Biblia, sem a történelem nem támasztja alá. A Britannica Hungarica leszögezi: „Az a dogmatikai meghatározás, mely szerint a Szentlélek különálló isteni személyként minden alárendeltség nélkül egylényegű az Atyával és a Fiúval, a konstantinápolyi zsinaton (381) született”. Ez több mint 250 évvel az utolsó apostol halála után történt.

Lásd még

ÖRÖMTELI ÜZENET ISTENTŐL

Ki Isten?

Van neve Istennek, és törődik velünk?

ŐRTORONY

Isten nem rejtélyes

A háromság dogmája gátolja, hogy valaki megismerje és megszeresse Istent. Vajon lehet szeretni úgy valakit, hogy nem ismerjük igazán?